თესლბრუნვა, ბიო, ეკო
ფერმერთა სკოლა

თესლბრუნვა, კულტურათა მონაცვლეობა, თესლბრუნვების კლასიფიკაცია

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ანეულების მეცნიერულად დასაბუთებულ მორიგეობას დროსა და სივრცეში (მინდვრებზე) თესლბრუნვა ეწოდება. თესლბრუნვა გულისხმობს მეურნეობის პერსპექტიული განვითარების გეგმის საფუძველზე დროისა და ტერიტორიის მიხედვით, კულტურათა მორიგეობის დადგენას, რასაც თან ახლავს ნიადაგის დამუშავებისა და განოყიერების შესაბამისი […]

სიდერატები, საუწი, ბაღი, ბოსტანი, სიდერაცია
ფერმერთა სკოლა

სიდერატების (მწვანე სასუქი) თესვა – დავიცვათ ბაღ-ბოსტანი პრობლემებისგან

საჭიროა თუ არა ბოსტანში მწვანე სიდერატების თესვა და როდის არის ამისთვის საუკეთესო დრო? ამდიდრებენ თუ არა ეს კულტურები ნიადაგს და რა ვუყოთ მათ ყვავილობის შემდეგ? სიდერატებს უხსოვარი დროიდან იყენებდნენ. ევროპელებმა ეს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა ჩინელებისგან გადმოიღეს […]

პოიმდორი, ხალხური, მოვლა, ბოსტნეული
ფერმერთა სკოლა

პომიდვრის განოყიერების ხალხური საშუალებები და რეცეპტები

პომიდვრის კვება შეიძლება არამარტო მზა სასუქებით, არამედ ხალხური რეცეპტებით, ნატურალური, ბუნებრივი განოყიერების საშუალებებითაც. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ საჭიროა კარგად ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ, რა ნიადაგია, ანგარიში უნდა გავუწიოთ კლიმატს და მცენარის მდგომარეობას. მცენარის სწორი კვება, […]

აგრო, ჭარხალი, ბიო
მებოსტნეობა

სუფრის ჭარხლის ორგანული მეთოდით მოყვანის ძირითადი წესები

ზოგადი ინფორმაცია სუფრის ჭარხლის (ლათ. Beta vulgaris L.) ყველა კულტურული ფორმა წარმოიშვა ველური სახეობიდან, რომელიც ახლაც ხარობს ირანში, ინდოეთში, ეგვიპტეში, ბალკანეთში, ყირიმში და ამიერკავკასიაში. XII – XIII საუკუნეებში ევროპაში დაიწყეს წითელი ჭარხლის მოყვანა. უკვე XVII […]

შერეული, ბიო, ორგანული, თესვა
ფერმერთა სკოლა

კულტურების შეთავსების წესები

ბიოლოგიურად საუკეთესო ურთიერთშემთავსებელ მცენარეებს შორისაც კი შერეულ ნათეს-ნარგავებში არსებობს კონკურენცია წყალზე, სინათლეზე და საკვებზე. იმისათვის, რომ ეს კონკურენცია მინიმუმამდე დაიყვანოთ, ისარგებლეთ შევსებადობის პრინციპით. იგი გულისხმობს, რომ ერთ კვალზე უნდა იზრდებოდეს სინათლისადმი, საკვებისადმი და განვითარების პირობებისადმი […]

თესლბრუნვა, ბიომეურნეობა, ორგანული
ფერმერთა სკოლა

თესლბრუნვა და მისი როლი მცენარეთა დაცვაში

წლიდან წლამდე ერთი და იმავე სახეობის მცენარის ერთსა და იმავე ნაკვეთზე წარმოების შედეგად, ნიადაგში პათოგენები შეიძლება დაგროვდეს იმ რაოდენობით, რომ კულტურის მოყვანამ დაკარგოს ეკონომიკური აზრი, თუ მიმღებიანი ჯიშები არ იქნება შეცვლილი გამძლე ჯიშებით. ასეთი დაავადებების […]

მულჩა, მულჩირება, ორგანული
ფერმერთა სკოლა

ორგანული და არაორგანული მასალით მულჩირება

დღეს, როდესაც მსოფლიოში აქტუალური ხდება წყლის რესურსების დაზოგვა, შხამ-ქიმიკატების გამოყენების და შრომითი დანახარჯების შემცირება, ახალ ტექნოლოგიებს სულ უფრო მეტი ფერმერი იყენებს. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია მულჩირება, რომელიც მოწინავე ქვეყნების სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, განსაკუთრებით ბოსტნეულისა და კენკრის […]

კომპოსტი, კომპოსტირება, ორგანული
PDF

კომპოსტი – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალება

სახელმძღვანელოში, პრაქტიკაში დასანერგად, კომპოსტირების მარტივი მეთოდები მოცემული.  კომპოსტი შეიძლება დამზადდეს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალურად სახლებში ან საბაღე მეურნეობებში. მიღებული კომპოსტი შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც საუკეთესო სასუქი ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მოსავლიანობის ასამაღლებლად. სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ  • კომპოსტირების ძირითადი უპირატესობები; • […]

შერეული, თესვა, მცველი, რგვა
ფერმერთა სკოლა

შერეული ნათესები, მცველი მცენარეები

შერეული ნათესები ერთდროულად (ერთ ზოლზე) რამდენიმე სხვადასხვა კულტურის მოყვანას გულისხმობს. ეს მეთოდი ითვალისწინებს ერთ ზოლზე სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურების მოყვანას. თანაც მნიშვნელოვანია ამ კულტურების ისეთნაირად შერჩევა, რომ თუ ერთს ზედაპირული ფესვთა სისტემა აქვს, მეორეს ღრმა ფესვთა […]