ქართული, ორგანული, ,ორგანიკა
აგრო სიახლეები

ქართული ორგანული სასუქი „ორგანიკა“ აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროგრამაში

აზერბაიჯანის სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, გადავიდეს ორგანულ მეურნეობაზე და შეცვალოს მიდგომა, რომლითაც ამ დრომდე მოიწევდნენ პროდუქტს. დასაწყისში აღვნიშნავთ, რომ სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა ამ ქვეყანაში ქართული მოდელისგან განსხვავებულია. ფერმერთა უმეტესობა ქმნის კოოპერატივებს, რომლებიც ერთიანდებიან აგრო სახლებში და […]

ბიომეურნეობა
აგრომარკეტი

პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა – წამლობის სქემა ბიომეურნეობისთვის

წინასწარ მომზადებულ ნიადაგში, განოყიერების მიზნით, შევიტანით თხევადი ორგანული სასუქი „ორგანიკა“ საშუალოდ ერთ ჰექტარზე 30-40 ლიტრი (დასხურების წესით). ჩითილების გამოსაყვანად აუცილებელია პამიდორის, ბადრიჯანის და წიწაკის თესლი დამუშავდეს „ორგანიკის“ 1-1,5%-იანი  სამუშაო ხსნარში, რისთვისაც ერთ ლიტრ წყალში უნდა […]

სიმინდი, ბიო, ორგანული, წამლობა
აგრომარკეტი

სიმინდის დაცვის (წამლობის) სქემა ბიომეურნეობისთვის

ნიადაგი: ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით ყოველ ერთ ჰექტარ ფართობზე უნდა შევიტანოთ 40-50 ლიტრი სასუქი “ორგანიკა” რომელიც უნდა გაიხსნას 200-300 ლიტრ წყალში. თესლის დამუშავება: თესვამდე რაომდენიმე დღით ადრე, მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ და აღმოცენების გაუმჯობესების მიზნით, სათესლე მასალა უნდა დამუშავდეს […]

ბიო, ორგანული, ფერმა
აგრომარკეტი

„ბიომიქსი“- მყარი სასუქი – ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

მყარი ორგანულ – ბაქტერიული სასუქი „ბიომიქსი“ საქართველოში ორგანული სასუქებისა და ბიოლოგიური პრეპარატების მწარმოებელი კოპანიის, „ბიოაგრო – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრის“ ახალი პროდუქტია. სასუქი „ბიომიქსი“ უკვე გამოიცადა სხვადასხვა სასოფლო – სამეურნეო კულტურებში როგორც სპეციალისტების ისე ფერმერების […]

ბიო, ორგანული, წამლობა
აგრომარკეტი

კურკოვანი ხეხილის წამლობათა სქემა ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

მსხმოიარე კურკოვანი ხეხილის ბაღებში გვიან შემოდგომით ან ადრე გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს ფიტოსანიტარული მონიტორინგი არსებული მდგომარეობის დაზუსტების მიზნით, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს გამხმარი ხეების მოჭრა-ამოძირკვა, დაზიანებული ტოტების შეჭრა და ფართობიდან გატანა. მიზანშეწონილია გაიფხიკოს მცენარეთა შტამბი და […]

ორგანული
აგრო სიახლეები

გერმანიაში ორგანული მეურნეობების ფართობს ზრდიან

გერმანიაში თანმიმდევრულად ზრდიან ორგანული მეურნეობების ფართობს, გასულ წელს ორგანულად დამუშავებული მიწების ფართობი 9,7%-ით, ხოლო ორგანული მეურნეობების რიცხვი 8,3%-ით გაიზარდა. თუ ზრდის ტენდენცია ამ სიჩქარით გაგრძელდა, ფედერალური ხელისუფლება მიაღწევს დასახულ მიზანს – 2030 წლისთვის ორგანული მეურნეობების […]