ბალი, წარმოშობა, გავრცელება
მებაღეობა

ბალი – წარმოშობა და გავრცელება

ბლის (Prunus avium L.) სახეობა მიეკუთვნება Prunus -ის გვარს და ცერასუსის (Cerasus) ქვეგვარს, რომელიც აერთიანებს ევროპასა და აზიაში წარმოშობილ 30-ზე მეტ სახეობას. ბლის წარმოშობის ადგილის საკითხის შესახებ არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს, თუმცა მორფოლოგიური, გენეტიკური და არქეობოტანიკური […]

მებაღეობა

ვაშლის ბაღის გაშენება მესხეთში და რამდენიმე ჯიშის დახასიათება

მესხეთი განთქმულია მაღალხარისხოვანი ხილით. ამ მიმართებით, საქართველო სამართლიანად დგას კონტინენტური მეხილეობის კლასიკური ქვეყნების გვერდით. მესხეთი, თავისი მაღალი მდებარეობის მიუხედავად, გამოირჩევა ზაფხულის პერიოდში მაღალი ტემპერატურული რეჟიმით. თვის საშუალო ტემპერატურა ივნის-ივლისში 20,5_26,7 გრადუსამდეა, ხოლო აგვისტოში ჰაერის მაქსიმალური […]

ვაშლის, მოსავლის, აღება
მებაღეობა

როგორ ავიღოთ ვაშლის მოსავალი

ხეზე დასაკრეფ მდგომარეობამდე მიყვანილი ვაშლის ხარისხის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მოსავლის აღების სათანადო მეთოდების გამოყენება. მოსავლის აღების და დამუშავების არასწორი პროცედურების შედეგად შეიძლება წყალში ჩაიყაროს მაღალხარისხოვანი ხილის მოსაყვანად გაწეული მძიმე შრომა. ვაშლის ყველა ჯიშისთვის არსებობს მოსავლის აღების […]

ოჰენრი, ატმის, ჯიში, ხეხილი
მებაღეობა

ატმის ჯიში – ო. ჰენრი

ატმის ჯიში – ო. ჰენრი (O’ Henry) წარმოშობა: ამერიკული ჯიშია (აშშ). გამორჩეულია გრანტ მერილის (G Merril) სასელექციო პროგრამის მიერ 1970 წელს ჯიშის Merill Bonanza-ს თავისუფალი დამტვერვით მიღებული პოპულაციიდან. სინონიმები: Mercil, Merrill O’ Henry გავრცელება: საქართველოში […]

მებაღეობა

ციტრუსი – ნედლეულის დამზადება, შენახვა და ტრანსპორტირება

ციტრუსოვნების და სუბტროპიკული ხეხილოვნების ნაყოფი იკრიფება ასაღები სიმწიფის ფაზაში მშრალ მდგომარებაში. სველი ხილი ხელს უწყობს სოკოვანი დაავადებების განვითარებას და დაბალია მისი შენახვის უნარიანობა. ნაყოფის აღება უნდა მოხდეს მხოლოდ ყუნწის გადაჭრით, რაც შეიძლება ნაყოფთან ახლოს და […]

კურკოვანი, ხეხილი, ხილი
მებაღეობა

კურკოვან კულტურათა ზრდისა და მსხმოიარობის კანონზომიერებანი

კურკოვნებს ახასიათებს მრავალი საერთო ბიოლოგიური ნიშან-თვისება: მსგავსი ერთკურკიანი წვნიანი ნაყოფები, კვირტის გაღვიძებისა და ყლორტების წარმოქმნის მაღალი უნარი, კვირტების ჯგუფურად განლაგება ყლორტის მუხლთან და სხვა. ატამი ატამი (Prunus Persica, მოძველებული დასახელება – Persica Mill ). ყველაზე […]

ქლიავის, ჯიში, ბლექამბერი
მებაღეობა

ქლიავის ჯიში ბლექ ამბერი

ქლიავის ჯიში ბლექ ამბერი (Black Amber) წარმოშობა: ამერიკული სელექციის ჯიშია. გამოყვანილია 1980 წელს კალიფორნიაში (აშშ), ჯ. ვეინბერგერის სასელექციო პროგრამის მიერ ჯიშების ფრიარისა და ქვინ როზას შეჯვარებით. გავრცელება: საქართველოში შემოტანილია 2005 წელს შიდა ქართლის მეხილეთა ასოციაციისა […]

ბალი
მებაღეობა

ბალი – კურკოვანი, ადრეული საზაფხულო კულტურა

ბალი კურკოვანი, ადრეული საზაფხულო კულტურაა, რომელიც წარმატებით მოჰყავთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ბლის ბაღების ფართობები მსოფლიოში 150 000 ჰა-აღწევს, ხოლო წლიური გლობალური წარმოება 2,4 – 2,5 – მილიონ ტონას (FAOSTAT, 2016) შეადგენს. ბლის მთავარი მწარმოებელი ქვეყნებია […]

მსხალი, მსხლის, ჯიში, კონფერენსი
მებაღეობა

მსხლის ჯიში კონფერენსი

მსხლის ჯიში კონფერენსი (Conference) წარმოშობა: გამორჩეულია ინგლისში ტ. რივერსის მიერ XIX საუკუნის 70-80- იან წლებში. იგი მიღებულია ჯიშის ლეონ ლეკლერკ დე ლავალის [Leon Leclerc de Laval] თავისუფალი დამტვერვით. ჯიშმა მოიგო 1885 წელს ბრიტანეთის მსხლის ნაციონალური […]