ბაბყაწვერა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

ბაბუაწვერა – სამკურნალო მცენარე, ნაყენის რეცეპტი

ბაბუაწვერა (ლათ.Taraxacum officinale Wigg) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა რთულყვავილოვანთა ოჯახიდან, სიმაღლით 5-50 სმ. მთავარღერძიან ფესვთა სისტემას აქვს კარგად განვითარებული მთავარი ფესვი, სიგრძით 60 სმ-მდე. დიამეტრით 2 სმ-მდე. სხვადასხვა ფორმისა და ზომის ფოთლები როზეტადაა შეკრებილი, ისინი ხშირად […]

ბელადონა, შხამიანი, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ბელადონა – შხამიანი, სამკურნალო მცენარე

ბელადონა (ლათ. Atropa belladonna) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა ძაღლყურძენასებრთა ოჯახიდან, ფესურითა და მრავალრიცხოვანი მსხვილი დატოტვილი ფესვით. ღეროები სქელია და წვნიანი, წებოვან-ბუსუსოვანი, იზრდებიან თითო-თითოდ ან რამდენიმე ერთად, სიმაღლით 1-2 მ. მცენარის ზედა ნაწილში ტოტები კვლავ იტოტებიან. ფოთლები […]

ასკილი, ველური, ვარდი
სამკურნალო მცენარეები

ასკილი (ველური ვარდი) – სამკურნალო მცენარე

ასკილი (ველური ვარდი, ლათ. Rosa, რუს. Шиповник) ბუჩქოვანი მცენარეა ვარდისებრთა ოჯახიდან, სიმაღლით 1-3 მ, დატოტვილი ეკლიანი ღეროებით. ეკლები მაგარია, ნამგლისებური, მთავარ ღეროზე – იშვიათი, ყვავილოვან ღეროებზე კი – ხშირი. ყლორტები მწვანეა, ღეროები რუხი-მოწითალო ქერქით. კენტფრთართული […]

მრავალძარღვა, ხალხური, მკურნალობა
სამკურნალო მცენარეები

მრავალძარღვა – უძველესი სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები

მრავალძარღვა (ლათ. Plantago major) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა მრავალძარღვასებრთა ოჯახიდან. ფესურა მოკლეა, სქელი, ვერტიკალური, ყოველი მხრიდან წვრილი ფუნჯა ფესვებით ფოთლები ქმნიან როზეტს, რომლის ცენტრიდან ამოდის უფოთლო საყვავილე ღერო. ყვავილები თავთავისებურ ყვავილედშია შეკრებილი. ფოთლები ყუნწიანია, ფართო კვერცხისებრი […]

ასისთავა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

ასისთავა – უხსოვარი დროიდან ცნობილი სამკურნალო მცენარე

ასისთავა (ლათ. Centáurium erythraéa) ჯერ კიდევ უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი როგორც სამკურნალო მცენარე. იგი ერთი ან ორწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, სიმაღლით 15-35 სმ, წვრილი ფესვით. ფესვთანური ფოთლები ქმნიან როზეტს. ღერო წვრილია, ოთხწახნაგოვანი, შეფოთლილი, დატოტვილი, რომელიც თავდება […]

ხარისძირა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

ხარისძირას სამკურნალო თვისებები

ხარისძირას (ლათ. Helleborus; კავაკსიური ხარისძირა – Helleborus caucasicus A.Br ) რაჭაში თეთრყაყაჩოს, აჭარაში კრუხის ბუდეს ეძახიან. ხარისძირა მრავალწლიანი, 25-60 სმ სიმაღლის მცენარეა, ღერო მცირედ იტოტება, ფოთლები ღრმად დაკვეთილი და ნაპირებზე ხერხისებურად დაკბილულია. ღეროს ძირში განლაგებული […]

კუნელი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

კუნელი – სამკურნალო მცენარე, რამდენიმე რეცეპტი

კუნელის (ლათ. Crataegus; რუს. Боярышник) მრავალი სახეობა არსებობს. ამათგან სამკურნალოდ იყენებენ ძირითადად ორი სახეობის კუნელს – ეკლიანს ანუ ჩვეულებრივ  და წითელ კუნელს.  კუნელი განეკუთვნება ვარდისებრთა ოჯახს. იგი მაღალი ბუჩქია, იშვიათად ბუჩქნარი, უბეში მოთავსებული ეკლებით. ფოთლები მორიგეობითია, მოკლეყუნწიანი, […]

ჯონჯოლი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

კოლხური ჯონჯოლი

კოლხური ჯონჯოლი (ლათ. Staphylea colchica), ბუჩქი ან ტანდაბალი ხე  (2-6 მ-მდე სიმაღლის) ჯონჯოლისებრთა  ოჯახის წარმომადგენელი. აქვს გრძელყუნწიანი, სამ ან ხუთფოთოლაკიანი ფოთლები. გავრცელებულია ბალკანეთსა და მცირე აზიაში.  საქართველოში ძირითადად კოლხეთში იზრდება. გვხვდება აგრეთვე ბანისხევში (ბორჯომთან). იზრდება ტყის პირებზე, […]

ომბალო, სასარგებლო, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ომბალო – სასარგებლო მცენარე

ომბალო (Mentha Pulegium L ) ტუჩოსანთა ოჯახში შედის. მრავალწლიანი 10-15 სმ სიგრძის აღმამდგომი ან მიწაზე გართხმული, ორწახნაგოვანი ღეროებიანი, ფესვურიანი მცენარეა. მოკლეყუნწიანი, 8-30 მმ სიგრძისა და 5-12 მ სიგანის, კვერცხისებრი ან ოვალური, ბეწვებით შებუსვილი ფოთლები ღეროზე […]