სამკურნალო მცენარეები

ხარისშუბლა – სამკურნალო მცენარე

ხარისშუბლა (Senecio platyphyllus) რთულყვავილოვანთა ოჯახში შედის. ხარისშუბლა მრავალწლიანი, ნიადაგში ჰორიზონტალურად გაწოლილი, გრძელ ფესვურიანი მცენარეა. აყვავებული, გულგულით ამოვსებული ღეროს სიმაღლე 100-150 სმ-ია, ზოგან 200 სმ-აც აღწევს, რომელიც მრგვალი გარშემოწერილობისაა და სიგრძეზე წვრილად დაღარულია. გრძელყუნწიანი, განიერფუძიანი სამკუთხედისებრი, […]

შროშანა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

შროშანა – სამკურნალო თვისებები

შროშანა (ლათ. Convallaria) იგი 15-30 სმ სიმაღლის სურნელოვანი მრავალწლიანი ფესურიანი მცენარეა, 2-3 ფოთლით. აქვს წვერმოხრილი, წახნაგოვანი საყვავილე ღერო. მაისის შროშანა – გვხვდება სამხრეთ კავკასიაშიც (ადრე აქ გავრცელებული შროშანა ცალკე სახეობად, Convallaria transcaucasica-ად ითვლებოდა), საქართველოში მთის […]

ხარისძირა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

ხარისძირას სამკურნალო თვისებები

ხარისძირას (ლათ. Helleborus; კავაკსიური ხარისძირა – Helleborus caucasicus A.Br ) რაჭაში თეთრყაყაჩოს, აჭარაში კრუხის ბუდეს ეძახიან. ხარისძირა მრავალწლიანი, 25-60 სმ სიმაღლის მცენარეა, ღერო მცირედ იტოტება, ფოთლები ღრმად დაკვეთილი და ნაპირებზე ხერხისებურად დაკბილულია. ღეროს ძირში განლაგებული […]

კუნელი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

კუნელი – სამკურნალო მცენარე, რამდენიმე რეცეპტი

კუნელის (ლათ. Crataegus; რუს. Боярышник) მრავალი სახეობა არსებობს. ამათგან სამკურნალოდ იყენებენ ძირითადად ორი სახეობის კუნელს – ეკლიანს ანუ ჩვეულებრივ  და წითელ კუნელს.  კუნელი განეკუთვნება ვარდისებრთა ოჯახს. იგი მაღალი ბუჩქია, იშვიათად ბუჩქნარი, უბეში მოთავსებული ეკლებით. ფოთლები მორიგეობითია, მოკლეყუნწიანი, […]

ჯონჯოლი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

კოლხური ჯონჯოლი

კოლხური ჯონჯოლი (ლათ. Staphylea colchica), ბუჩქი ან ტანდაბალი ხე  (2-6 მ-მდე სიმაღლის) ჯონჯოლისებრთა  ოჯახის წარმომადგენელი. აქვს გრძელყუნწიანი, სამ ან ხუთფოთოლაკიანი ფოთლები. გავრცელებულია ბალკანეთსა და მცირე აზიაში.  საქართველოში ძირითადად კოლხეთში იზრდება. გვხვდება აგრეთვე ბანისხევში (ბორჯომთან). იზრდება ტყის პირებზე, […]

შქერი
სამკურნალო მცენარეები

შქერი – მარადმწვანე ბუჩქი სამკურნალო თვისებებით

შქერი (ლათ. Rhododendron ponticum L.) მანანასებრთა ოჯახიდანაა. მარადმწვანე ბუჩქი ან დაბალი 3-6 (8) მ სიმაღლის ხეა მოყავისფრო ქერქით, ყლორტები მწვანე ქერქიანია. 9-27 სმ სიგრძის, 4-7 სმ სიგანის, ბოლოწვეტიანი, ფუძეშევიწროებული, წაგრძელებულ-ელიფსური, სქელი ტყავისებრი, კიდემთლიანი, ზემოდან მუქი […]

ომბალო, სასარგებლო, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ომბალო – სასარგებლო მცენარე

ომბალო (Mentha Pulegium L ) ტუჩოსანთა ოჯახში შედის. მრავალწლიანი 10-15 სმ სიგრძის აღმამდგომი ან მიწაზე გართხმული, ორწახნაგოვანი ღეროებიანი, ფესვურიანი მცენარეა. მოკლეყუნწიანი, 8-30 მმ სიგრძისა და 5-12 მ სიგანის, კვერცხისებრი ან ოვალური, ბეწვებით შებუსვილი ფოთლები ღეროზე […]

ნემსიწვერა, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

წითელი ნემსიწვერას სამკურნალო თვისებები

წითელი ნემსიწვერა (ლათ. Geranium sanguineum L) ნემსიწვერასებრთა ოჯახს ეკუთვნის, მრავალწლიანი ბალახია. 30-50 სმ სიმაღლის ღერო სწორმდგომი ან წამოწეულია. უხვად არი დატოტვილი და აბურძგნილი ბეწვით დაფარული. ბეწვითაა დაფარული აგრეთვე ყვავილების ყუნწები, ჯამი და ფოთლების ყუნწები. გარეგნული […]

ცხენისწაბლა, წაბლი, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ცხენისწაბლა (დევაი წაბლ) – სამკურნალო მცენარე

ცხენისწაბლა (ლათ. Aesculus hippocastanum, ინგილოური – დევაი წაბლ) ცხენისწაბლისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ხეა, სიმაღლით 30 მ-მდე, განიერი, ხშირტოტებიანი ვარჯით. ხის ტანზე ქერქი მუქი ნაცრისფერია, დახეთქილი, ყლორტები მოყვითალო-ყავისფერია. ფოთლები მოპირისპირედაა განლაგებული, ყუნწიანია. ფრთართულ ფოთოლში 5-7, საკმაოდ გრძელი, […]