ძროხა, მეცხოველეობა
მეცხოველეობა

შაროლე – ძროხის ჯიში საფრანგეთიდან

შაროლე გამოყვანილია საფრანგეთის ცენტრალურ რაიონებში, შაროლეს პროვინციაში. დიდტანიანობასთან ერთად გამოირჩევა ზრდის მაღალი ენერგიით, მაგრამ გვიანმწიფადია. კარგად იყენებს ბუნებრივ საძოვრებს. თავის სამშობლოში ფურების ცოცხალი მასა 700-800, კუროების 1000-1400 კგ-ს აღწევს. ახალშობილი ხბოს მასა 40-45 კგ-ა. ზრდის […]

ზაანენური, თხა, ჯიში
მეცხოველეობა

ზაანენური ჯიშის თხა შვეიცარიიდან

ზაანენური ჯიშის თხა (Saanen Goats ), გამოყვანილია XIX საუკუნის შუა წლებში შვეიცარიის ალპებში, მდინარე ზაანეს ხეობაში (Saanen Valley). მრავალსაუკუნოვან ხალხურ სელექციასთან ერთად, ჯიშის გამოყვანაში მნიშვნელოვანი როლი შეიტანა: ზაანეს ხეობის ხელსაყრელმა ბუნებრივმა პირობებმა, დიდი რაოდენობით ალპურმა საძოვრებმა და რბილმა […]

ფური, ძროხა, ხბო
მეცხოველეობა

ფურის მომზადება მოგებისათვის და ჯანმრთელი ხბოს მიღება

მოგებისათვის ფურების მომზადების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მათი დროული გაშრობა. გაშრობიდან მოგებამდე პერიოდს, როდესაც ფური აღარ იწველება მშრალობის პერიოდი ეწოდება. მშრალობის პერიოდი ნორმალურად 45-60 დღე გრძელდება, მაგრამ ერთნაყოლი ან დაბალი ნაკვებობის ფურებისათვის 10-15 დღით უფრო ხანგრძლივი […]

ძროხა, ფერმა, საძოვარი
მეცხოველეობა

ძროხის ზოგიერთი თავისებურება

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ცხოველის კეთილდღეობა – ცხოველის მოვლა-შენახვისა და ბუნებრივი ქცევისათვის საჭირო პირობების შექმნა გულიხმობს ცხოველის საკვებითა და წყლით უზრუნველყოფას, დაავადებისაგან, ტკივილისაგან, შიშისა და სხვა სტრესისაგან მის დაცვას. კვლევები და გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ თუ ცხოველები […]

ფაშვი, ძროხა, მკურნალობა
მეცხოველეობა

ფაშვის გადავსება ცხოველებში – მიზეზები, ნიშნები, მკურნალობა

ფაშვის გადავსებას მკვრივი შიგთავსით, ეწოდება „ზვავი“, ან ფაშვის მუსკულატურის პარეზი. ეტიოლოგია დაავადება თავს იჩენს მაშინ, როცა ხდება ცხოველების მიერ დიდი რაოდენობით კონცენტრული საკვების, ასევე ქერის, ჭვავის, ხორბლის, სიმინდის მარცვლის ფქვილის, აგრეთვე ძირხვენეულის მიღება. ამ დაავადებას […]

აციდოზი, ძროხა
მეცხოველეობა

აცეტონემიით ძირითადად მაღალპროდუქტიული ძროხები ავადდებიან

აცეტონემია ანუ აციდოზი, ძირითადად დამახასიათებელია მაღალპროდუქტიული ფურებისთვის. დაავადება ხასიათდება ნივთიერებათა ცვლის ღრმა მოშლით, სისხლსა და ქსოვილებში კეტონური სხეულების დაგროვებით და ამოსუნთქულ ჰაერთან, შარდთან და რძესთან ერთად აცეტონის გამოყოფით. დაავადება ხშირად ემართებათ ახალგაზრდა ფურებს (4-9 წლის), […]

ძროხის, ხბო, გამოზრდა
მეცხოველეობა

ძროხის სასუქი მოზარდის გამოზრდა – სუქება

სანაშენესაგან განსხვავებით ძროხის სასუქი მოზარდის (ხბოს)საკვები ულუფა უნდა შედგეს იმდაგვარად, რომ მოგვცეს მისი გენოტიპით განსაზღვრული წონამატის მაქსიმუმი. საქმე ის არის, რომ გამოზრდისას რაც უფრო მაღალია ზრდის სისწრაფე, მით უფრო ნაკლებია ცოცხალი მასის ყოველ კილოგრამ ნამატზე […]

ძროხა, ზაფხული, საძოვარი
მეცხოველეობა

ძროხის საზაფხულო-საბანაკო (საძოვრული) შენახვა

სამხრეთ საქართველოში ხშირად იყენებენ ძროხის საზაფხულო-საბანაკო (საძოვრულ) შენახვას. საზაფხულო-საბანაკო შენახვის ერთ-ერთი მთავარი პირობა ბანაკის მოწყობაა. ბანაკებისთვის გამოყოფილი ადგილი მაღლობი უნდა იყოს, რომ ხელი შეუწყოს წვიმის წყლების გვერდებზე ჩადინებას. ბანაკი უნდა იყოს ტრანსპორტისათვის ადვილად მისადგომი; აუცილებელია […]

ნუბიური, თხა, ჯიში, მეთხევეობა
მეცხოველეობა

ნუბიური ჯიშის თხა

მათ ვინც გადაწყვიტეს თხის მოშენება მცირე ფერმაში, აინტერესებთ ამა თუ იმ ჯიშის მახასიათებლები. „აგროკავკასია“ ცდილობს მოგაწოდოთ ინფორმაცია საინტერესო ჯიშებზე, წინა სტატიაში ჩვენ საუბარი გვქონდა ტოგენბურგული თხის (Toggenburg Goat) შესახებ, დღეს მოგაწვდით ინფორმაციას ნუბიური ჯიშის თხაზე […]