ბოლო სიახლე

აგროტექნოლოგია, ნიადაგი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების მიმოხილვა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი სამანქანო ტექნოლოგიას ეკუთვნის, ამიტომ პირველ რიგში ის ტენდენციები განვიხილოთ, რაც […]

სიახლეების დაიჯესტი

აგროტექნოლოგია, ნიადაგი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების მიმოხილვა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი სამანქანო ტექნოლოგიას ეკუთვნის, ამიტომ პირველ რიგში ის ტენდენციები განვიხილოთ, რაც […]

მტრედი, ფრინველი, უძველესი
მეფრინველეობა

მტრედი – უხსოვარი დროიდან მოშინაურებული ფრინველი

შინაური მტრედის უძველეს წინაპრად ითვლება გარეული შავ-მოიისფერო მტრედი. იგი მოიშინაურეს ჩვ. წ. აღ.-მდე 3000-3500 წლის წინ ძველ ეგვიპტეში. უხსოვარი დროიდან მტრედებს აშენებდნენ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებსა და აღმოსავლეთში მცხოვრები ხალხები. მათ ინახავდნენ გამომწვარი თიხისაგან აშენებულ მრგვალი […]

ვაზი, საძირე, სანამყენე
მევენახეობა

ვაზის საძირე რქების და სანამყენე მასალის აჭრა, დამზადება და შენახვა

ვაზის საძირე ლერწი აიჭრება შემოდგომით, ფოთოლცვენიდან ორი კვირის შემდეგ. აჭრის დროს ვაზს აცლიან ყველა რქას, უტოვებენ 2-3 კვირტს. ამისათვის რქებს წინასწარ ათავისუფლებენ მავთულისაგან, ნამხრევისა და პწკალისაგან, რქას აცლიან აგრეთვე მოუმწიფებელი წვერის ნაწილს, შემდეგ ლერწს გამოიტანენ, […]

კაკლოვანი, კენკროვანი
მებაღეობა

კაკლოვანი, კენკროვანი და სუბტროპიკული კულტურების საძირეთა სტანდარტი

კაკლოვანი კულტურები თხილი – (როგორც გარეული, ისე საბაღო ფორმები) მრავლდება: თესლით და ვეგეტატურად, მაგრამ თესლით გამრავლების შემთხვევაში ადგილი აქვს შთამომავლობით ნიშანთვისებების ე.წ. “გათიშვას”. ერთწლიანი ნათესარის სიმაღლე – 40 სმ; ძირითადი ფესვების რაოდენობა 2-3. ფესვის სიგრძე […]

მცენარის, ახალი, ჯიში
PDF

მცენარისა და ცხოველის ახალი ჯიში

რა არის მცენარის ჯიში? რა არის ცხოველის ჯიში? რა შემთხვევაში რეგისტრირდება ჯიში? ჯიში რეგისტრირდება და მოწმობა გაიცემა, თუ ის აკმაყოფილებს დაცვისუნარიანობის კრიტერიუმებს: სიახლეს, განსხვავებულობას, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობას. ჯიში: ახალია, თუ განაცხადის საქპატენტში შეტანის დღისათვის ამ […]

მეფუტკრეობა, ანტიბიოტიკები
მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაში ანტიბიოტიკებით პროფილაქტიკის უარყოფითი შედეგები

მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ერთერთი მნიშვნელოვანი დარგია. ფუტკრები გარდა სხვა პროდუქტების მიღებისა დიდ როლს ასრულებენ სხვადასხავა მცენარეული კულტურების და ველური ფლორის დამტვერვაში. ხშირად ადამიანების დაუდევრობა უარყოფით გავლენას ახდენს ფუტკრებზე, მაგალითად მათი საარსებო გარემოს დაბინძურება პესტიციდებით შესაძლოა […]

ფიზალისი, ონტკოფა, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ონტკოფა (დუდღუბო) – სამკურნალო მცენარე

ონტკოფას (ფიზალისი, ლათ. Physalis Alkekengi) აჭარაში სატკაჩუნას ეძახიან, რაჭა-ლეჩხუმში ბაბუშტელას, გურიაში კატაყვერას, ქართლ-კახეთში დუდღუბოს. ონტკოფა ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, მრავალწლიანი ფესვურიანი მცენარეა, 20-100 სმ სიმაღლის სწორმდგომი მარტივი (ზოგჯერ კენწრულ ნაწილში სუსტად დატოტვილი) ღეროთი. ღეროზე მორიგეობით, მაგრამ […]

რადიაციული, მუტაგენეზი
AgroPlus

რადიაციული მუტაგენეზი საქართველოში

ცნობილი ამერიკელი გენეტიკოსის ჰერმან მილერის  (1946 წლის ნობელის პრემია მიენიჭა ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში) ნაშრომმა საფუძველი ჩაუყარა რადიაციული მუტაგენეზის მნიშვნელოვან სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიმართულებას. მან ექსპერიმენტულად დაამტკიცა ხელოვნური მუტაციების წარმოშობის შესაძლებლობა რენტგენის სხივების მოქმედებით (1927წ.), რის […]

ჩაი, მწვანე, ოქრო, ქართული
რეგიონები

ჭიათურა ,,მწვანე ოქროს“ სტატუსს იბრუნებს

ჭიათურა ,,შავი ოქროთი“ (მარგანეცი)  მთელს  მსოფლიოში ცნობილია. წიაღისეულის  მოპოვება-გადამუშავება, უამრავ სიკეთესთან ერთად, გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას და ეს პროცესი დღესაც  გრძელდება. სამაგიეროდ სრულიად უპრობლემო გახლდათ ჭიათურული ჩაი, რომელიც სულ 200 ჰექტარი მოდიოდა, თუმცა ხარისხით დანარჩენ  საქართველოში  მოყვანილ […]

თქვენი რეკლამა

სამკურნალო მცენარეები

ფიზალისი, ონტკოფა, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ონტკოფა (დუდღუბო) – სამკურნალო მცენარე

ონტკოფას (ფიზალისი, ლათ. Physalis Alkekengi) აჭარაში სატკაჩუნას ეძახიან, რაჭა-ლეჩხუმში ბაბუშტელას, გურიაში კატაყვერას, ქართლ-კახეთში დუდღუბოს. ონტკოფა ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, მრავალწლიანი ფესვურიანი მცენარეა, 20-100 სმ სიმაღლის სწორმდგომი მარტივი (ზოგჯერ კენწრულ ნაწილში სუსტად დატოტვილი) ღეროთი. ღეროზე მორიგეობით, მაგრამ […]

ქიშმიში, თათარა, ჩურჩხელა, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

ქიშმიშის სასარგებლო თვისებები

ქიშმიში სპარსული სიტყვაა და გამომშრალ, დაჩირებულ ყურძენს ნიშნავს. ის იგივე ჩამიჩია, ყურძნის ჩირი. უკეთესია ისეთი ჩირი, რომელშიც არ არის წიპწა. ქიშმიშის ცალკეულ სახეობათა სავაჭრო სახელწოდება ხშირად იცვლება და შესაბამისად, მეტად მრავალფეროვანია, თუმცა თავად ჩამიჩის სახეობები […]

აბზინდა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

აბზინდა (სიმჭლის ბალახი) სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები

აბზინდა (ლათ. Artemisia absinthium) მრავალწლიანი, ბალახოვანი მცენარეა რთულყვავილოვანთა ოჯახიდან. სიმაღლით 60-100 სმ, ძალზე მწარე, სპეციფიკური არომატით. მას რაჭაში სიმჭლის ბალახს უწოდებენ, თუშეთში – კატათკუდას. აბზინდას ნიადაგში ვერტიკალურად ჩამავალი მთავარღერძა ფესვთა სისტემა აქვს. ფესვის ყელთან პირველივე […]

აგროსფერო

თქვენი სარეკლამო ბანერი

მებაღეობა

ვიდეო

ბიომეურნეობა

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები

ბარაქა

ნიმის ზეთი – ბიოაგრო

აგრონომი – მცენარეთა დაცვა

აგრონომი

თქვენი ჯგუფი

აგრარული საქართველო

აგრარული, საქართველო

სათბური

მემცენარეობა

ჩვენი გვერდი ფეისბუქზე