მეფუტკრეობა, ანტიბიოტიკები
მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაში ანტიბიოტიკებით პროფილაქტიკის უარყოფითი შედეგები

მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ერთერთი მნიშვნელოვანი დარგია. ფუტკრები გარდა სხვა პროდუქტების მიღებისა დიდ როლს ასრულებენ სხვადასხავა მცენარეული კულტურების და ველური ფლორის დამტვერვაში. ხშირად ადამიანების დაუდევრობა უარყოფით გავლენას ახდენს ფუტკრებზე, მაგალითად მათი საარსებო გარემოს დაბინძურება პესტიციდებით შესაძლოა […]

ფუტკრის
მეფუტკრეობა

ფუტკრის საკვები ბაზა ის ფაქტორია, რომლის გარეშე მეფუტკრეობა არ არსებობს

საფუტკრის მოწყობის დროს, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რა სახის თაფლოვანი მცენარეები არსებობს სიახლოვეს, როდის შეუძლია ფუტკარს მათგან ნექტრისა და ყვავილის მტვრის მოპოვება და აქედან გამომდინარე, განსაზღვროთ თქვენი საქმიანობის ხასიათი ფუტკრის  მოვლა – მოშენების საკითხებში. სტატიაში […]

ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლა-პატრონობა – ჩასატარებელი სამუშაოები

ფუტკრის მოვლა-პატრონობის საქმეში და ამისთვის ჩასატარებელ სამუშაოებში მეფუტკრე სპეციალისტების და მოყვარულთა წინაშე მდგარ მრავალ ამოცანათა შორის, პირველი რიგის საკითხებს წარმოადგენს ფუტკრის ოჯახის დათვალიერების წესების ცოდნა. ფუტკრის ოჯახების სრული დათვალიერება წელიწადში 6-7-ჯერ ტარდება. მთავარი ღალიანობის დროს, […]

ფუტკრის, მოწამვლა, პესტიციდებით, მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოწამვლა პესტიციდებით

პესტიციდებით მოწამვლა არაგადამდებ დაავადებათა შორის უმნიშვნელოვანესია ფუტკრის მოწამვლა სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებით, რაც დიდ ეკონომიკურ ზარალს აყენებს მეფუტკრეობას. პეტიციდებით მოწამვლა ხდება, მათი გამოყენების წესების უხეში დარღვევის შედეგად, რაც თავის მხრივ იწვევს ფუტკრის პროდუქტების დაბინძურებას ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებით. […]

ფუტკრის, ოჯახი, პრობლემა
მეფუტკრეობა

რატომ იღუპება ფუტკრის ოჯახი

კითხვები რომლებიც ხშირად ისმევა რატომ დამეღუპა ფუტკრის ოჯახი ?! რატომ უნდა იყოს მინიმალური რაოდენობის (0,1 – 0,3%) ვაროა ზამთარში ? რა მოხდება გაზაფხულზე თუ ვაროას რაოდენობა ზამთარში ფუტკრის ოჯახში 1% გვექნება (100 ფუტკარზე 1 ვაროა) […]

მეთაფლია
მეფუტკრეობა

ქართული ფუტკარი – ბიომრავალფეროვნების საუკეთესო ნიმუში

უკანასკნელ წლებში დედამიწაზე ჰაერის ტემპერატურის მუდმივი ზრდა და მასთან დაკავშირებული ბიომრავალფეროვნების შემცირების საშიშროება მსოფლიო მეცნიერების ერთ-ერთ თავსატეხად იქცა. გლობალური დათბობის საფრთხე მუდმივ პრობლემას უქმნის გარკვეულ ეკოსისტემებს. განსაკუთრებით კი იმათ, რომლებიც ბუნებრივი გავრცელების საზღვარზე არიან. ამჟამად […]

ფუტკრები, ფუტკრის, ოჯახი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის ოჯახი – დედა, მამა და მუშა ფუტკარი

სტატიაში მოცემულია ფუტკრის ოჯახის ცალკეული ინდივიდის დახასიათება, მათი ფუნქციები და როლი ოჯახის არსებობის შენარჩუნებაში, მისი მდგომარეობის შეფასების ხერხები გარეგნული (ზერელე) დათვალიერებით და ბუდის შემოწმებით: სიძლიერის, ჯიშის, მოვლა-შენახვის მდგომარეობის, საკვების მარაგის, სიჯანსაღისა და სხვა პარამეტრების დასადგენად. […]

მეფუტკრეობა

ნატურალური თაფლის ქიმიური შემადგენლობა

ნატურალური თაფლი დაახლოებით 200 ნივთიერებას შეიცავს, მათ შორის ამინომჟავებს, ვიტამინებს, მინერალებს და ფერმენტებს, მაგრამ მისი ძირითადი შემადგენელი შაქარი და წყალია. შაქარი შეადგენს თაფლის მშრალი ნივთიერებების 95–99%. თაფლი ძალიან მდიდარია ნახშირწყლებით: ფრუქტოზა _ (32,56-დან 38,2% -მდე) და გლუკოზა […]

ფუტკარი, მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მზადება ზამთრობისათვის და მისი მიმდინარეობის შეფასება

სტატიაში განხილულია ფუტკრის ზამთრობაზე მოქმედი ფაქტორები: საკვების მარაგი და მისი ხარისხი, მოზამთრე ფუტკრის ასაკი და რაოდენობა, ცხიმოვანი სხეულის მდგომარეობა, საზამთრედ ბუდის შედგენა, ინვაზიური დაავადებების დონე, სკის მიკროკლიმატი, სკების განწყობა საფუტკრეში, მოზამთრე გუნდის მოძრაობა. ამასთან ერთად […]