ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები და პრეპარატები

ფერმერები კარგად უნდა აცნობიერებდნენ, რომ მეფუტკრეობის დარგის რენტაბელობელობის ასამაღლებლად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ფუტკრის დაავადებების ცოდნას და მათთან ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებების გატარებას. ფუტკრის დაავადებათა კლასიფიკაცია დაყოფილია ეთიოლოგიის ანუ გამომწვევი მიზეზის მიხედვით – გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებად. […]

მეფუტკრეობა

6 მარტივი გზა ფუტკრების მხარდასაჭერად

მსოფლიო საკვების მარაგის მესამედზე მეტი დამმტვერავ მწერებზე, უმეტესად, ფუტკრებზეა დამოკიდებული. ფუტკარი ეკო და კვების სისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ისინი ეძებენ საკვებს, ნექტარს, რომელიც შაქრითა და ცილებითაა მდიდარი, ამ ნექტრის შეგროვებისას კი ყვავილები იმტვერება, რაც, თავისთავად, მცენარეების […]

ფუტკრის, ოჯახი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის ოჯახის დათვალიერების წესები

ზოგიერთი დამწყები მეფუტკრისათვის ფუტკრის ოჯახის დათვალიერების პროცესი, ხშირად გასართობ საქმიანობას წარმოადგენს და ოჯახებს ხშირად დიდხანს და დაწვრილებით ათვალიერებს, რაც უარყოფითად ისახება ფუტკრის ოჯახის განვითარებასა და საბოლოოდ მის პროდუქტიულობაზეც. ფუტკრის ოჯახის დათვალიერება, რაც შეიძლება შრომის ნაკლები […]

მეფუტკრეობა, სკა, მოვლა, რუტი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლა მრავალკორპუსიან სკებში

ჯერ ცოტა რამ თვითონ მრავალკორპუსიან სკაზე, რომელიც შედარებით უკეთ პასუხობს სამრეწველო მეფუტკრეობის მოთხოვნებს. საერთოდ, სკა უნდა აკმაყოფილებდეს სამ ძირითად მოთხოვნას: 1. მინიმალურად ვარგისი უნდა იყოს ფუტკრის ოჯახის საცხოვრებლად; 2. მაქსიმალურად ადვილი მოსახმარი იყოს მეფუტკრისთვის; 3. […]

ნოზემატოზი, ფუტკარი, მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

ნოზემატოზი – დაავადების აღწერა, რა უნდა ქნას მეფუტკრემ?

ნოზემატოზი Nosema apis/Nosema ceranae(spp.) დაავადების აღწერა: ნოზემა აპისი და ნოზემა ცერანა არის დასავლური მეთაფლე ფუტკრის ფართოდ გავრცელებული პარაზიტი, რომლის ბუნებრივი გამავრცელებელიც გახლავთ აზიური ფუტკარი (აპის ცერანა/Apis cerana). ნოზემატოზი ინვაზიური (პარაზიტული) დაავადებაა რომელსაც ახასიათებს მაღალი ვირულენტულობა […]

ჯენტერი
მეფუტკრეობა

ჯენტერის ჩარჩო – დედა ფუტკრების და ფუტკრის სადედე რძის მიღება

მაღალპროდუქტიული დედა ფუტკრების და ფუტკრის სადედე რძის მიღება ჯენტერის ჩარჩოს საშუალებით. საფუტკრეში მაღალპროდუქტიული დედა ფუტკრების გამოყვანა დიდ შრომას და ენერგიას მოითხოვს, ამის გამო ბევრი მეფუტკრე უარსაც კი ამბობს მათ გამოყვანაზე. ჯენტერის ჩარჩოს საშუალებითაც საკმაოდ რთულია […]

ფუტკარი, მტვერი
მეფუტკრეობა

ყვავილის მტვერი – შემადგენლობა, მოპოვება, შენახვა, გამოყენება

ფუტკრები იკვებებიან ნექტრითა და ყვავილის მტვრით. ორივეს აგროვებენ ყვავილებიდან. ნექტარი ძირითადად წარმოადგენს წყალში გახსნილ შაქრებს. მისგან ფუტკრები, ინვერტირების (შაქრის დაშლით გლუკოზა და ფრუქტოზამდე) და ამოშრობის (80% ტენიანობიდან 18-20%-მდე დაყვანით) შედეგად ამზადებენ თაფლს. ფუტკრის განვითარებისათვის, ცვილისა […]

მეფუტრკეობა, მოვლა, წოლელა, სკა, ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლა წოლელა სკაში

ჩვენი ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში მეფუტკრეები ამჯობინებენ წოლელა ტიპის სკებს (საქართველოში ძირითადად გამოიყენება 16, 20 და 24 ჩარჩოიანი წოლელა სკები). მათი გამოყენების დროს მეფუტკრეს არ უწევს მძიმე კორპუსების აწევა და მისი სამუშაო მხოლოდ სკაში ჩარჩოების გადაადგილებით […]

დედა, ფუტკარი, ხელოვნური, გამოყვანა
მეფუტკრეობა

დედა ფუტკრების ხელოვნური გამოყვანა – რამდენიმე მეთოდი

საფუტკრეში ყოველწლიურად ბევრ მეფუტკრეს გამოჰყავს ახალი დედა ფუტკრები საჭიროებისამებრ გამოსაყენებლად – ფუტკრის ოჯახების, გასამრავლებლად, ძველი, ხნიერი, დაავადებული, გაცრუებული დედების ახლით შესაცვლელად, ღალიანობის დროს დამხმარე დედად გამოსაყენებლად და სხვა მიზნებისათვის. ყველასათვის ცნობილია, რომ ფუტკარს ახალი დედები […]