ჩერგვალი, ვაზის, ჯიში, სამეგრელო
მევენახეობა

ჩერგვალი (თეთრი მრგვალი) – ქართული ვაზი – სამეგრელო

ჩერგვალი მეგრული სიტყვაა და თეთრ მრგვალს-ნიშნავს. სამეურნეო დანიშნულებით სუფრის ყურძნის ჯიშია, თუმცა მისი პროდუქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ადგილობრივი მნიშვნელობის ორდინარული ტიპის ღვინოების დასაყენებლადაც. ჩერგვალის მოკლე აღწერა მოცემულია აკად. ივ. ჯავახიშვილის  და ერ. ნაკაშიძის  შრომებში. პროფ. […]

სასუფრე, ვაზის, ჯიში, განჯური
მევენახეობა

განჯური – თეთრყურძნიანი ვაზის სასუფრე ჯიში

განჯური თეთრყურძნიანი ვაზის სასუფრე ჯიშია. ხასიათდება მაღალი გემური თვისებებით, აგრეთვე მტევნისა და მარცვლების გარეგნული სილამაზით, შენახვის უნარითა და ტრანსპორტაბელობით, ამიტომ იგი სამართლიანად იჭერს საპატიო ადგილს კლასიკურ სუფრის ყურძნის ჯიშთა შორის. მევენახეობის ლიტერატურაში, აგრეთვე თავის გავრცელების […]

ვაზის, ტერასები, მესხეთში
მევენახეობა

ტერასებზე მევენახეობის განვითარების პერსპექტივები მესხეთში

შესავალი მესხეთის ბუნებრივი პირობების უაღრესად მთაგორიანობა და დასამუშავებელი მიწის სიმცირე, ოდითგან განაპირობებდა ხელოვნურად ბაქან-ბაქან მოვაკებულ ნიადაგზე – ოროკოებზე (ოროკო – ტერასების აღსანიშნავი ტერმინი მესხეთში/აგროკავკასია) ვენახების გაშენებას. ასეთ ხელოვნურად დაბაქნებულ ოროკოებს ამოშენებული აქვს კედლები, რომელსაც ასპინძის […]

ქველოური, ვაზის, ჯიში, იმერეთი
მევენახეობა

ქველოური – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ქველოური წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: იმერეთი ჯიში ხასიათდება საშუალო ზრდა-განვითარებითა და საშუალო მოსავლიანობით. ქველოური მცირე რაოდენობითაა გავრცელებული იმერეთში: ხარაგოულის, ვანის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ვენახებში. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისა […]

აჭარული, ცხენისძუძუ, ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

ცხენისძუძუ აჭარული – ქართული ვაზის ჯიში

ცხენისძუძუ ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშის სახელწოდებაა. მაგალითად, მას ვხვდებით კახეთში, ქართლში, მესხეთში, რაჭაში, გურიაში, აფხაზეთსა და აჭარაში. იგი ამ სახელს ატარებს ცხენისძუძუს მსგავსი მოყვანილობის მარცვლების გამო. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხენისძუძუ თურქული ათმემეს-სახელწოდებით აღწერილი აქვს ს. […]

ხვანჭკარა. ღვინო
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა – ხვანჭკარა

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა „ხვანჭკარა“ მდებარეობს რაჭაში ამბროლაურის ადმინისტრაციულ რაიონში, ლეჩხუმის ქედის სამხრეთ დაქანებებზე, ჩრდილოეთ განედის 42030′ და აღმოსავლეთი გრძედის 43000′ კოორდინატებს შორის არსებულ ფართობებზე. სამრეწველო ვენახები ძირითადად განლაგებულია ზღვის დონიდან 450-750 მეტრი სიმაღლის […]

მევენახეობა

თეთრი კაპისტონი – ვაზის ჯიში – ხარისხიანი ცქრიალა და სუფრის ღვინისთვის

თეთრი კაპისტონი ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ზემო იმერეთში, იძლევა ხარისხოვან ღვინომასალას შამპანურისა და სუფრის ღვინისათვის. ადგილობრივ მევენახეთა შორის თეთრი კაპისტონის სინონიმები არ არის ცნობილი. უცხოეთის ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში (პიულა, გოეთე, ვიალა და ვერმორელი) თეთრი კაპისტონი […]

წინანდალი
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა – წინანდალი

გეოგრაფიული მდებარეობა მევენახეობის სპეციფიკური ზონა წინანდალი მდებარეობს თელავის ადმინისტრაციულ რაიონში, მდ. ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე. მიკროზონის ტერიტორია მოიცავს ერთი მხრივ ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი დაქანების ტყიანი კალთების გაგრძელებას და მეორე მხრივ მთისწინებსა და ალაზნის დაბლობს. სამრეწველო ვენახები […]

სამარხი, გურული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

სამარხი – თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიში

სამარხი თეთრყურძნიანი, ხარისხიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია, შენახვისა და ტრანსპორტირების კარგი უნარით. წარმოშობა: გურია სახელწოდება შერქმეული აქვს შენახვის განსაკუთრებული უნარის გამო. გარეგნული და გემური თვისებებიდან გამომდინარე სამარხი ხარისხიან სასუფრე ყურძნის ჯიშად ითვლება. გააჩნია შენახვისა და ტრანსპორტირების […]