კარტოფილი, უკეთესი, მოსავალი, ბიო
მემცენარეობა

კარტოფილის მოსავლის გაუმჯობესების აგროტექნიკური მეთოდები

მოსავლის გაუმჯობესებისთვის გარდა ნაკელისა, კარგ ეფექტს იძლევა ორგანული სასუქის სხვა ფორმებიც, განსაკუთრებით ტორფი. ნიადაგის დამუშავება ხშირ შემთხვევაში კარტოფილის მოსავლის დიდი ნაწილის დაკარგვა ნიადაგის არასწორი დამუშავების შედეგია. ვინაიდან კარტოფილი ნიადაგის ფიზიკურ მდგომარეობას (ფხვიერება, ტენიანობა) დიდ მოთხოვნებს […]

მცენარეთა, ფიზიოლოგია
მემცენარეობა

მცენარეთა ფიზიოლოგია

მცენარის არსებობისა და სიცოცხლისათვის აუცილებელი გარემო კომპონენტებია: მზის სინათლე, სითბო, წყალი, ნიადაგის კვების ელემენტები, ჟანგბადი. სწორედ ეს ფაქტორები მოქმედებენ მცენარის ქსოვილებში მიმდინარე ყველა ფიზიოლოგიურ პროცესზე. მცენარეს ახასიათებს ცოცხალი ორგანიზმის ყველა თვისება: → თვითწარმოქმნა → ენერგოუზრუნველყოფა; […]

მემცენარეობა

ესპარცეტის მოვლა – მოყვანა ბიოლოგიური მეთოდებით

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამას საცდელ-ექსპერიმენტული ბაზის ნაკვეთზე  დაითესა ესპარცეტი 2022 წლის მარტს ესპარცეტის მოსავლიანობაზე ბიოპრეპარატების გავლენის შესწავლის მიზნით გამოიცდება სხვადასხვა ტიპის ბიოპრეპარატები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ნიადაგის გასანოყიერებლად და აღმოცენებულ მცენარეთა […]

გოგრა, ჯიშები
მემცენარეობა

საქართველოში გავრცელებული გოგრის ზოგიერთი ჯიში

დიდნაყოფა გოგრა დიდნაყოფა გოგრას აქვს გრძელი მხოხავი ღერო და მძლავრი, ფართოდ დატოტვილი ფესვთა სისტემა. ფოთლები მომრგვალოა, თითქმის დაუნაკვთავი. ფოთლის ფირფიტა თეთრი ლაქების გარეშეა ან სუსტადაა გამოხატული. ყვავილი, სხვა გოგროვნების მსგავსად გაყოფილსქესიანი და ასიმეტრიულია. ნაყოფი მრგვალი […]

ძიძო, საკვები, პარკოსანი
მემცენარეობა

ძიძო – მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახი

ძიძო (Melilotus) მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახია და საკვებ ნივთიერებათა თითქმის ისეთივე შემადგენლობით ხასიათდება, როგორც სხვა პარკოსანი ბალახები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ჭამადობის მიხედვით ის მცირედ ჩამოუვარდება სხვა ბალახებს, რადგან შეიცავს ძლიერ სუნიან არომატულ ნივთიერებას კუმარინს, რომელსაც […]

უფხო, შვრიელა, საკვები
მემცენარეობა

უფხო შვრიელა – საუცხოო სათიბი და საძოვარი მცენარე

უფხო შვრიელას (ლათ. Bromus inermis) კვებითი ღირსებით და გავრცელების არეალით ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს მრავალწლიან მარცვლოვან და საკვებ ბალახეულს შორის. უფხო შვრიელა შეიცავს 12,5 % ნედლ პროტეინს, დაახლოებით 50 საკვებ ერთეულს და სხვა ბალახებთან შედარებით […]

ბრინჯი, აგრო, ტექნოლოგია
მემცენარეობა

ბრინჯი – კულტურის ძირითადი აგროწესები

ბრინჯი – (ლათ. oryza sativa l) – მარცვლეულ კულტურებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სასურსათო მცენარეა. მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით ხორბლის შემდეგ მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში, რომლის 90% მოდის აზიის ქვეყნებზე. მოსავლიანობა 28,4-დან 55 ც/ჰა-ზე მეტს […]

ცულისპირა, საკვები, სიდერატი
მემცენარეობა

ცულისპირა – პარკოსანი საკვები ბალახი და გემრიელი კულტურა

ცულისპირა (ლათ. Lathyrus sativus L) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთწლიანი, პარკოსანი საკვები ბალახია. იძლევა მაღალხარისხოვან მოსავალს და მარცვალს, რომელიც საუცხოო კონცენტრირებული საკვებია. მწვანე მასას ჭამს ყველა სახეობის პირუტყვი. ძალიან ნელა აგროვებს უჯრედისს, ამიტომ სხვა კულტურებთან შედარებით მას […]

კაპუეტა, საკვები, მცენარე
მემცენარეობა

კაპუეტა – ყუათიანი მარცვლოვანი მცენარე

კაპუეტა (ლათ. Agropyron) მეჩხერბუჩქოვანი მარცვლოვანი მცენარეა. გამოირჩევა კარგი ღირსებით, ყუათიანობით. შეიცავს 10- 12% პროტეინს. კაპუეტას თივა შეიცავს 53,2 საკვებ ერთეულს. მონელებადობით იგი შეიძლება შევადარით მდელოს კარგ თივას. მაღალი გვალვაგაძლეობის გამო, კარგად იზრდება სამხრეთ და სტეპის […]