ქერი, ბიო, ორგანული, ბიოაგრო
მემცენარეობა

ბიოაგროს პრეპარატების გავლენა ქერის ბიო-სამეურნეო მაჩვენებლებზე

ქერი მსოფლიოს უძველესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურაა. ამიერკავკასია და კერძოდ საქართველო წარმოადგენს ქერის წარმოშობის ერთ-ერთ კერას. იგი კოსმოპოლიტური მცენარეა. საქართველოში ითესება თითქმის ყველა კლიმატურ ზონაში. ქერს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს. მთიანი რაიონებისათვის ქერი წარმოადგენს სასურსათო პროდუქტს, მას ხმარობენ […]

სიმინდი, მოსავალი, აგროწესი
მემცენარეობა

სიმინდის მოსავლის აღება

სიმინდის მოსავალი უნდა ავიღოთ სრული სიმწიფის ფაზაში. სრულ სიმწიფეში შესული სიმინდის ღერო თითქმის მთლიანად (ან უმეტეს ნაწილში მაინც) გაყვითლებულია, ღეროსა და ტაროს ირგვლივ შემოხვეული ფუჩეჩი გაყვითლებული და ძრითადად გამხმარია. სიმინდის მარცვალი იღებს ჯიშისა და ჰიბრიდისათვის […]

ბალახები, მარცვლოვანი, საძოვრები
მემცენარეობა

საძოვრებზე გავრცელებული მარცვლოვანი ბალახები

ბუნებრივ სათიბებსა და საძოვრებზე მცენარეთა მრავალნაირი სახეობა იზრდება, რომლებიც სხვადასხვა ბოტანიკურ ოჯახს ეკუთვნის. ყველაზე გავრცელებული ტექნოლოგიური სქემა საკვების აღებისათვის მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს: 1. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, აკრება. 2. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, დაწნეხვა, პრესის შეგროვება. სამეურნეო კვებითი და […]

ქერი
მემცენარეობა

ქართული ენდემური ქერის აღდგენა, გამრავლება და შესწავლა ლუდის წარმოებისთვის

ქართული ენდემური ქერის უძველესი კულტურის  ბუნებრივი გენოფონდის გამოვლენა, აღდგენა, შენარჩუნება, გამრავლება და შესწავლა სალუდე მიმართულებით. კვლევის აქტუალობა –  შესწავლილია საქართველოში  გავრცელებული ქერის ჯიშები, მათი სალუდე თვისებები, გავრცელების ზონები და ქიმიური შემადგენლობა. სალუდე ქერის ხარისხის მაჩვენებლები […]

ხორბალი, კვება, სიმპტომები
მემცენარეობა

საკვები ელემენტების სიმცირისა და სიჭარბის სიმპტომები ხორბლის კულტურაში

ხორბლის კულტურისათვის საკვები ელემენტების ფიზიოლოგიური როლი, მათი სიმცირისა და სიჭარბის გარეგნული სიმპტომები. აზოტი აზოტი ხორბლისათვის ერთ-ერთი ძირითადი საკვები ელემენტია. ის შედის ყველა მარტივი და რთული ცილების, ნუკლეინმჟავების, ქლოროფილის, ფოსფატიდების, ალკალოიდების, ვიტამინების, ფერმენტების და სხვა ორგანული […]

კარტოფილი, უკეთესი, მოსავალი, ბიო
მემცენარეობა

კარტოფილის მოსავლის გაუმჯობესების აგროტექნიკური მეთოდები

მოსავლის გაუმჯობესებისთვის გარდა ნაკელისა, კარგ ეფექტს იძლევა ორგანული სასუქის სხვა ფორმებიც, განსაკუთრებით ტორფი. ნიადაგის დამუშავება ხშირ შემთხვევაში კარტოფილის მოსავლის დიდი ნაწილის დაკარგვა ნიადაგის არასწორი დამუშავების შედეგია. ვინაიდან კარტოფილი ნიადაგის ფიზიკურ მდგომარეობას (ფხვიერება, ტენიანობა) დიდ მოთხოვნებს […]

მცენარეთა, ფიზიოლოგია
მემცენარეობა

მცენარეთა ფიზიოლოგია

მცენარის არსებობისა და სიცოცხლისათვის აუცილებელი გარემო კომპონენტებია: მზის სინათლე, სითბო, წყალი, ნიადაგის კვების ელემენტები, ჟანგბადი. სწორედ ეს ფაქტორები მოქმედებენ მცენარის ქსოვილებში მიმდინარე ყველა ფიზიოლოგიურ პროცესზე. მცენარეს ახასიათებს ცოცხალი ორგანიზმის ყველა თვისება: → თვითწარმოქმნა → ენერგოუზრუნველყოფა; […]

მემცენარეობა

ესპარცეტის მოვლა – მოყვანა ბიოლოგიური მეთოდებით

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამას საცდელ-ექსპერიმენტული ბაზის ნაკვეთზე  დაითესა ესპარცეტი 2022 წლის მარტს ესპარცეტის მოსავლიანობაზე ბიოპრეპარატების გავლენის შესწავლის მიზნით გამოიცდება სხვადასხვა ტიპის ბიოპრეპარატები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ნიადაგის გასანოყიერებლად და აღმოცენებულ მცენარეთა […]

გოგრა, ჯიშები
მემცენარეობა

საქართველოში გავრცელებული გოგრის ზოგიერთი ჯიში

დიდნაყოფა გოგრა დიდნაყოფა გოგრას აქვს გრძელი მხოხავი ღერო და მძლავრი, ფართოდ დატოტვილი ფესვთა სისტემა. ფოთლები მომრგვალოა, თითქმის დაუნაკვთავი. ფოთლის ფირფიტა თეთრი ლაქების გარეშეა ან სუსტადაა გამოხატული. ყვავილი, სხვა გოგროვნების მსგავსად გაყოფილსქესიანი და ასიმეტრიულია. ნაყოფი მრგვალი […]