მარცვლეული, შვრია, ქერი, ხორბალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ქერის, ხორბლის და შვრიის განოყიერება

საგაზაფხულო ხორბლის და ქერის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა უფრო ნაყოფიერი და ნეიტრალური არეს რეაქციის მქონე ნიადაგები. ამ კულტურების მოსავალი მკვეთრად მცირდება დაბალი ნაყოფიერების, მძიმე და მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებზე. ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან ნიადაგის ხსნარის გადიდებული […]

სიმინდი, სიმინდის, მოყვანა
მემცენარეობა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური აგროტექნოლოგია

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია. საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მონაცემებით სიმინდისათვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში თავთავიანი კულტურების ნაწვერალი, მრავალწლიანი ბალახების კორდი […]

თესლის, აღმოცენების, უნარი
მემცენარეობა

მცენარის თესლის აღმოცენების უნარის განსაზღვრა

თესლის აღმოცენების უნარის განსაზღვრა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი თესლის ხარისხიანობისა, რადგან თესლის აღმოცენების სხვადასხვა უნარზეა დამოკიდებული პირველ რიგში თესვის ნორმა, შემდგომ კი მთელი რიგი ბიოლოგიური მახასიათებლები. თესვას, წინასწარი თესლის აღმოცენების უნარის დადგენის გარეშე შეიძლება მოჰყვეს […]

ოინდარი, საკვები, ბალახი
მემცენარეობა

მაღალი, მრავალსათიბი და საძოვრის კოინდარი

კოინდარი მარცვლოვანი საკვები ბალახი. განეკუთვნება ორ გვარს — Arrhenatherum-სა (მაღალი კოინდარი) და Lolium-ს (საძოვრის კოინდარი, მრავალსათიბი კოინდარი). ცხოველთა კვების თვალსაზრისით მცენარე 3 სახეობით არის წარმოდგენილი: მაღალი კოინდარი, მრავალსათიბი კოინდარი, საძოვრის კოინდარი. მაღალი-ფრანგული კოინდარი (ლათ. Arrhenatherum […]

შვრია, მარცვლეული
მემცენარეობა

შვრია – წარმოების აგროტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება შვრია მარცვლოვანთა ბოტანიკური ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მას აწარმოებენ უმთავრესად მარცვლის და ნამჯის მიღების მიზნით, რომელიც გამოიყენება როგორც შინაური პირუტყვის საკვებად, ასევე ადამიანის კვების ინდუსტრიაში. კულტურის ფესვთან სისტემა ფუნჯაა, თბილი […]

სელი, თესვა
მემცენარეობა

სელი – კულტურა, თესვა-მოყვანა, გამოყენება

სელი (ლათ. Linum) იძლევა 2 სახის ნედლეულს, სართავ ბოჭკოსა და თესლს. მისგან მზადდება ძვირფასი, ნაზი ქსოვილები, ბატისტი, ასევე სხვადასხვა სახის ტილოები, სუფრები, პირსახოცები. უხეში ქსოვილისაგან მზადდება ტომრები, ბრეზენტი, თოკები და სხვა. სელის ბოჭკო ორჯერ მაგარია […]

ხის, სოკო, კალმახა
მემცენარეობა

კალმახა (ხის სოკო)-გამრავლების ინსტრუქცია-ორი ვარიანტი

დღესდღეობით კალმახამ უფრო მეტი პოპულარობა მოიპოვა, ვიდრე შამპინიონებმა. მათგან განსხვავებით კალმახას ერთი დიდი უპირატესობა გააჩნია– შეუძლებელია იგი თეთრ შხამა სოკოში შეგეშალოთ. კალმახა (ხის სოკოს)–ხეთამხალი (Pleurotus ostreatus) ერთერთი საუკეთესო საკვებად ვარგისი სოკოა. ამოდის გადაჭრილი ფოთლოვანი ხის კუნძებზე […]

სვია, მოვლა, მოყვანა, გამოყენება
მემცენარეობა

სვია – ნიადაგის შერჩევა, მოშენება, მოვლა, გამოყენება

1. ზოგადი დახასიათება 1.1. ზოგადი აღწერა სვია – Humulus lupulus L., თითისებრთა –  Moraceae – (კანაფისებრთა  – Cannabaceae), ოჯახს მიეკუთვნება. იგი მრავაწლოვანი, ორსახლიანი, ბალახოვანი მცენარეა. 10 მეტრამდე სიგრძის, ხვიარა,  ოთხწახნაგოვანი,  და წვრილეკლიანი ღერო აქვს, რომელიც საყრდენს […]

მემცენარეობა

ქართული ხორბლის ევოლუციის რადიობიოლოგიური ჰიპოთეზა

საქართველოსთვის ხორბალს, ისევე როგორც ვაზს, გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა, უდიდესი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამითაა განპირობებული ის დიდი ინტერესი, რომელსაც ხორბლის წარმოშობისა და გავრცელების საკითხებთან მიმართებაში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევები იწვევენ. მოლეკულურ-გენეტიკური, ბიოქიმიური, ბოტანიკური, ციტოლოგიური, […]