ხორბალი, დაცვა, წამალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო სამუშაოები საშემოდგომო ხორბლის ნათესში

ადამიანისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტებში პური ყველაზე გამორჩეულია, ამიტომ ხორბალს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ნათესებს შორის პირველი ადგილი უკავია. ბიოლოგიური თავისებურების მიხედვით არჩევენ ხორბლის საშემოდგომო (ითესება მხოლოდ შემოდგომაზე), საგაზაფხულო (თესვა მხოლოდ გაზაფხულზე) და ორთესელა – ფაკულტატური (ითესება როგორც […]

შაქრის, ჭარხალი
მემცენარეობა

შაქრის ჭარხლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

შაქრის ჭარხლის გავრცელების ძირითადი რაიონები საქართველოში ქართლის რეგიონი: გორი, კასპი, ქარელი, ხაშური. ცხინვალის რეგიონი: ცხინვალის რეგიონის სამხრეთი ნაწილი. მცენარის განვითარების ძირითადი სტადიები 1. ფოთლების ფორმირება და ფესვთა სისტემის ზრდის პერიოდი, რომელიც მცენარის სიცოცხლის 1,5 თვემდე […]

სტევია
მემცენარეობა

სტევია – კულტურა, გამრავლება, მნიშვნელობა

სტევია საქართველოში დასავლეთ საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის მყარი სანედლეულო ბაზის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ადგილობრივი ნიადაგობრივ-კლიმატური პირობებისადმი მისადაგებული ტრადიციული და არატრადიციული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გამოვლენა და გავრცელება. მათი ჩანაცვლება უმეტესწილად ამორტიზირებულ არარენტაბელურ პლანტაციებში, რომლებზეც დღეისათვის გაშენებულია ერთწლიანი და მრავალწლიანი […]

ბალახი, საკვები, ტიმოთელა
მემცენარეობა

მდელოს ტიმოთელა

მდელოს ტიმოთელა – (Phleum pzatense L) – ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ბალახია, მისი 100 კგ თივა შეიცავს 3,1 კგ მონელებად ცილას, 7,2 % პროტეინს. ის დიდი რაოდენობით იძლევა თივას, როგორც სუფთა, ისე სამყურასთან ნარევად თესვისას. ახასიათებს […]

საქონლის, საკვები, ჭარხალი
მემცენარეობა

საკვები ჭარხალი – თესვა, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

საკვებ ჭარხალს მნიშვნელოვანი როლი მიეკუთვნება მეცხოველეობის პროდუქტიულობის ამაღლებაში. მათი კვების რაციონში ჩართვა აუმჯობესებს უხეშ და კონცენტრირებული საკვების მონელებას, ზრდის წველადობას, აჩქარებს პირუტყვის სუქებას და ამცირებს პირუტყვთა ავადმყოფობებს. მორფოლოგიური და ბიოლოგიური თავისებურებანი 100 კგ საკვები ჭარხლის […]

მარცვლეული, შვრია, ქერი, ხორბალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ქერის, ხორბლის და შვრიის განოყიერება

საგაზაფხულო ხორბლის და ქერის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა უფრო ნაყოფიერი და ნეიტრალური არეს რეაქციის მქონე ნიადაგები. ამ კულტურების მოსავალი მკვეთრად მცირდება დაბალი ნაყოფიერების, მძიმე და მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებზე. ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან ნიადაგის ხსნარის გადიდებული […]

კარტოფილი, მებოსტნეობა
მემცენარეობა

კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია და რამდენიმე ჯიში

კარტოფილის ბოტანიკური დახასიათება კარტოფილი (Solanum tuberosum) – ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი (ბოლქვებიანი) მცენარეა. 200- მდე ველური და კულტურული სახეობაა. კარტოფილის სამშობლო სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკაა. ევროპაში კარტოფილი ჩილედან ესპანელებმა 1565 წელს შემოიტანეს. დღეისათვის კარტოფილი გავრცელებულია […]

სელი, ბიო, ორგანული, წარმოება
მემცენარეობა

სელის ბიოწარმოება მცირე ფერმერულ მეურნეობებში

სელი ერთ-ერთი უძველესი სასოფლო-სამეურნეო მცენარეა. ამიერკავკასიაში მას იცნობდნენ 4-5 ათასი წლის წინათ ჩვენს ერამდე. ძველად სართავი სელი ფართოდ იყო გავრცელებული საქართველოში (კოლხეთი), მაგრამ  ამჟამად, სამრეწველო მიზნით, ის აღარ მოჰყავთ. ჩვენი რეკომენდაციაა, საკარმიდამო ნაკვეთებზე დაინერგოს მისი […]

სამყურა, მდელოს, პარკოსანი
მემცენარეობა

სამყურა – საქონლის საუკეთესო საკვები და თაფლოვანი მცენარე

სამყურა (ლათ. Trifolium) პარკოსანთა ოჯახის ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთოლი ძირითადად სამ ფოთოლაკიანია (აქედან მოდის მისი სახელიც), იშვიათად გვხვდება ოთხ ფოთოლაკიანი. ყვავილები შეკრებილია თავაკისებრ, მტევნისებრ ყვავილებად. ნაყოფი პატარა პარკია, 1-2, იშვიათად 3-6 თესლით. სახეობის […]