დეკორატიული, მცენარეები
PDF

დეკორატიული მცენარეები – ბაღის გაშენება, მოვლა, მყნობა, სხვლა-ფორმირება

დეკორატიულ მებაღეობას ხელოვნების ისტორიაში მუდამ თვალსაჩინო ადგილი ეკავა. ბაღებისა და პარკების გაშენების ხელოვნება არქიტექტურის ერთ-ერთ თავისებურ სახეს წარმოადგენს და მას დიდის ისტორიული წარსული აქვს. ძველ აღმოსავლეთსა და სამხრეთში, ძლიერი სიცხისაგან თავდასაცავად, სიგრილისა და ჩრდილის შესაქმნელად […]

მებაღეობა, რჩევები
PDF

მებაღეობა – პრაქტიკული რჩევების სახელმძღვანელო

საქართველოში ოდითგანვე გავრცელებული იყო მრავალწლიანი ხეხილოვანი თესლოვანი, კურკოვანი, კაკლოვანი, სუბტროპიკული და კენკროვანი კულტურების მრავალი სახეობა. ქვეყანაში დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს ხეხილის ბაღების გაშენება, როგორც სამრეწველო ისე საკარმიდამო ნაკვეთებში. გთავაზობთ პრაქტიკული რჩევების ცნობარს, სადაც მოცემულია: → ხეხილის […]

კოლხური, ბზა, ბზის
PDF

ბზის გამრავლება საშინაო პირობებში, გადაარჩინე კოლხური ბზა

კოლხური ბზა – გადაშენების საფრთხის წინაშეა. უნიკალური სახეობა მასობრივად ხმება ბუნებრივი გავრცელების მთელ არეალზე, რაც უდიდესი დანაკლისია როგორც ეკოლოგიური, ისე კულტურული თვალსაზრისით. სამეცნიერო, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შექმნილ სიტუაციას ეკოლოგიურ კატასტროფად აფასებენ და სახეობის გადარჩენის […]

ნუში, აგროწესები, ბაზარი
PDF

ნუში – მოყვანის ტექნოლოგია, ბაზრის კვლევა და პერსპექტივა

ნუშის კულტურის მიმოხილვა ნუშის კულტურის ისტორია; მცენარის დახასიათება. ნუშის კულტურის დამოკიდებულება ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებზე ნაყოფი; რძე და ზეთი. ნუშის აგროტექნიკა მავნებელ-დაავადებები და მათთან ბრძოლა ნუშის სასარგებლო და სამკურნალო თვისებები ნუშის პირველადი გადამუშავება, შრობა და შენახვა ნაყოფის […]

ორგანული, ბიომეურნეობა, მოსავალი
PDF

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ბიოწარმოების მეთოდები

მცენარე ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც იკვებება, სუნთქავს, იზრდება, მრავლდება, რეაგირებს გარე გამაღიზიანებლებზე ბერდება და კვდება. მცენარეთა ზრდა-განვითარება და პროდუქტიულობა განისაზღვრება მცენარის სასიცოცხლო ფაქტორების (სინათლე, სითბო, ტენი, კვება, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი) ერთდროული მოქმედებით. თითოეულ ფაქტორს თანაბარი მნიშვნელობა აქვს […]

ხეხილი, ჯიშები, საქართველო
PDF

ხეხილის ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები

წიგნის მიზანია, მიაწოდოს მკითხველს კომპლექსური ინფორმაცია ხეხილის ახალი ჯიშების შესახებ. საქართველო ხეხილოვან კულტურათა წარმოშობის ერთ-ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი კერაა, სადაც თავმოყრილია ავტოქტონური ჯიშების, კლონების, ველური ფორმების და სახეობების დიდი მრავალფეროვნება; მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ მეხილეობის განვითარების […]

მუხუდო, თესვა, მოყვანა
PDF

მუხუდოს მოვლა-მოყვანა

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის. მუხუდო დახასიათება; ნიადაგის მომზადება და განოყიერება; თესლის შერჩევა, დათესვა; მუხუდოს მავნებელ-დაავადებები; ნათესის მოვლა და მოსავლის აღება. მოცემულ ტექნოლოგიურ რუკაში, ფასები შეტანილია შედგენის დროს (2015) და […]

პეკანი, პეკანის, კაკალი, კაკლოვნები
PDF

პეკანი – ბაზრის კვლევა და განვითარების შესაძლებლობები

უცხოური კაკალნაყოფიანი მცენარეებიდან, საქართველოსთვის შესაძლოა ყველაზე მეტად საყურადღებო პეკანია. პეკანის გვარი 21 სახეობას აერთიანებს, რომელთაგან 20 სახეობის სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა, ხოლო ერთისა ჩინეთი. ჩვენთვის უპირატესობა ენიჭება თხელნაჭუჭა, წარგძელებულ თხილის ფორმის ამერიკულ პეკანს (Carya illinoinensis). იგი […]

თუთა, თუთის, დარგვა, გასხვლა, ფორმირება
PDF

თუთის დარგვა, ნარგაობის ფორმირება და ვარჯის გამოყვანა, ბაღის გაშენება

ფერმერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ თუთის ნარგაობა მრავალგვარია. თუთა პირობითად შეიძლება დაჯგუფდეს შტამბის სიმაღლის, მცენარეთა დაჯგუფების და ნარგაობის დანიშნულების მიხედვით. მცენარეთა შტამბის სიმაღლის და ვარჯის ფორმირების მიხედვით თუთის ნარგაობა შეიძლება იყოს შტამბოვანი და ბუჩქოვანი. გთავაზობთ […]