ქვევრი, ღვინო, იდენტობა
PDF

ქვევრის ღვინის იდენტობა, ქვევრის დამზადება, ღვინის დაყენება

საქართველოს ისტორიაში ქვევრს და ქვევრის ღვინოს ყო­ველთვის განსაკუთრებული ად­გილი ეკავა. სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა ის, რომ 2013 წელს იუნესკოს (UNESCO) მიერ ქვევ­რის ღვინის დაყენების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს არამატე­რიალური კულტურული მემკ­ვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რაც ამ […]

ევენახეობა, მეღვინეობა, საქართველო
PDF

მევენახეობა – მეღვინეობა გურია-სამეგრელოში, აჭარაში და აფხაზეთში

წიგნი წარმოადგენს ცნობილი ქართველი აგრონომის ერმილე ნაკაშიძის მიერ 1929 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომის „მევენახეობა – მეღვინეობა გურია-სამეგრელოში, აჭარაში და აფხაზეთში“ მეორე გამოცემას. წიგნში განხილულია დასავლეთ საქართველოს რეგიონების – გურიის, სამეგრელოს, აჭარისა და აფხაზეთის – მევენახეობისა და […]

ცხვარი
PDF

ცხვრის მოვლა-შენახვა – მეცხვარე ფერმერის სახელმძღვანელო

საქართველოში მეცხვარეობა ისტორიულად სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ ტრადიციულ დარგად ითვლებოდა, მაგრამ საუკუნეების მანძილზე, საზოგადოებრივ-სამეურნეო ცხოვრების ეპოქალურმა მონაცვლეობამ მათთვის თანმხლები ქვეყნების სოციალურ- ეკონომიკურმა ცვლილებებმაც თავისებური დაღი დაასვა მეცხვარეობის დარგის განვითარებასაც. დღევანდელ პირობებში აუცილებელია ფერმერული მეურნეობების განვითარება. ფერმერი […]

სტევიას, ექსპორტი, სტევია
PDF

სტევია ევროპაში – ექსპორტის გზამკვლევი

სტევია ევროპაში ახალი პროდუქტია. კვების პროდუქტებისა და სასმელების მწარმოებლები სწრაფად შეიმუშავებენ სტევიას შემცველ ახალ პროდუქტებს და აუმჯობესებენ უკვე არსებულ პროდუქტებს შემადგენლობის თვალსაზრისით. მოთხოვნა სტევიას მიწოდებაზე განუხრელად იზრდება და მწარმოებლები მზად არიან ითანამშრომლონ ნედლეულის საიმედო მიმწოდებლებთან, […]

PDF

როგორი უნდა იყოს ჟოლო თუ მისი ექსპორტზე გატანა გვინდა

როგორი უნდა იყოს ჟოლო თუ გვსურს მისი ექსპორტზე გატანა? კრებულში მოცემულია ჟოლოს ხარისხის მინიმალური მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია მარკეტინგული სტანდარტებით. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მარკეტინგული სტანდარტები, ასევე გაერთიანებული ერების ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE), ეკონომიკური […]

ხილი, ბოსტნეულუ, კენკრა
PDF

გაყინული ხილი და ბოსტნეული ევროპის ბაზარზე

მზარდი მოთხოვნა გაყინულ ხილსა და ბოსტნეულზე განპირობებულია მომხმარებელთა სურვილით, შეიძინონ ისეთი საკვები, რომელიც სწრაფად მზადდება და უფრო მოსახერხებელია მოხმარებისთვის. ევროკავშირი წარმოადგენს გაყინული ხილისა და ბოსტნეულის უმსხვილეს ბაზარს მსოფლიოში, სადაც თავს იყრის გლობალურად იმპორტირებული პროდუქციის 50%. […]

ჩაი
PDF

ჩაი ევროპის ბაზარზე – ექსპორტის გზამკვლევი

სურსათის უვნებლობის და გარემოს დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი, სერტიფიცირებული ჩაის წილი მსოფლიო ბაზარზე სწრაფად იზრდება. მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტის (IISD) 2012 წლის ანგარიშის მიხედვით გლობალურად წარმოებული ჩაის 12 % იყო სერტიფიცირებული. 2015 წელს ექსპერტების შეფასებით, […]

ღორის, ღორების, მოვლა
PDF

ღორის მოვლა-შენახვა, რეკომენდაციები მცირე ფერმერებს

ზოგადი რეკომენდაციები ღორების ეზოებრივი შენახვის დროს → მარტივი ტიპის საღორის მოწყობა; → რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება გოჭების შეძენისას; → ღორის სუქება. ღორის გადამდები დაავადებებისგან დაცვის ზოგადი ღონისძიებები → ღორის ვირუსული დაავადებები; → ღორის ბაქტერიული დაავადებები; […]

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი, მარკეტინგი
PDF

კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – მარკეტინგული სტანდარტები

რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს კაკლოვანი პროდუქტები: კაკალი, ნუში, პეკანი, თხილი – თუ გვსურს მათი ექსპორტზე გატანა? კრებულში მოცემულია, როგორც მთლიანი პროდუქტის ისე ცალკე ნაჭუჭის და გულის ხარისხის მინიმალური მოთხოვნები. წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია ევროკავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული […]