ჩაის, პლანტაციის, აღდგენა
PDF

ჩაის პლანტაციების აღდგენა – რეაბილიტაცია

ჩაის გადაზრდილ-გატყევებული პლანტაციების აღდგენა – რეაბილიტაცია. მეთოდური მითითებები ფერმერთათვის. საქართველო მსოფლიო ჩაის მწარმოებელ ქვეყნებს შორის მე-5-6 ადგილს იკავებდა. 1920-1960 წლებში საქართველოში გაშენდა 66,0 ათასი ჰექტარი ჩაის პლანტაცია. 1990 წელს ქვეყანაში დამზადებული იქნა 516,0 ათასი ტონა […]

აბრეშუმის, ჭია, ფერმერის, ცნობარი
PDF

აბრეშუმის ჭიის მოვლა – ფერმერის ცნობარი

საქართველოში მეაბრეშუმეობას თხუთმეტსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. იგი ფართოდ იყო გავრცელებული როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში და ხალხში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მეაბრეშუმეობა ფულად შემოსავალს იძლევა წლის პირველ ნახევარში, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სოფლის მოსახლეობისათვის. მეაბრეშუმეობაში შესაძლებელია დასაქმდეს […]

ფუტკარი, აგროკალენდარი
PDF

ფუტკრის ოჯახების მოვლა თვეების მიხედვით

თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუკა დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების განვითარებისა და ღალიანობის ვადებზე სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას, მათ შორის აღსანიშნავია კლიმატურ პირობები, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია ადგილის მდებარეობაზე (ზღვის დონიდან სიმაღლე […]

სიმინდის, სილოსის, დამზადება
PDF

სიმინდის სილოსის დამზადება – სახელმძღვანელო ფერმერებისათვის

როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ფერმერთა მეწველი ძროხების გამოკვების საკითხი, როდესაც თითოეულ ოჯახს 1-2 ძროხა ჰყავს? როცა, ცივი, კონტინენტური ზამთრის პირობებში ხელმისაწვდომ საკვებს, თივასა და კონცენტრირებულ საკვებთან ერთად, მხოლოდ სიმინდისა და ხორბლის ღეროები წარმოადგენს. როგორც მინიმუმი, მეტად […]

ძროხის, ჯიშები
PDF

მერძეული ნახირის შექმნა, ძროხის ჯიშების დახასიათება

ქართული მთის ძროხა, კავკასიური წაბლა, ჰოლშტეინი, შვიცური ჯიში, ველის წითელი, ჯერსული ჯიში. ფურებით ნახირის დაკომპლექტება… ფერმის აშენების შემდეგ მისი პირუტყვით დატვირთვა და პროდუქტიული ნახირის შექმნა, ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელსაც ფერმერის პრაქტიკული გამოცდილება და […]

ვაზის, ვენახის, მოვლა, მწვანე
PDF

ვაზის მწვანე ოპერაციები და მავნებელ-დაავადებები

ცნობარის მიზანია, მკითხველს გააცნოს ვაზის კულტურის მოვლის: ვაზის ზედმეტი ყლორტების მოცლა, ყლორტის წვერების წაწყვეტა, ნამხრევის შეცვლა, ცის გახსნა, ასევე ვაზის მავნებელ-დაავადებები მათთან ბრძოლის ღონისძიებები. იგი დახმარებას გაუწევს ფერმერებს, მევენახეობით დაინტერესებულ პირებს და ამ დარგის სპეციალისტებს. ავტორი: გიორგი ბარისაშვილი […]

PDF

ქართული ტრადიციული მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობაზე ბევრი რამ თქმულა, მაგრამ მაინც გვინდა ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით გაგაცნოთ ჩვენი წინაპრების ფილოსოფიური გადაწყვეტილება და მიდგომა ქართულ ტრადიციულ ფუტკრის მოვლაზე-ჯარას მეფუტკრეობაზე, როგორც ერთ-ერთი მაქსიმალურად მიახლოებული მიმდინარეობა- მეფუტკრეობის ბუნებრივ პროცესებთან. სახელმძღვანელოს მეშვეობით ვაპირებთ ვისაუბროთ ბუნებრივ […]

დაფნა, კვლევა, სამეგერელო
PDF

დაფნის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი – სამეგრელო

დაფნის კულტურა საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია. დაფნის ძირითად სასაქონლო პროდუქციას წარმოადგენს მშრალი ფოთოლი, რომელსაც, ძირითადად, კვების მრეწველობაში, მედიცინასა და კოსმეტიკის წარმოებაში იყენებენ. დაფნა ვრცელდება მშრალი, ტენიანი, სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში, დასავლეთ საქართველოს და მათ […]

ჩაი, მარკეტინგი, კვლევა
PDF

მეჩაიეობა საქართველოში – ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი

საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარე ჩაის მწარმოებელი ქვეყანა მსოფლიოში. შავი ზღვის ტენიანი და სუბტროპიკული კლიმატი ქმნის იდეალურ პირობებს ჩაის წარმოებისთვის დასავლეთ საქართველოს ხუთ რეგიონში: აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი და აფხაზეთი. საქართველოში ჩაის წარმოებისთვის ხელსაყრელი […]