რძის, პირველადი, გადამუშავება
PDF

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება

ფერმერების მიერ წარმოებული რძე მიეწოდება გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით, ხოლო მისგან მიღებული რძის პროდუქტები უნდა უზრუნველყოფდეს მის უვნებლობასა და კეთილხარისხოვნებას. შესაბამისი სანიტარულ–ვეტერინარული წესების დაცვით, რძე უნდა იყოს მიღებული ჯანმრთელი ფურებიდან. […]

მეფუტკრეობა, ბიზნესი
PDF

სამრეწველო მეფუტკრეობა

სამრეწველო მეფუტკრეობის გზამკვლევში წაიკითხვათ: ძირითადი სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში საზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში; საშემოდგომო სამუშაოები; ფუტკრის ოჯახების ზამთრობა; საგაზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში. მეფუტკრეობის ინვენტარი სკები და ჩარჩოები; ფუტკრის მოვლის თავისებურებები სხვადასხვა კონსტრუქციის სკებში. ფუტკრის ძირითადი დაავადებების მკურნალობა ბიომეთოდებით […]

მანდარინი, ბაზარი, კვლევა
PDF

მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი აჭარის რეგიონში

მანდარინი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ აგრო-სასურსათო პროდუქტს, რომელიც ექსპორტზე გადის და ყოველწლიურად შემოსავლები მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის. მიუხედავად ამისა, დარგში არსებობს უამრავი გამოწვევა, რაც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომებს ამ დარგის ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ რგოლში, იმისათვის რათა დარგმა უპასუხოს […]

მეკალმახეობა
PDF

მეკალმახეობა საქართველოში – ღირებულებათა ჯაჭვის რეგიონული კვლევა

მეკალმახეობა საქართველოსა და მსოფლიოში საქართველოში კალმახის სექტორის ანალიზი კალმახის წარმოება საქართველოში; კალმახის ექსპორტი და იმპორტი; კალმახის ფასი. ძირითადი სარგებელი და დამატებული ღირებულების საქმიანობები მონაწილეების დამატებული ღირებულება თითოეულ რგოლზე; ფერმერი; ბითუმად მოვაჭრე; ცალობით მოვაჭრე. მეკალმახეობის ფერმის […]

მაყვალი, კვლევა
PDF

მაყვლის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი კახეთის რეგიონში

საქართველოში კენკროვანი კულტურები უძველესი დროიდან გვხვდება, თუმცა ეს იყო ველურად გავრცელებული კენკროვნები და მათი ენდემური სახეობებიც კი არსებობს. მსოფლიოში დიდი ხანია დაიწყო კენკროვნების გაკულტივირება, ანუ ფერმერულ მეურნეობებში მოყვანა. მცირე ფერმერული მეურნეობებისათვის ერთ-ერთი გამოსავალია შედარებით მაღალი […]

ძროხის, მოზარდი, ხბო
PDF

ძროხის მოზარდის (ხბოს) გამოზრდა

ძროხის მოზარდის გამოზრდა ფერმერის საქმიანობაში ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია. მასზე დიდად არის დამოკიდებული მოშენებული ნახირის მომავალი პროდუქტიულობა და წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი. ცუდად გამოზრდილი, დაკნინებული მოზარდისგან, რამდენადაც კარგი ჯიშის არ უნდა იყოს, ვერ მიღება მაღალპროდუქტიული […]

ჩაის, პლანტაციის, აღდგენა
PDF

ჩაის პლანტაციების აღდგენა – რეაბილიტაცია

ჩაის გადაზრდილ-გატყევებული პლანტაციების აღდგენა – რეაბილიტაცია. მეთოდური მითითებები ფერმერთათვის. საქართველო მსოფლიო ჩაის მწარმოებელ ქვეყნებს შორის მე-5-6 ადგილს იკავებდა. 1920-1960 წლებში საქართველოში გაშენდა 66,0 ათასი ჰექტარი ჩაის პლანტაცია. 1990 წელს ქვეყანაში დამზადებული იქნა 516,0 ათასი ტონა […]

ღორი, ღორის, მოშენება
PDF

ღორის მოშენება და დაავადებათა პროფილაქტიკა

ღორი, საკუთარი ბიოლოგიური თავისებურებებით, საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო ცხოველია, რომელიც ხასიათდება ადრემწიფადობით. იგი სქესობრივად 4-5 თვის ასაკში მწიფდება და 7-8 თვის ასაკიდან შესაძლებელია მისი პირველ დაგრილებაზე გაშვება. ინტენსიური სუქების დროს თანამედროვე ჯიშების ბურვაკებს 6-7 თვის ასაკში შეუძლიათ […]

ფუტკარი, აგროკალენდარი
PDF

ფუტკრის ოჯახების მოვლა თვეების მიხედვით

თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუკა დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების განვითარებისა და ღალიანობის ვადებზე სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას, მათ შორის აღსანიშნავია კლიმატურ პირობები, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია ადგილის მდებარეობაზე (ზღვის დონიდან სიმაღლე […]