ნიადაგები, ნიადაგი, აგროქიმია, საქართველო
ფერმერთა სკოლა

საქართველოს ძირითადი ტიპის ნიადაგების აგროქიმიური დახასიათება

ყვითელმიწა ეწერი ნიადაგები საქართველოში გავრცელებულ ნიადაგებს შორის ყველაზე დაბალი ნაყოფიერებით ხასიათდებიან. ისინი გამოირჩევიან ფუძეებით არამაძღრობით, მჟავე არეს რეაქციით, pH წყლის გამონაწურში 3,9-5,12 ფარგლებში მერყეობს. გაცვლითი და ჰიდროლიზური მჟავიანობის მაღალი, ჰუმუსის, საერთო აზოტის და ფოსფორის დაბალი […]

ტალავერი, ვაზი, გასხვლა, ფორმირება
მევენახეობა

ტალავერი – ვაზის ფორმირება

სატალავრე ნაკვეთი უნდა იყოს: ქარისაგან დაცული, ღრმა ნიადაგიანი, საკვები ნივთიერებებით მდიდარი, სწორი ზედაპირით, სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ ოდნავ დახრილი, თავისუფალი ზედაპირული გრუნტის წყლებისაგან. მცირე სისქისა და დაბალნაყოფიერი ნიადაგები სატალავრედ არ გამოდგება. ვაზის ჯიშებიდან სატალავრედ მიზანშეწონილია გაშენდეს: განჯური, კარაბურნუ, […]

მსხალი, კლიმატი, ბაღი
მებაღეობა

მსხლის გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება

ნიადაგი მსხალი კარგად იზრდება ყველა ტიპის ნიადაგებზე, გარდა ქვიშიანი, ბიცობი და დამლაშებული ნიადაგისა. მსხლის ნაყოფის გემო და არომატი დიდად არის დამოკიდებული ნიადაგურ პირობებზე. იგი საუკეთესო პროდუქციას იძლევა შავმიწა და წაბლა კარგი სტრუქტურის მქონე ნიადაგებზე, რომელთაც […]

მუშა, ფუტკრებში
მეფუტკრეობა

სამუშაოს გადანაწილება მუშა ფუტკრებში (DOL)

ფუტკრები ორგანიზებული სამუშაოს ფორმები ფუტკრები ორგანიზებული სამუშაოს ორ ფორმას გამოავლენენ: → გაზაფხულ-ზაფხულის თაობის სამუშაო ემსახურება მაქსიმალურ განვითარებას და საკვების მარაგის შექმნას; → ზამთრის თაობის სამუშაოს წარმოადგენს ოჯახის შენარჩუნებას პასიურ პერიოდში. ამ თემაში ვისაუბრებთ თუ როგორ […]

ტუხტი, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო ტუხტი, რომელსაც უძველესი დროიდან იყენებენ

სამკურნალო ტუხტი (Althaea officinalis) ცნობილი იყო ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინათ. ამის შესახებ წერდნენ ტეოფრასტი და დიოსკორიდი. მას რომაელებიც იყენებდნენ, რაზეც მიუთითებს პლინიუსის ნაშრომები. სამკურნალო ტუხტს ხმარობდნენ შუა საუკუნეებშიც – მასზე წერდა რომაელი ექიმი ალექსანდრე […]

ღვინო, მარნები, სახელმძღვანელო, ფერმერი
PDF

სურსათის უვნებლობის სახელმღვანელო მცირე მარნებისთვის

,,სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო მცირე მარნებისათვის“ მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ღვინისა და ღვინის ტურიზმის სექტორში მოქმედ მცირე საწარმოებში სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვას, მომხმარებლისთვის მიწოდებული ღვინისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და კომპანიების ბიზნესმოდელის გაუმჯობესებას. ხშირად მცირე მეწარმეები […]

ცვილი, ფუტკრის, პროდუქტები
მეფუტკრეობა

ცვილი – ცვილის თვისებები, ხარისხი და გამოყენება

რა არის ცვილი ცვილი (ხალხში ზოგჯერ სანთელს უწოდებენ) მუშა ფუტკრების ცვილის ჯირკვლებში გამომუშავდება. მცირე სადინარებიდან გამოყოფის შემდეგ მაგრდება და თეთრ გამჭირვალე ფირფიტებად იქცევა. შემდგომში, ფიჭის მშენებლობისას, ფუტკრები გამოყოფინ სითხეს, რომელიც ადნობს და ამ ხერხით ერთმანეთზე […]

კაკალი, ჩანდლერის, ჯიში
მებაღეობა

ჩანდლერის ჯიშის კაკალი – მახასიათებლების ცხრილი

ჩანდლერი (Chandler) ამერიკული (კალიფორნია) კაკლის ჯიშია. გამოყვანილია 1979 წელს, ბოლო მონაცემებით კალიფორნიაში ახლად გაშენებული კაკლის პლანტაციების დიდი წილი 70 %, სწორედ ამ ჯიშზე მოდის. უმჯობესია დაირგოს ნამყენი კაკალი, ნამყენი კაკლის უპირატესობები თესლნერგით გამრავლებულთან შედარებით უფრო […]

ცერეცო, მწვანილი
მებოსტნეობა

ცერეცო – კულტურის ბიოლოგიური თავისებურებები, თესვა

ცერეცო (ლათ. Anethum graveolens) მიეკუთვნება ქოლგოსანთა ოჯახს. მისი სამშობლოა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროები. ის ცნობილი იყო უკვე ძველ ეგვიპტეში, სადაც იყენებდნენ როგორც სურნელოვან ბოსტნეულს კვებაში და მედიცინაში. დღეისათვის, ფართოდ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში. ცერეცო მდიდარია ვიტამინებითა […]