ალადასტური, ქართული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ალადასტური – ქართული ვაზის დიდებული ჯიში

გურიაში გავრცელებულ წითელყურძნიან ვაზის ჯიშთა შორის ალადასტურს ყოველთვის თვალსაჩინო ადგილი ეკავა, როგორც უხვმოსავლიან საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიშს. წერილობითი ცნობები ალადასტურის წარმოშობის შესახებ არ მოგვეპოვება. ალადასტური, როგორც ბოტანიკური ნიშნებით, ისე აგრობიოლოგიური თვისებებით კოლხეთის […]

ქაცვი, აბლეპიხა
მებაღეობა

ქაცვის მოვლა-მოყვანა, გამოყენება

თავი I. ზოგადი ნაწილი 1. ქაცვის ზოგადი დახასიათება ქაცვი (Облепиха) მიეკუთვნება ფშატისებრთა, Elaeagnaceae – ს ოჯახს. იგი ხშირტოტებიანი, ეკლიანი ბუჩქი ან მცირე ზომის ხეა. მისი სიმაღლე 1, 5 – 6 მ – ია. ქაცვისთვის დამახასიათებელია დატოტვილი გაშლილი […]

მარცვლეული, შვრია, ქერი, ხორბალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ქერის, ხორბლის და შვრიის განოყიერება

საგაზაფხულო ხორბლის და ქერის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა უფრო ნაყოფიერი და ნეიტრალური არეს რეაქციის მქონე ნიადაგები. ამ კულტურების მოსავალი მკვეთრად მცირდება დაბალი ნაყოფიერების, მძიმე და მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებზე. ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან ნიადაგის ხსნარის გადიდებული […]

სიმინდი, სიმინდის, მოყვანა
მემცენარეობა

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური აგროტექნოლოგია

სიმინდის მოვლა-მოყვანის ინტენსიურ ტექნოლოგიაში მოსავლიანობის გაზრდის ღონისძიებათა შორის წინამორბედების სწორად შერჩევას ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია. საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მონაცემებით სიმინდისათვის სასურველი წინამორბედებია: აღმოსავლეთ საქართველოში თავთავიანი კულტურების ნაწვერალი, მრავალწლიანი ბალახების კორდი […]

კომბოსტო, ბოსტანი
მებოსტნეობა

კომბოსტო – თეთრთავიანი კომბოსტოს მოვლა-მოყვანა

ზოგადი ინფორმაცია თეთრთავიანი კომბოსტო (ლათ.Brassica oleracea L. var. capitata L.) წარმოიშვა ხმელთაშუა ზღვისპირეთის რეგიონებში ველურად მზარდი სახეობებისაგან. ამ კულტურის მოყვანა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ბევრად ადრე დაიწყო. ბევრ ქვეყანაში კომბოსტოს მნიშვნელოვანი ფართობები ეთმობა. განსაკუთრებით გავრცელებულია იგი იმ […]

უეკლო, მაყვალი, ბაღი
მებაღეობა

უეკლო მაყვლის წარმოების აგროტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება მაყვალი ფართოდ გავრცელებული მცენარეა, უმეტესად ბუჩქებია, აქვს ეკლებით ან ჯაგრებით მოფენილი გრძელი ღეროები. პირველი წლის ყლორტებზე მხოლოდ ფოთლებია, მეორე წლის ყლორტებზე კი — ყვავილები და ნაყოფები. ყვავილები მარტოულია, უფრო იშვიათად […]

მარწყვი, დარგვა, კენკრა, აგროწესები
მებაღეობა

მარწყვის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

კენკროვან კულტურათა შორის მარწყვი მსოფლიოში ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული კენკროვანი კულტურაა. მისი გემრიელი და არომატული ნაყოფი გამოირჩევა ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო და სამკურნალო თვისებებით. იგი მდიდარია ვიტამინებით, ორგანული მჟავეებით, ნახშირწყლებითა და მინერალური ნივთიერებებით. მარწყვის ნაყოფი ანტიოქსიდანტური თვისებებითაც გამოირჩევა. […]

თესლის, აღმოცენების, უნარი
მემცენარეობა

მცენარის თესლის აღმოცენების უნარის განსაზღვრა

თესლის აღმოცენების უნარის განსაზღვრა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი თესლის ხარისხიანობისა, რადგან თესლის აღმოცენების სხვადასხვა უნარზეა დამოკიდებული პირველ რიგში თესვის ნორმა, შემდგომ კი მთელი რიგი ბიოლოგიური მახასიათებლები. თესვას, წინასწარი თესლის აღმოცენების უნარის დადგენის გარეშე შეიძლება მოჰყვეს […]

აზიმინა, პაპაია
მებაღეობა

აზიმინა (კარაქის ხე, ამერიკული პაპაია)

აზიმინა (ლათ. Asimina ) ანონასებრთა (Annonaceae ) ოჯახის წარმომადგენელი ნაყოფმომცემი და დეკორატიული მცენარეა. მისი სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა. აზიმინა გხვდება ხის ან ბუჩქის სახით, მისი საშუალო სიმაღლე 4-5 მეტრია, იშვიათად აღწევს 12 მეტრამდეც. ინდიელები მცენარეს „Assimin“-ს უწოდებენ, […]