კვება
ფერმერთა სკოლა

მცენარის კვება და საკვები ნივთიერებები, რჩევები იოტო აგრო-სგან

ნიადაგის ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური კომპონენტების ურთიერთქმედება აკონტროლებს მცენარისთვის საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობას. ამ პროცესების ცოდნა და იმის გააზრება თუ როგორ მოქმედებს მათზე გარემო პირობები, საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობა და მცენარის პროდუქტიულობა. საკვები ნივთიერებების […]

ეთერზეთების, ტექნოლოგია, ეთერზეთი
ფერმერთა სკოლა

ეთერზეთების მიღების ძირითადი პრინციპები და განსაზღვრებები

ეთეროვანი ზეთები სპეციფიური არომატის მქონე და ადვილად აქროლად ნივთიერებათა რთული ნარევია. სახელწოდება წარმოიშვა ადვილად აქროლადობის თვისებიდან, ისე როგორც ეთერისა, ხოლო გარეგნულად ცხიმზეთებთან მსგავსებით. ეთერზეთების შემადგენლობაში გვხვდება სხვადასხვა ნაერთი: ალდეჰიდები, კეტონები, სპირტები, ეთერები, ფენოლები, ტერპენები. ეთეროვან […]

ქართული, მუხა
ფერმერთა სკოლა

ქართული მუხის გაშენების აგროტექნიკური თავისებურებანი

მუხის გვარი საკმაოდ მდიდარია სახეობებით, ამჟამად, დედამიწის ზედაპირზე, გავრცელებულია მისი 220-მდე სახეობა, მათ შორის კავკასიაში გვხვდება 19, საქართველოში კი ძირითადად გავრცელებულია 8 სახეობა. ქართული მუხა (ლათ. Quercus iberica Stev) 18-20 მ-მდე, სიმაღლის ხეა, მოგრძო კვერცხისებრი […]

მცენარეთა, დაზიანება, ტემპერატურა
ფერმერთა სკოლა

არახელსაყრელი ტემპერატურით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები

ტემპერატურა ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს მცენარის ზრდაზე, მის გავრცელებასა და საერთოდ მის არსებობაზე. დაბალი და მაღალი ტემპერატურა მომაკვდინებლად მოქმედებს მცენარეზე, იწვევს პათოლოგიურ მოვლენას, რომლებიც ვლინდება სხვადასხვა ფორმით, ნიადაგისა და ჰაერის დაბალი ტემპერატურის […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

სახნავი მიწების ინტენსიური გამოყენება – თესლბრუნვა

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის მატების მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს თესლბრუნვები. თესლბრუნვების შემოღებისას უზრუნველოყოფილი უნდა იქნეს: ნათესის ფართობის  მოსავლიანობით ფერმერული მეურნეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, სახნავი მიწების მიზანშეწონილი (სწორი) გამოყენება და კულტურათა სწორად შერჩევა-განაწილება, მეცხოველეობის საკვები […]

პუანსეტია, შობის, ვარსკვლავი
ფერმერთა სკოლა

მოამრავლეთ შობის ვარსკვლავი – გაზარდეთ თქვენი შემოსავლი

ფერმერებისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, ჩვენი აზრით ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყოველწლიური შემოსავლის გასაზრდელად ზოგიერთი მცენარის გამრავლება-გაყიდვა. ერთ-ერთი მათგანია შობის ვარსკვლავი—პუანსეტია ლათინური სახელწოდება: Euphorbia pulcherrima. სამშობლო: მექსიკა. პუანსეტია უნიკალური და ძალიან ლამაზი საშობაო მცენარეა. მას სხვაგვარად […]

საადრეო, წაყინვები, იოტო
ფერმერთა სკოლა

საადრეო-საშემოდგომო წაყინვებისგან მოსალოდნელი მავნე შედეგების პრევენცია და შემცირება University of California-ს მიხედვით

საადრეო, იგივე საშემოდგომო წაყინვებისგან დაზიანება ხდება მაშინ, როდესაც მცენარეები ყინვის დადგომამდე ვერ ასწრებენ სრული მოსვენების პერიოდში გადასვლას.       საადრეო-საშემოდგომო წაყინვებისგან კაკლის ნარგაობის დასაცავად საჭირო ღონისძიებები, მთელი გაზაფხული, ზაფხულისა და შემოდგომის განმავლობაში ჩატარებული აგრო-ტექნიკური […]

ეთერზეთი, მცენარე, მელია
ფერმერთა სკოლა

მელია – სუბტროპიკული, ცხიმზეთოვანი კულტურა

მელია (Melia azedarach L) შედის მელიასებრთა (Meliaceae) ოჯახში. აზიის ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ზონაში გვხვდება მისი 25-მდე სახეობა. მცენარე ფოთოლმცვენი ან მარადმწვანეა, 7-10, იშვიათად 15 მ-მდე სიმაღლის, გაშლილი ვარჯით, მორიგეობით განლაგებული ფოთლებით; ყვავილები წვრილი, ძლიერ წააგავს […]

ქაფური, ხე, ეთერზეთი
ფერმერთა სკოლა

ქაფურის ხე – ეთერზეთოვანი კულტურა, გამრავლება, გამოყენება

ზოგადი დახასიათება ქაფურის ხე (ლათ.(Cinnamomum camphora) ეკუთვნის დაფნისებრთა ოჯახს Lauraceae და ცინამოუმის გვარს, რომელიც დაახლოებით ასი სახეობითაა წარმოდგენილი. იგი მარადმწვანე, სწრაფმზარდი მერქნიანი ხემცენარეა, რომელიც სამშობლოში (აღმოსავლეთ აზია) 45 მ-მდე სიმაღლისა და 6 მ-მდე სიმსხოსი იზრდება. […]