საძოვრები, გაძოვება
ფერმერთა სკოლა

ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები

ნაშრომში განხილულია ბუნებრივი საძოვრის ბალახნარის რაციონალური გამოყენების აქტუალური საკითხები, რომლის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს, ძოვების პერიოდში, საძოვარზე ცხოველის გარკვეული რაოდენობის გამოკვება მათი პროდუქტიულობის შემცირებისა და ბალახნარის გაუარესების გარეშე, დატვირთვისა და სიმჭიდროვის სწორი მაჩვენებლების დადგენა. საკვები […]

სოინჯი, ყვავილები, დეკორატიული
ფერმერთა სკოლა

სოინჯი – დეკორატიული მცენარე

სოინჯი (Nigella) – გვარი აერთიანებს დაახლოებით 20 სახეობას, რომლებიც ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუაზღვისპირეთში, სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში, მცირე და ცენტრალურ აზიაში. იზრდება მშრალ ფერდობებსა და დანაგვიანებულ ადგილებზე. ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა სწორმდგომი, უხვად დატოტვილი, წახნაგოვანი,  ზოგჯერ […]

აზოტი, ნაკლულობა
ფერმერთა სკოლა

აზოტის ნაკლებობა მცენარეებში

აზოტი (Nitrogenium (N)) შედის ცილების, ამინომჟავების, ალკალოიდებისა და ქლოროფილის შემადგენლობაში. პროტოპლაზმის მშრალი წონის თითქმის ნახევარს შეადგენს აზოტოვანი ნივთიერება. ამიტომ, აზოტი აუცილებელია ყველა მცენარისათვის დიდი რაოდენობით. აზოტის ზოგიერთი ნაერთი თავისუფლად გადაადგილდება მცენარის ხნიერი ქსოვილებიდან უფრო ახალგაზრდა […]

ბზის, ალურა
ფერმერთა სკოლა

კოლხური ბზის ინვაზიური მავნებელი ბზის ალურა

კოლხური ბზის ინვაზიური მავნებელი ბზის ალურა – Cydalima perspectalis საქართველოში პირველად 2014 წელს დაფიქსირდა (სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, კინტრიშის ეროვნულ პარკში). ბზის ალურას სამშობლოა ჩინეთი, ინდოეთი და იაპონია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთში მაღალგანვითარებულია დეკორატიული მცენარეებით […]

ფუჭფუჭა, დეკორატიული, მებაღეობა
ფერმერთა სკოლა

ფუჭფუჭა აღმოსავლური

ფუჭფუჭა (Colutea) – ოჯახი Leguminosae – პარკოსნები გვარში გაერთიანებულია 20-მდე სახეობა, რომლებიც ძნელად განასხვავდება ერთმანეთისაგან. ისინი გავრცელებულია ევრაზიის ზომიერი კლიმატის რეგიონებში (ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა, კავკასია, მცირე და შუა აზია). ორიგინალური და ლამაზი ბუჩქებია. განსაკუთრებით […]

მიკრო, მაკრო, ელემენტები
ფერმერთა სკოლა

მცენარეთა მინერალური კვების ელემენტები

ნორმალური კვება არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ზრდისა და განვითარების საფუძველი. ნიადაგში საკვები ნივთიერებების ნაკლებობა ან სიჭარბე იწვევს მცენარის განსაზღვრული ფუნქციების დარღვევას, რომელიც ვლინდება სხვადასხვა პათოლოგიურ პროცესში. საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის ან სიჭარბის გავლენა განისაზღვრება ორი გარემოებით: […]

ოქროწვიმა, დეკორატიული, მებაღეობა
ფერმერთა სკოლა

ოქროწვიმა – დეკორატიული მცენარე

ოქროწვიმა (Laburnum anagyroides) – ოჯახი პარკოსნები (Leguminosae) ლამაზი ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან ხეა. გავრცელებულია ევროპაში. აქვს ღია  მწვანე  ფერის, რთული, სამმაგად დანაკვთული ფოთლები და გრძელ ჩამოკიდებულ მტევან ყვავილედად შეკრებილი ყვითელი ყვავილები. ბოტანიკური აღწერა 5-7 მ-მდე სიმაღლის […]

ბიოტა, ტუია
ფერმერთა სკოლა

აღმოსავლეთის ბიოტა

ბოტანიკური აღწერა აღმოსავლეთის ბიოტა (აღმოსავლეთის ტუია; Biota orientalis; Platycladus orientalis; Thuja orientalis) – 7-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ხშირად მიწის პირიდანვე იტოტება და ბუჩქად იზრდება. ღერო დაფარულია მუქი მონაცრისფრო ქერქით და ფირფიტებად სცვივა. ყლორტები ვერტიკალურ სიბრტყეში […]

ყვავილები
ფერმერთა სკოლა

ქოთნის ყვავილების (მცენარეების) მოვლის თავისებურებები

ქოთნის მცენარეებისთვის (ყვავილები) დიდი მნიშვნელობა აქვს ტემპერატურულ რეჟიმს, სუფთა ჰაერზე გატანის დროს, ადგილთან შეგუებას, მორწყვას და სხვა მრავალ ფაქტორს. გაზაფხულზე ან შემოდგომაზე, როცა მცენარეების უმრავლესობას ზრდის პერიოდი აქვს, ჩვენს ბინებში არსებული ტემპერატურა მათთვის მეტ-ნაკლებად მისაღებია. […]