აზოტი
ფერმერთა სკოლა

აზოტი და აზოტის წრებრუნვა ნიადაგში

აზოტი ჰაერზე ოდნავ მსუბუქი, უფერო, უსუნო გაზია ელემენტის რიგითი № 7. იგი აღმოაჩინა რეზერფორდმა 1772 წელს. სუფთა აზოტი ბუნებაში მოიპოვება როგორც ნაერთებით, ისე თავისუფალი ფორმით. აზოტის შემცველობა ჰაერში 78%-ს შეადგენს. აზოტი მცენარეთა კვების ერთ-ერთი ძირითადი […]

ფერმერთა სკოლა

ირგას (ყვავტყემალა) კენკრა ძალიან სასარგებლო და გემრიელი პროდუქტია

ირგას Amelánchier (ყვავტყემალა), მართალია მრავალი სახელი ჰქვია, მაგრამ ბუნებაში მის ორ სახეობას განასხვავებენ: კანადური და მრგვალფოთლოვანს. კანადური ირგა, 3-10 მ სიმაღლის ბუჩქი ან ხეა, მრგვალფოთლოვანი ირგა კი ხშირი დატოტვილი ბუჩქოვანი მცენარეა 50 სმ-დან 2 მ-მდე, […]

ბაქტერიები, კოჟრის, სასუქები, პარკოსნები
ფერმერთა სკოლა

ბაქტერიული სასუქები – ნიტრაგინი, აზოტობაქტერინი და ფოსფორობაქტერინი

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისათვის უდიდისი მნიშვნელობა აქვს მიკროორგანიზმებს, რომლებიც აუმჯობესებენ ნიადაგის სტრუქტურას, მის ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს, იწვევენ მცენარისათვის საჭირო შესათვისებელი ფორმის საკვები ნივთიერებების დაგროვებას ნიადაგში. მიწათმოქმედებისათვის სასარგებლო მიკროორგანიზმების რაოდენობის გაზრდის და ნიადაგში მცხოვრები სხვა […]

კარტოფილი, შენახვა
ფერმერთა სკოლა

კარტოფილის ხარისხიანი შენახვა შემოდგომასა და ზამთარში

შემოდგომასა და ზამთარში კარტოფილის  ხარისხიანი შენახვა სამ ძირითად ფაქტორზეა დამოკიდებულია: ტემპერატურულ რეჟიმზე, ჰაერის ტენიანობასა და ჟანგბადზე. ეს ფაქტორები უნდა კონტროლდებოდეს შენახვის მთელი პერიოდის განმავლობაში. კარტოფილის მოსავლის აღების შემდეგ კარტოფილის ტუბერი (ბოლქვი) 40-45 დღის განმავლობაში განაგრძობს […]

საკვები, ელემენტები
ფერმერთა სკოლა

საკვები ელემენტების სასუქის ფიზიკურ წონაში გადაყვანა

სასოფლო სამეურნეო კულტურათა განოყიერების და სასუქების შეტანის დოზების წესი განისაზღვრება მოქმედ ნივთიერებაში. მოქმედი ნივთიერება სასუქის ბიოლოგიურად აქტიური ნაწილია, რომელიც შეითვისება მცენარის მიერ და ზემოქმედებას ახდენს მავნე ორგანიზმზე ან მცენარის ზრდა-განვითარებაზე. მაგ. მდინარის შლამში საშუალოდ შედის: […]

სათბური, გათბობა, სათბურები
ფერმერთა სკოლა

რა უნდა ვიცოდეთ სათბურის გათბობის შესახებ

სათბურში ბოსტნეულის წარმოებისას, გასათვალისწინებლია ის ფაქტი, რომ დანახარჯების 50-65 % მოდის სათბურის გათბობაზე. სათბურის გათბობის ხარჯები დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე — თვით სათბურის კონსტრუქციაზე, საფარველ მასალაზე, გარემო კლიმატურ პირობებზე, საწვავ მასალაზე და ა. შ. კულტივირებული ნაგებობის […]

მცენარე, სელექცია, მეთესლეობა
ფერმერთა სკოლა

სელექცია – მეთესლეობის საფუძვლები

მაღალმოსავლიანი, გარემო პირობებთან კარგად შეგუებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშებისა და ჰიბრიდების თესვა, მოსავლიანობის გაზრდის საშუალებაა. ჯიში არის კულტურულ მცენარეთა ჯგუფი (ერთობლიობა), შექმნილი ადამიანის მიერ თავის ამა თუ იმ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. მისთვის დამახასიათებელია გარკვეული მემკვიდრეობა და ცვალებადობა, […]

კულტივაცია
ფერმერთა სკოლა

რისთვის არის საჭირო კულტივაცია

კულტივაცია გამოიყენება ნიადაგის გაფხვიერებისა და სარეველების მოჭრის მიზნით, რაც ხდება გაფხვიერებული ფენის გადმოუბრუნებლად. კულტივაციას ატარებენ, როგორც ხნულის (ანეულის, მზრალისა და სხვ.), ისე ნათესების, მინდვრის, ტექნიკური და სათოხნი კულტურების მწკრივთშორისების დასამუშავებლად. ამ ოპერაციის შესასრულებლად გამოიყენება მრავალგვარი […]

მებაღეობა
ფერმერთა სკოლა

ფერმერის რჩევები შემოდგომის დასაწყისისთვის

სექტემბერი მცენარეული თუ მიწასთან დამოკიდებული სამუშაოებისთვის ნაკლებად აქტიური თვეა, თუმცა, გარკვეული სამუშაოები შესასრულებელია. საუკეთესო საშუალება გვეძლევა, წინასწარ არაერთი საქმე მოვითავოთ, რომ შემოდგომის ბოლოს ერთად საკეთებელი არ დაგვიგროვდეს. ახლა, ძირითადად, სათივე მასის დამზადება უნდა დავიწყოთ. უნდა […]