კარანტინი, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

მცენარეთა კარანტინი

მცენარეთა ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდია მცენარეთა კარანტინი, ანუ მცენარეული კარანტინი. მცენარეთა კარანტინი თანამედროვე წარმოდგენით, არის სახელმწიფოებრივ ღონისძიებათა სისტემა, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია ისეთი დაავადებების, მავნებლებისა და სარეველების შემოტანისა და შემოჭრისაგან, რომლებიც […]

აბრეშუმის, ჭიის, მოვლა
ფერმერთა სკოლა

როგორ მოვუაროთ აბრეშუმის ჭიას

შესავალი საქართველოში მეაბრეშუმეობას თხუთმეტსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. იგი ფართოდ იყო გავრცელებული როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში და ხალხში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მასში ჩაბმულიიყო 100-120 ათასი ოჯახი, ხოლო მის გადამუშავებას კი ემსახურებოდა 5-6 ათასი მუშა-მოსამსახურე. მეაბრეშუმეობა ფულად […]

ნიადაგი, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

არახელსაყრელი ნიადაგური პირობებით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები

ნიადაგი, რომლის ძირითად თვისებად ითვლება ნაყოფიერება, ამარაგებს მცენარეებს საკვები ნივთიერებებითა და წყლით. მასში საკმაო რაოდენობითაა სითბო, ჰაერი და სხვა ფაქტორები, რომლებზეც დამოკიდებულია მცენარის ზრდა და განვითარება და მაშასადამე, მოსავლის დონე და ხარისხი. მოკლე დროითაც კი […]

ბიოწამლობები, ვენახი, ბოსტანი
ფერმერთა სკოლა

ივლის – აგვისტოში ჩასატარებელი ბიოწამლობები ვენახსა და ბოსტანში

ივლისში მეურნეობებში ძირითადი სამუშაოები უკვე დასრულებულია, კულტურები სიმწიფეში შედის და, როგორც ვიცით, ამ პერიოდში განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა ჩავატაროთ საჭირო წამლობები, რათა თავიდან ავიცილოთ მოსავლის ბოლო ფაზაში დაზიანება. გაგაცნობთ ვენახში და ბაღჩა-ბოსტანში ამ პერიოდში მოსალოდნენ მავნებელ-დაავადებებს […]

ჭიაყელები, კომპოსტი, გამრავლება
ფერმერთა სკოლა

ჭიაყელების გამრავლება, ჭიაყელების სუბსტრატი

ჭიაყელების გამრავლება შეიძლება ხეების ჩრდილში, ფარდულში, სარდაფში – ყუთებში, ძველ აბაზანაში ან სპეციალურად მოწყობილ საჭიაყელეში, სადაც დაყრილი უნდა იქნეს 40-50 სმ სისქის კარგად დატენიანებული კომპოსტი. ტენიანობა ნორმალურია მაშინ, თუ ხელის მოჭერით კომპოსტს გაუვა 1-2 წვეთი […]

ცირცელი, ჭნავი
ფერმერთა სკოლა

ცირცელი (ჭნავი) კულტურის დახასიათება, გამოყენება

I ზოგადი ნაწილი 1.1 ზოგადი დახასიათება ცირცელი – Sorbus aucuparia L. (=S. boissierii Sneid) მიეკუთვნება ვარდისებრთა – Rosaceaes-ს ოჯახს. იგი უეკლო ხეა, რომლის სიმაღლე 4-6 მ-ია, იშვიათად ბუჩქის სახით გვხვდება. ღეროების ქერქი გლუვია, რუხი ფერის. […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

რატომ უნდა ვისარგებლოთ კულტურათა მონაცვლეობით

ერთანირი ტიპის მცენარეებს ერთი და იგივე ნივთიერებები გამოაქვთ ნიადაგიდან. როდესაც არ ხდება კულტურათა მონაცვლეობა, ნიადაგი იფიტება. გარდა ამისა ნიადაგში და ნიადაგის ზედაპირზე გროვდებიან ამ კონკრეტული კულტურის დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმები და მავნებლები, რომლებიც შემდეგ წელს უფრო […]

საძოვრის, საძოვარი, ეფექტური
ფერმერთა სკოლა

საძოვრის ეფექტური გამოყენება

საძოვრის მთელი ტერიტორია იყოფა უბნებად, რომელზედაც უნდა მიემაგროს გარკვეული ნახირი ან ფარა. სასურველია ბანაკთან ახლო მდებარე ნაკვეთები გამოყოფილი იქნას 5-6 თვის ასაკის მოზარდებისათვის, მაწოვარა და მაკეობის მეორე ნახევარში მყოფი დედებისათვის, მაღალპროდუქტიული ფურებისათვის. უბანი თავის რიგად, […]

ხეტიტა, ტიტასხე, ლირიოდენდრონი
ფერმერთა სკოლა

ხეტიტა (ლირიოდენდრონი) – ულამაზესი დეკორატიული მცენარე

ტიტას ხე, ხეტიტა, ლირიოდენდრონი (Tulpenbaum /Liriodendron tulipifera/) ბუნებრივად გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკაში. იზრდება ხეობებში, დაბლობებსა და ფერდობებზე. 50-60 მ-მდე სიმაღლის ხეა, 4-6-ნაკვთიანი, წვერში ამოკვეთილი 12-15 სმ სიგრძის და დაახლოებით ასეთივე სიგანის ღია მწვანე ფოთლებით. აქვს კენწრული, […]