პესტიციდები
ფერმერთა სკოლა

პესტიციდების (მცენარეთა დაცვის საშუალებები) კლასიფიკაცია

ქიმიურ ნაერთებს, რომლებიც მცენარეთა მავნებლების, დაავადებების, სარეველების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისათვის მავნე მიკროორგანიზმების, ადამიანისა და ცხოველის პარაზიტების და ინფექციის გადამტანების წინააღმდეგ გამოიყენება, აქვთ ერთი საერთო სახელწოდება – პესტიციდები. პესტიციდების კლასიფიკაცია ხდება მიზნობრივი დანიშნულებისა და მათი გამოყენების ობიექტების […]

შერეული, თესვა, მცველი, რგვა
ფერმერთა სკოლა

შერეული ნათესები, მცველი მცენარეები

შერეული ნათესები ერთდროულად (ერთ ზოლზე) რამდენიმე სხვადასხვა კულტურის მოყვანას გულისხმობს. ეს მეთოდი ითვალისწინებს ერთ ზოლზე სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურების მოყვანას. თანაც მნიშვნელოვანია ამ კულტურების ისეთნაირად შერჩევა, რომ თუ ერთს ზედაპირული ფესვთა სისტემა აქვს, მეორეს ღრმა ფესვთა […]

ნემატოდები, მოსავლის, მავნებელი
ფერმერთა სკოლა

ნემატოდები – მოსავლის უხილავი მტერი

ნემატოდების უმეტესობა უპირატესად აზიანებს მცენარის მთავარ ფესვებს,  რაც ხელს უწყობს მათში პათოგენური ორგანიზმების შეღწევას, ისინი მცენარეში გამოყოფენ სპეციფიკურ ფერმენტებს, რისი ზემოქმედებით ფესვები დიდდება, დეფორმირდება და წარმოიქმნება გალები, რასაც შემდგომ ფესვთა სისტემის  დაშლა და მცენარის დაღუპვა […]

შავი, ფიჭვი
ფერმერთა სკოლა

შავი ფიჭვი – ძირითადი მახასიათებლები

შავი ფიჭვი (Pinus nigra) ოჯახი- ფიჭვისებრნი (Pinaceae Lindl). შავი ფიჭვი ტანმაღალი 25 (40) მ სიმაღლის ხეა. საქართველოში შემოტანილი ფიჭვის სახეობებიდან კარგი მაჩვენებლებით ხასიათდება. ბუნებრივად გავრცელებულია ხმელთაშუა ზღვის განაპირა რაიონებში და დასავლეთ ევროპის სამხრეთ ნაწილში. შავი […]

ქართული, ნეკერჩხალი, Acer, Ibericum
ფერმერთა სკოლა

ქართული ნეკერჩხალი – Acer Ibericum

ნეკერჩხლის გვარი 120-მდე სახეობას აერთიანებს. საქართველოში კი ამ სახეობებიდან გავრცელებულია შემდეგი სახეობები: ქართული ნეკერჩხალი Acer Ibericum; მაღალმთის ნეკერჩხალი Acer Trautvetteri Medw; მინდვრის ნეკერჩხალი Acer Campestre; ქორაფი Acer Leaturm; ლეკის ხე Acer Platanoides; მთის ბოყვი Acer […]

მულჩა, ორგანული, მულჩირება
ფერმერთა სკოლა

მულჩა – მულჩირება – ის რაც ბუნებამ თვითონ გვასწავლა

მულჩირების შესახებ ბუნებაზე დაკვირვება და ბუნებრივი კანონზომიერების გათვალისწინება ორგანული მეურნეობის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპია. სწორედ ბუნებამ უკარნახა მეურნეს მულჩირების მეთოდი, რომლის დროსაც ნიადაგი მცენარის გარშემო იფარება სხვადასხვა მასალით. მართლაც, ტყეში ხეების, ბუჩქებისა და სხვა მცენარეების ქვეშ […]

შერეული, ბიო, ორგანული, თესვა
ფერმერთა სკოლა

კულტურების შეთავსების წესები

ბიოლოგიურად საუკეთესო ურთიერთშემთავსებელ მცენარეებს შორისაც კი შერეულ ნათეს-ნარგავებში არსებობს კონკურენცია წყალზე, სინათლეზე და საკვებზე. იმისათვის, რომ ეს კონკურენცია მინიმუმამდე დაიყვანოთ, ისარგებლეთ შევსებადობის პრინციპით. იგი გულისხმობს, რომ ერთ კვალზე უნდა იზრდებოდეს სინათლისადმი, საკვებისადმი და განვითარების პირობებისადმი […]

აწეული, შემაღლებული, თბილი, კვლები
ფერმერთა სკოლა

აწეული კვლები ბოსტანში – გავაკეთოთ ჩვენი ხელით

ყოველწლიურად იზრდება იმ ფერმერთა თუ მოყვარულთა რიცხვი, რომლებიც საკუთარ მეურნეობაში (კარ-მიდამოში, ბოსტანში და ა.შ) იყენებენ შემაღლებული (აწეული) კვლების ტექნოლოგიას. არსებობს დასახელების რამდენიმე ვარიანტი: თბილი, მაღალი, აწეული… თუმცა მთავარი პრინციპია და არა დასახელება. შემაღლებული კვალს (მწკრივს) […]

ყვავილნარი, ყვავილნარის, გაშენება, ბაღი
ფერმერთა სკოლა

ყვავილნარის გაშენების და მოვლის თავისებურებები

ყვავილნარების გასაშენებლად გამოყენებული მოყვავილე მცენარეები საჭიროებს კომპლექსურ მოვლას, რომელიც მცენარის როგორც ცალკეული სახეობების ისე ყვავილნარის, როგორც კომპოზიციის მოვლას მოიცავს. ნიადაგის მომზადება ყვავილნარის ისეთ ადგილებში გაშენებისას, სადაც ნაყოფიერი მიწა ბუნებრივად არ არის, მიწის ნაკვეთს წმენდენ და […]