ქარი, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

ქარი და მცენარე

ჰაერის ჰორიზონტალურ გადაადგილებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მცენარეთა ცხოვრებაში. იგი უშუალოდ მოქმედებს მცენარის ასიმილაციაზე, ტრანსპირაციაზე, დამტვერვაზე და თესლის გავრცელებაზე, ასევე მცენარის ფორმაზე. ქარის სისწრაფე იზომება ანემომეტრით. ქარის სისწრაფის შკალა (ბოფორტის მიხედვით) სრული სიმყუდროვე – 0 მ/წმ, […]

ბიო, ორგანული, მცენარეთა, დაცვა
ფერმერთა სკოლა

მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური მეთოდის არსი

თანამედროვე პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზს და მცენარეთა მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდების ხვედრითი წილის გაზრდას როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე დეკორატიული და ტყის მცენარეულობის დაცვის სისტემაში. მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა ნიშნავს ბუნებაში დაბრუნებას. ეს შედარებით […]

ყვავილნარი, ყვავილნარის, გაშენება, ბაღი
ფერმერთა სკოლა

ყვავილნარის გაშენების და მოვლის თავისებურებები

ყვავილნარების გასაშენებლად გამოყენებული მოყვავილე მცენარეები საჭიროებს კომპლექსურ მოვლას, რომელიც მცენარის როგორც ცალკეული სახეობების ისე ყვავილნარის, როგორც კომპოზიციის მოვლას მოიცავს. ნიადაგის მომზადება ყვავილნარის ისეთ ადგილებში გაშენებისას, სადაც ნაყოფიერი მიწა ბუნებრივად არ არის, მიწის ნაკვეთს წმენდენ და […]

ფერმერთა სკოლა

მთის ფიჭვი

მთის ფიჭვი (Pinus mugo, Mountain pine) დაბალტანიანი ხე ან ბუჩქია, ზოგჯერ გართხმული ტოტებით. წიწვები ჯგუფურია, 2 ან 3, სიგრძით 8 სმ, პრიალა, მუქი მწვანე. ბუნებრივად გავრცელებულია ევროპაში. მამრობითი ყვითელი ყვავილები მოთავსებულია მიმდინარე წლის ყლორტის ძირში. […]

ჭინჭარი, ბიო, სასუქი, ორგანული
ფერმერთა სკოლა

ჭინჭრისგან ეკოლოგიური სასუქის დამზადება

მწვანე სასუქი, სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდება და ხშირად გამოიყენება მებაღეობა-მებოსტნეობაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური და უძველესი მეთოდი (ჩვენი წინაპრები აქტიურად იყენებდნენ) ნიადაგის ნაყოფიერების ზრდისთვის. იმ მცენარეებისგან, რომელსაც სარეველებს ვეძახით და აქტიურად ვცდილობთ […]

ქართული, ნეკერჩხალი, Acer, Ibericum
ფერმერთა სკოლა

ქართული ნეკერჩხალი – Acer Ibericum

ნეკერჩხლის გვარი 120-მდე სახეობას აერთიანებს. საქართველოში კი ამ სახეობებიდან გავრცელებულია შემდეგი სახეობები: ქართული ნეკერჩხალი Acer Ibericum; მაღალმთის ნეკერჩხალი Acer Trautvetteri Medw; მინდვრის ნეკერჩხალი Acer Campestre; ქორაფი Acer Leaturm; ლეკის ხე Acer Platanoides; მთის ბოყვი Acer […]

კრიპტომერია
ფერმერთა სკოლა

იაპონური კრიპტომერია

ბოტანიკური აღწერა კრიპტომერია (Cryptomeria japonica) იზრდება იაპონიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩინეთის ტყეებში. იაპონიის ერთ-ერთი ნაციონალური სიმბოლოა. მარადმწვანე ახოვანი ხეა პირამიდული ლამაზი ვარჯით, შორიდან ნაძვს ან სოჭს მოგვაგონებს. 150 წლის ასაკში სიმაღლით 50-60 მ-ს, ღეროს დიამეტრით კი […]

ბაღი, ბოსტანი, ბიომეთოდები
ფერმერთა სკოლა

ბაღის და ბოსტნეული კულტურების მოვლის ხალხური მეთოდები

ჩვენს გარემო პირობებში შესაძლებელია სხვადასხვა მავნებელ მწერებთან ბრძოლა, სხვადასხვა მცენარეული საშუალებებით. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის რამაზ გახოკიძის მითითებით, ეს მეთოდი, სარგებლობის თვალსაზრისით, მეურნე ადამიანისთვის ეკონომიკურ შეღავათს წარმოადგენს და, ამავე დროს, აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ბატონ რამაზს ვთხოვეთ, მის […]

გუმოზი, წებოს, დენა, მალამო
ფერმერთა სკოლა

გუმოზი ანუ წებოს დენა – ციტრუსოვან მცენარეთა დაავადება

ციტრუსოვან მცენარეთა ერთ-ერთი სერიოზული დაავადებაა გუმოზი. ჩვენში ბოლო ოცწლეულში ციტრუსოვანთა დაავადება თანდათან გაძლიერდა. დაავადებაა ორი სახისაა: ა) არაპარაზიტული გუმოზი მას იწვევს მცენარის მექანიკური დაზიანება, ნიადაგის ჭარბტენიანობა, ტემპერატურის მკვეთრი რყევადობა, კვების რეჟიმის დარღვევა, მძიმე ნიადაგები და […]