სათბური, ენერგოეფექტური, სათბურები
ფერმერთა სკოლა

ორმაგი სათბური

ორმაგი სათბური ახალი სასათბურე ტექნოლოგიაა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებით ვრცელდება. ორმაგი სათბური მიეკუთვნება ენერგოდამზოგავი ანუ ენერგოეფექტური სათბურების კატეგორიას. მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა ტიპის ენერგოდამზოგავი სათბურები როგორიცაა: მიწისქვეშა სათბურები, აგურის მყარკედლიანი სათბურები, პოლიკარბონატის სათბურები და ორმაგი […]

ბაღლინჯო, ფაროსანა, ბოსტნეული, მავნებელი
ფერმერთა სკოლა

მწვანე ბაღლინჯო, ბოსტნეული კულტურების მავნებელი მწერი

ბოსტნეულის მწვანე ბაღლინჯო (Nezara viridula L) წარმოადგენს მრავალი მცენარეული კულტურების მავნებელს. საქართველოში ეს მწერი დიდი ხანია გავრცელებულია, მაგრამ მისი მავნებლობის შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად იყო ცნობილი სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებისათვის, მეცნიერებისათვის და მოსახლეობისათვის. როდესაც საქართველოში აზიური ფაროსანა […]

ხვნა, ნიადაგი, წესები
ფერმერთა სკოლა

ხვნა, ნიადაგის ზედაპირული დამუშავების წესები

ხვნა და მასზე წაყენებული ძირითადი აგროტექნიკური მოთხოვნები კულტურულ მცენარეთა მაღალი მოსავლის მისაღებად ნიადაგის დამუშავება უნდა ტარდებოდეს მაღალ აგროტექნიკურ ფონზე. ამ სამუშაოთა შესრულებისას აგროტექნიკურ მოთხოვნათა დარღვევა მცენარეთა ზრდა განვითარების პირობების გაუარესებას იწვევს, რითაც მცირდება სასოფლო სამეურნეო […]

ნიადაგი, ხვნა, დამუშავება, ფერმერი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების სისტემა, ხვნის სიმწიფე, სიღრმე და წესი

ნიადაგის დამუშავების სისტემა ნიადაგის დამუშავება არის ადამიანის კულტურულ მექანიკური ზემოქმედება ნიადაგზე მისი ნაყოფიერების გადიდების მიზნით. ნიადაგის დამუშავების დროს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით ხდება ზედაფენის გაფხვიერება. წლის განმავლობაში სახნავ ფენაში გარკვეული ცვლილებები ხდება, რომელიც სასიცოცხლო ფაქტორებზე უარყოფითად […]

ტრიფოლიატი, ციტრუსი, ნერგების
ფერმერთა სკოლა

ციტრუსის ნერგების გამოყვანის ტექნოლოგია

ციტრუსოვანთა ნერგების გამოყვანა ხდება სპეციალურად მოწყობილ სანერგე მეურნეობებში, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ნერგი უნდა იყოს იმუნური და ახასიათებდეს ჯიშის მემკვიდრული ნიშან-თვისებები. ციტრუსოვანთა ნერგების გამოყვანის ტექნოლოგია პოლიეთილენის პარკებში გრუნტში გამოყვანასთან შედარებით ხასიათდება შემდეგი უპირატესობით: ნერგების რეალიზაცია-დარგვა […]

ევროპული, ურთხელი, უთხოვარი
ფერმერთა სკოლა

ჩვეულებრივი ანუ ევროპული ურთხელი, უთხოვარი

ჩვეულებრივი ანუ ევროპული ურთხელი, უთხოვარი (ლათ.Taxus baccata) ბოტანიკური აღწერა ბუნებაში საკმაოდ იშვიათია. მცირე კორომებისა და ერთეული ეგზემპლარების სახით გვხვდება კავკასიაში, დასავლეთ ევროპაში, ყირიმში, ალჟირის, მცირე აზიისა და სირიის მთებში. ბუნებრივ პირობებში 10-20 მ სიმაღლის ხეა […]

ნიადაგის, შემადგენლობა, თვისებები
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის საერთო ფიზიკური და ტექნოლოგიური თვისებები

ნიადაგი და მასზე მოზარდი მცენარეულობა წარმოქმნიან ერთიან, ურთიერთდაკავშირებულ სისტემას. ამიტომ, ყოველი მცენარეული თანასაზოგადოების ქვეშ განვითარებულია ნიადაგის განსაზღვრული ტიპი. ნიადაგი განიცდის განუწყვეტლივ განვითარებას, მასში ხდება ენერგიების და ნივთიერებების გარდაქმნის რთული პროცესები. მწვანე მცენარეების ცხოველმყოფელობის შედეგად, ორგანული […]

მულჩა, მულჩირება, ორგანული
ფერმერთა სკოლა

ორგანული და არაორგანული მასალით მულჩირება

დღეს, როდესაც მსოფლიოში აქტუალური ხდება წყლის რესურსების დაზოგვა, შხამ-ქიმიკატების გამოყენების და შრომითი დანახარჯების შემცირება, ახალ ტექნოლოგიებს სულ უფრო მეტი ფერმერი იყენებს. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია მულჩირება, რომელიც მოწინავე ქვეყნების სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, განსაკუთრებით ბოსტნეულისა და კენკრის […]

ფერმერთა სკოლა

ბრიკეტი ეკოლოგიურად სუფთა საწვავი საშუალება, მარტივი დაზგის სქემა

იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ვიყოთ ეკოლოგიურად სუფთა საწვავით, აუცილებელი არ არის მისი შეძენა. თუ თქვენ ცხოვრობთ ისეთ ადგილზე, სადაც შესაძლებელია შემდეგი მასალების მოპოვება: ფოთლები, ბოსტნეულის ღერო, სიმინდის ღერო, ტოტები, თხილის ნაჭუჭი, ნამჯის ნარჩენები, ქაღალდი, ნახერხი, წალამი […]