მზრალი, კორდი, ნაწვერალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის მზრალად დამუშავების სისტემები

მინდვრის და ტექნიკური კულტურების ნიადაგის მზრალად დამუშავების სისტემას, აგრეთვე, უწოდებენ ნიადაგის ძირითადი დამუშავების სიტემას, ალბათ იმის გამო, რომ ნიადაგის ასეთი წესით დამუშავების დროს ყველაზე უკეთესად ხერხდება მცენარის ზრდაგანვითარებისათვის საჭირო პირობების მოწესრიგება და ნიადაგის სტრუქტურის მაქსიმალურად […]

საღი, რძე
ფერმერთა სკოლა

საღი რძის შენახვა და ტრანსპორტირება

რძე თავის დადებით თვისებებთან ერთად საკმაოდ კარგ პირობებს წარმოადგენს მიკროორგანიზმების გასამრავლებლად. რძეში ბაქტერიების ზრდის შემცირების საშუალება არსებობს რძის მოწველიდან პირველი 2 საათის განმავლობაში. ამის შემდეგ კი რძეში არსებული ბაქტერიები გამრავლებას იწყებენ: თუ რძე ინახება +8-100C-ზე […]

მწვანე, სასუქები
ფერმერთა სკოლა

მწვანე სასუქებით ნიადაგის განოყიერება – მწვანე სასუქის ფორმები

ბიოლოგიური წარმოების დროს, ნიადაგის განოყიერებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მწვანე სასუქების (სიდერატების) გამოყენებას. მწვანე სასუქებით ნიადაგის განოყიერება ხდება შემდეგი მეთოდებით: 1. ახალი, დაქუცმაცებული (დაქუცმაცება სასურველია) მწვანე მასის უშუალო შეტანა ნიადაგში მისი შემდგომი ჩახვნით. პრინციპში ეს მეთოდი […]

ნიადაგი, ეროზია
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის ეროზია და მასთან ბრძოლა

ნიადაგიდან მისი შემადგენელი ნაწილაკების დაშლას, გადარეცხვა-გამორცეხვას და გადაადგილებას წყლის, ქარის ან სხვა მექანიკური ენერგიის მოქმედების შედეგად ეროზია ეწოდება. ნიადაგის ეროზიის შედეგად ირღვევა მისი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებები, მცირდება მისი ნაყოფიერება და სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა […]

ეთერზეთების, ტექნოლოგია, ეთერზეთი
ფერმერთა სკოლა

ეთერზეთების მიღების ძირითადი პრინციპები და განსაზღვრებები

ეთეროვანი ზეთები სპეციფიური არომატის მქონე და ადვილად აქროლად ნივთიერებათა რთული ნარევია. სახელწოდება წარმოიშვა ადვილად აქროლადობის თვისებიდან, ისე როგორც ეთერისა, ხოლო გარეგნულად ცხიმზეთებთან მსგავსებით. ეთერზეთების შემადგენლობაში გვხვდება სხვადასხვა ნაერთი: ალდეჰიდები, კეტონები, სპირტები, ეთერები, ფენოლები, ტერპენები. ეთეროვან […]

სიდერატები, სიდერაცია
ფერმერთა სკოლა

რა არის მწვანე სასუქი (სიდერატები და სიდერაცია)

სიდერაცია – ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს სპეციალურად მოყვანილი მწვანე მცენარის ჩახვნას. სიდერაცია არის ორგანულ ნივთიერებათა და აზოტით ნიადაგის განოყიერების ისეთი ხერხი, რომელიც ხორციელდება ნაკვეთზე სპეციალურ მცენარეთა, უპირატესად პარკოსნების ოჯახიდან, თესვითა და მათი მწვანე მასის ნიადაგში […]

მიკრომწვანილი
ფერმერთა სკოლა

მიკრომწვანილი – მიკრომწვანილის მოყვანა სახლში

მიკრომწვანილი (microgreens), თანამედროვე სამზარეულოს ახალი, მაგრამ უკვე საკმაოდ მოდური ელემენტია. ჯანსაღი კვება დიდიხანია გასცდა დიეტის ფარგლებს და ზოგადად კულინარიის შემადგენელი ნაწილი გახდა. მიკრომწვალი – სუფთა, გემრიელი და ჯანსაღი საკვებია, რომელმაც თავი დაიმკვიდრა მაღალი კლასის რესტორნებში. […]

შეთესვა, სიდერაცია, მწვანე, სასუქი
ფერმერთა სკოლა

მწვანე სასუქის სასარგებლო ზემოქმედება ნიადაგის თვისებებზე

საქართველოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში და საძოვრებზე უკანასკნელი 25-30 წლის მანძილზე მკვეთრად გაუარესდა ნიადაგების ნაყოფიერება. ქიმიური სასუქებისა და პესტიციდების უკონტროლო მოხმარებამ, მძიმე მექანიზაციის ინტენსიურმა გამოყენებამ, ნიადაგის ინტენსიურმა დამუშავებამ, უკონტროლო ძოვებამ და სხვა ფაქტორებმა განაპირობა ნიადაგის ფიზიკურ-ბიოლოგიური […]

რძის, ცხიმიანობა
ფერმერთა სკოლა

რძის ცხიმიანობის განსაზღვრის მარტივი მეთოდი ფერმერისთვის

რძის ცხიმის საშუალო პროცენტის გამოანგარიშება ფურების სარძეო პროდუქტიულობის შესახებ ყველაზე ზუსტ მონაცემებს ღებულობენ მონაწველის ყოველდღიური აღრიცხვით და მათი შემდგომი შეჯამებით ლაქტაციის განმავლობაში, რაც ძალიან რთულია. სიმარტივისათვის სარძეო პროდუქტიულობის განსაზღვრა ხდება საკონტროლო წველის ჩატარებით თვეში 3-ჯერ […]