ხაჭო, არაჟანი, რძემჟავა, რძე
ფერმერთა სკოლა

სასმელი რძის და რძემჟავა პროდუქტების დამზადების ზოგადი ტექნოლოგია

სასმელი რძე სასმელ რძეს ყოფენ ცხიმიანობის, გადამუშავების ხერხის, შემავსებლების შემცველობისა და დაფასოების სახის მიხედვით. ტემპერატურული დამუშავების ხარისხიდან გამომდინარე განასხვავებენ პასტერიზებულ, მაღალ ტემპერატურაზე დაყოვნებულ (მდნარ) და სტერილიზებულ რძეს. პასტერიზებული რძე ეწოდება ისეთ რძეს, რომელიც თერმულად დამუშავებულია […]

ნემატოდა, მცენარე, დაცვა
ფერმერთა სკოლა

ნემატოდები – მცენარეთა უხილავი მავნებლები

ნემატოდები  (Nematoda) ცხოველური წარმოშობის პარაზიტები არიან, მიეკუთვნებიან მრგვალი ჭიების ტიპს, გვხვდებიან სხვადახვა სუბსტრატზე, განსაკუთრებით ბევრია ნიადაგში, სადაც ისინი მრავალუჯრედიანი ცხოველური ორგანიზმების 90%-ს შეადგენენ. ცნობილია ნემატოდების 80 ათასამდე სახეობა. მათი უმრავლესობა საპროფიტია, ნაწილი კი იწვევს ადამიანის, […]

ბაღი, ბოსტანი
ფერმერთა სკოლა

რა უნდა ვაკეთოთ ივლისში ბაღსა და ბოსტანში

როგორც წესი, ივლისშიც ჩვენი ბოსტნები და ბაღები, პირველ რიგში, სარველებისგან უნდა ვასუფთავოთ და გამუდმებით დავიცვათ მათგან. ყველა მოთხრილი თუ მოთოხნილი სარეველა დავყაროთ ნაყოფიერი ხეების ირგვლივ. ასეთი მულჩირებით მცენარეს ზაფხულის ცხელ დღეებში ტენიანობა უნარჩუნდება. ხოლო ფესვთან […]

საკმლის, ხე, კევის, საღსარაჯი, სასარგებლო
ფერმერთა სკოლა

საკმლის ხე (საღსაღაჯი, კევის ხე) – სასარგებლო მცენარე

საკმლის ხე (კევის ხე, საღსაღაჯი, Pistacia Mutica, Pistacia atlantica) თუთუბოსებრთა ოჯახში შედის. კევის ხე, ფოთოლმცვენი, დაბალტანოვანი, 10-15 მ სიმაღლის, ხშირტოტებიანი გადაშლილვარჯიანი ხეა, რომლის ღეროს სიმსხოც 40-70 სმ აღწევს. კენტფრთართული ფოთოლი 3-9 ფოთოლაკისაგან შედგება. თითოეული ფოთოლაკი […]

ორგანული, ბიო, სასუქი
ფერმერთა სკოლა

ორგანული სასუქების გამოყენება სათიბებისა და საძოვრებისთვის

სათიბებისა და საძოვრების პროდუქტიულობის მატების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანული სასუქების (ნაკელი, ტორფი, წუნწუხი, კომპოსტი და სხვა.) გამოყენებას. აღნიშნული სასუქების ზედაპირული შეტანით 2-3-ჯერ დიდდება მოსავლიანობა და უმჯობესდება ბალახნარის ბოტანიკური შედგენილობა. ორგანული სასუქები შეიცავს ყველა აუცილებელ […]

მცენერე, ინტოკსიკაცია
ფერმერთა სკოლა

მცენარეთა ინტოკსიკაცია

დიდი რაოდენობით მიკროელემენტების არსებობა ტოქსიკურია მცენარესათვის. განსაკუთრებით ძლიერი ტოქსიკურობით გამოირჩევიან მანგანუმი, თუთია, ბორი და სპილენძი. ზოგიერთ ნიადაგში ტოქსიკური რაოდენობით არსებობენ ისეთი ელემენტები, რომლებიც აუცილებელი არ არიან მცენარისათვის, მაგ. ალუმინი და სელენი. ტოქსიკურობა ვლინდება სხვადასხვანაირად: დაზიანებულ […]

ბაღი, დაკალმება
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის ნარევები – დაკალმებისთვის, ნერგებისთვის და ქოთნებში გამოსაყენებლად

ნიადაგის ნარევი დაკალმებისათვის დაკალმებისათვის ნიადაგის ნარევის მომზადებისათვის უნდა გაითვალისწინოთ 2 მთავარი მოთხოვნა: მან უნდა დააკავოს გარკვეული რაოდენობის ტენი, რათა დაიცვას კალმები გამოშრობისაგან და ფესვების გავრცელების ზონა უნდა იყოს მუდმივად და კარგად აერირებული. ტენის შემაკავებელ კომპონენტს […]

ფერმერთა სკოლა

თუთიის გავლენა უხვმოსავლიანობაზე – სასუქი – ბარაქა

უხვმოსავლიანობისათვის მნიშვნელოვანია ვაკონტროლოთ ნიადაგში შემავალი ისეთი მიკროელემენტის რაოდენობა, როგორიცაა მაგალითად თუთია. იგი მცენარეს ეხმარება ფესვის განვითარებაში, ფოთლის სწრაფ ზრდაში და მონაწილეობს მრავალ ფიზიოლოგიურ პროცესში. კერძოდ, უზრუნველყოფს ფერმენტების სტრუქტურულ სტაბილურობას, დნმ-ის და რნმ-ის მეტაბოლიზმს, უჯრედების დაყოფას […]

ხახვის, ფურცელი, ბიომეთოდი
ფერმერთა სკოლა

ხახვის ფურცელი მცენარეთა დაცვის ბუნებრივი საშუალება

სტატისტიკის თანახმად, 3-4 წევრიანი ოჯახი წელიწადში საშუალოდ 4-5 კგ. ხახვის ფურცელს ყრის. ამ დროს ის ბუნებრივი ფუნგიციდია იცავს ხეხილს, ბოსტნეულს, ყვავილებს და ოთახის მცენარეებს მავნებლებისგან. გარდა ამისა ხახვის ფურცელი მცენარეთა კვების (განოყიერების) კარგი საშუალებაცაა. ის […]