ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია
მემცენარეობა

მარცვლეული კულტურების ზოგადი დახასიათება

მარცვლეულ კულტურებს შორის წამყვანი ადგილი ხორბალს უკავია. მისგან გამომცხვარი პური წარმოადგენს კვების ძირითად პროდუქტს. იგი ყოველდღიური სურსათია ადამიანისათვის, მასზე მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. ამიტომ, დღეს მწვავედ დგას საკითხი (განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში) პლანეტის მოსახლეობის პურით მომარაგებაზე. საკითხს […]

სნაწვერალო, შუალედური, თესვა, მოყვანის, სქემა
მემცენარეობა

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები ზონებისა და თესვის ვადების გათვალისწინებით. მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნისა და განმტკიცების ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა შუალედური კულტურები თესვა-გამოყვანის გაფართოება, რაც მიწის ინტენსიურად გამოყენების გზით, ერთი და იგივე ფართობზე, ძირითადი კულტურებისაგან […]

დაფნა, მედაფნეობა, დანადგარი
მემცენარეობა

მედაფნეობის შემდგომი განვითარებისა და რენტაბელობის ასამაღლებლად

საქართველოში სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების, განსაკუთრებით მემცენარეობის, შემდგომი განვითარებისთვის საჭიროა მაღალხარისხიანი და უხვმოსავლიანი კულტურების გამოყენება, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს მოსავლიანობას, პროდუქციის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და  მათ კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო ბაზარზე. ზემოაღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად საჭიროა […]

ტრიტიკალე, თესვა
მემცენარეობა

ტრიტიკალეს მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია

ხორბლის და ჭვავის შეჯვარების შედეგად, გასული საუკუნის დასაწყისში, მეცნიერებმა შექმნეს ახალი კულტურული გვარი ტრიტიკალე – Triticale (ხორბალი -Triticum და ჭვავი – Secale). ტრიტიკალე წარმოადგენს ჭვავის და ხორბლის ამფიდიპლოიდურ ჰიბრიდს, რომელიც არ არის მარცვლოვანი მცენარეების ბუნებრივი […]

ოსპი, თესვა, დარგვა
მემცენარეობა

ოსპის წარმოება და ტექნოლოგიური რუკა

ოსპი Lens esculenta Lens culinaris არის ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი პარკოსანი კულტურა, რომლის მოყვანა დადასტურებულია უძველეს დროში. ცილის შემცველობით ის სჯობნის ლობიოს, ბარდას, მუხუდოს და სხვა სამარცვლე პარკოსან კულტურებს. ის წარმოადგენს ადამიანისთვის მნიშვნელოვან საკვებ პროდუქტს. მისგან მზადდება […]

მარცვლეული, ბაზო, კვლები
მემცენარეობა

მარცვლეულის ფართო ბაზო-კვლებზე მოყვანის ახალი ტექნოლოგია

ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა ქვეყანაში ჰექტარზე დღეს 1.5 -2 ტონაა, ამ რამდენიმე წლის წინათ კიდევ უარესი ვითარება იყო, ეს მაჩვენებელი 1.1-1-2 ტონის ფარგლებში მერყეობდა. ქართველი ფერმერები ცდილობენ მოსავლიანობის გაზრდას, მაგრამ ეს არცთუ იოლი საქმეა, რადგან უხვი […]

ქართული, ხორბალი
მემცენარეობა

რბილი ხორბლის რამდენიმე ქართული ჯიშის მოსავლიანობა

რბილი ხორბლის ტრადიციული ქართული ჯიშები – მოსავლიანობა და გავრცელების შესაძლებლობები. საქართველო წარმოადგენს ხორბლის უძველესი კულტურის კერას და მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყნებს შორის გამოირჩევა ამ მცენარის დიდი სახეობრივი და ჯიშობრივი მრავალფეროვნებით. მთელი იმ ჯიშობრივი სიმდიდრიდან, რომელიც […]

მემცენარეობა

კარტოფილის მოვლა-მოყვანის პრაქტიკული სახელმძღვანელო

კარტოფილის აღწერა და მიმოხილვა კარტოფილი ძაღლყურძენისებრთა ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი მცენარეა. თავისი მრავალმხრივი გამოყენებითა და ძვირფასი კვებითი თვისებებით ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელოვანი კულტურაა. იგი მნიშვნელოვანი რაოდენობით შეიცავს სახამებელს, ცილებს, შაქარს და C ვიტამინს, B1 ჯგუფის ვიტამინის შემცველობით […]

მემცენარეობა

მოგების ანგარიში (ცხრილი) ხორბლის მოვლა–მოყვანისას

ვინაიდან ძალზედ აქტუალურია მემცენარეობის პროდუქტების წარმოების მარჟინალური მოგებების საკითხი. წინამდებარე ცხრილში მოცემულია ანგარიში წელიწადში 1 ჰა–ზე ხორბლის მოვლა–მოყვანისას საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ტექნოლოგიის მოხედვით. მასში მოყვანილი ციფრები წარმოადგენენ ბოლო წლების საშუალო მაჩვენებლებს. ანგარიშის შედეგად მიღებული ზოგიერთი […]