ნიადაგი, მოსავალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგური ფაქტორების გავლენა მოსავლიანობაზე

მცენარესა და ნიადაგს შორის ურთიერთმოქმედება და ურთიერთგავლენა მეტად მრავალმხრივია. უპირველეს ყოვლისა მცენარის ზრდა-განვითარების მსვლელობასა და ინტენსივობაზე მოქმედებენ ნიადაგის ფიზიკური (სტრუქტურა, მექანიკური შედგენილობა, ტენტევადობა, ბმულობა, სიმკვრივე და ა.შ.) და ქიმიური თვისებები (ნიადაგის რეაქცია, ჰუმუსი, მარილიანობის რეჟიმი, […]

ბაღის, პიტნა, სამკურნალო, რეცეპტები
სამკურნალო მცენარეები

ბაღის პიტნის სამკურნალო თვისებები და რეცეპტები

ბაღის პიტნა (ლათ. Mentha Piperita L , რუს. мята перечная) ტუჩოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მრავალწლიანი, ძირიდანვე დატოტვილღეროიანი და ფესვურიანი მცენარეა. ფესვურიდან მიწისპირიდანვე დატოტვილი ოთხწახნაგოვანი რამდენიმე ღერო იზრდება. ღეროები მოიისფრო შეფერვისაა, ტოტებიც და ფოთლებიც ერთიმეორის პირისპირაა განლაგებული. […]

ლობიო, პარკოსანი
მემცენარეობა

ლობიო – ლობიოს თესვა, მოყვანა

შესავალი ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია, წვრილმარცვლიანია, დაბალტანიანია, გრძელი და ვიწრო პარკით, პარკში მარცვლების დიდი რიცხვით-6 და მეტი. ამერიკული ლობიოსათვის […]

ხორბალი, დაცვა, წამალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო სამუშაოები საშემოდგომო ხორბლის ნათესში

ადამიანისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტებში პური ყველაზე გამორჩეულია, ამიტომ ხორბალს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ნათესებს შორის პირველი ადგილი უკავია. ბიოლოგიური თავისებურების მიხედვით არჩევენ ხორბლის საშემოდგომო (ითესება მხოლოდ შემოდგომაზე), საგაზაფხულო (თესვა მხოლოდ გაზაფხულზე) და ორთესელა – ფაკულტატური (ითესება როგორც […]

თხილი, კვირტის, ტკიპა
მებაღეობა

თხილის კვირტის ტკიპა – ნიშნები და ბრძოლის ღონისძიებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგთა შორის, მეხილეობას ყოველთვის, წამყვანი ადგილი ეკავა.  ხეხილის კულტურები საქართველოს ცალკეულ _ აგროეკოლოგიურ ზონებში მისი აგრობიოლოგიური თავისებურებების, მცენარეთა გავრცელების ხელსაყრელი ნიადაგურ_კლიმატური პირობების მიხედვით ნაწილდებოდა. აქედან გამომდინარე საქართველოს რეგიონებისათვის გამოკვეთილი იყო პრიორიტეტული მიმართულებები […]

ხერკინა, დეკორატიული, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

ხერკინა – შესანიშნავი დეკორატიული მცენარე

Parrotia – ხერკინა გვარს სახელი ეწოდა ნატურალისტ იოჰან პაროტის საპატივსაცემოდ. წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი სახეობით – Parrotia persica-ხერკინა, რომელიც ბუნებრივად გავრცელებულია ირანსა და აზერბაიჯანში. ბოტანიკური აღწერა გავრცელებულია სპარსეთსა და აზერბაიჯანში – თალიშში. 25 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვივი […]

კომბოსტო, პეკინური
მებოსტნეობა

პეკინის კომბოსტოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

ზოგადი ინფორმაცია პეკინის კომბოსტო (ლათ. Brassica pekinensis) ჯვაროსანთა ოჯახი, ამ სახეობის კომბოსტოს სამშობლოა ჩინეთი. პეკინის კომბოსტო ფართოდაა გავრცელებული აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ქვეყნებში, დასავლეთ ევროპასა და აშშ-ში. პეკინის კომბოსტო განსაკუთრებით ფასეული იმითაა, რომ მისი მოყვანა მთელი წლის […]

ჩაიოტი, მექსიკური, კიტრი
მებოსტნეობა

ჩაიოტი – ჩაიოტის აგროტექნოლოგია და გამოყენება

ჩაიოტი, მექსიკური კიტრი (Sechium edule, Chayote), არის გოგროვანთა ოჯახის წარმომადგენელი. იგი მრავალწლიანი ბალახოვანი მცოცავი მცენარეა, რომელიც პწკალების დახმარებით ემაგრება საყრდენს. ფოთლები კიტრის ფოთლების მსგავსია, ხუთნაკვთიანი, 20 სმ სიგრძის. ფოთლის ორივე მხარე შებუსულია. ყვავილები მოყვი-თალო–თეთრი, ცალსქესიანი (ერთბინიანი). […]

ატმის, ფოთლების, სიხუჭუჭე
მებაღეობა

ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე სიმპტომები და მკურნალობა

ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე (Taphrina deformans Fuck) – მეტად საშიში დაავადებაა, გავრცელებულია საქართველოს ყველა რეგიონში. სიმპტომები და განვითარება ავადდება ფოთლები, ტოტები, ყვავილები და ნაყოფები. ფოთლების დაავადება მაისის მეორე ნახევრიდან ვლინდება. დაავადება თავიდანვე ფოთლის ფირფიტის დახუჭუჭებით იწყება. […]