ვაზის, ჯიში, რაჭული, მცვივანი
მევენახეობა

რაჭული მცვივანი – ქართული ვაზის ჯიში

რაჭული მცვივანი ადგილობრივი თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ძირითადად რაჭაში და იძლევა სუფრის ხარისხოვან ღვინოს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის მცვივანი ცნობილია აგრეთვე მცვივანას სახელწოდებით. სასოფლო_სამეურნეო ლიტერატურულ წყაროებში ჯიშის სხვა სინონიმი ცნობილი არ არის. რაჭული მცვივანი ადგილობრივი ვაზის […]

კრახუნა, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

კრახუნა – ქართული ვაზის ჯიში – მევენახეობა

კრახუნა ადგილობრივი თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია, მისგან მზადდება იმერული ტიპის მაღალალკოჰოლიანი სასუფრე თეთრი ღვინო. ჯიში გამოსადეგია აგრეთვე მაგარი და სადესერტო ღვინოების დასამზადებლად. კრახუნა გავრცელებულია ძირითადად იმერეთში. თავისი მორფოლოგიური და სამეურნეო ნიშან-თვისებებით კრახუნა თავისუფლად შეიძლება მიეკუთვნოს _ […]

კაბისტონი, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

კაბისტონი შავი – ქართული ვაზის ჯიში – რაჭა

შავი კაბისტონი ადგილობრივი რაჭული ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია ხშირად ნარევის სახით ჯიშ ალექსანდროულის ვენახებში, ცალკე ნარგავები იშვიათად გვხვდება. მისგან ამზადებენ ბუნებრივად ნახევრადტკბილ და სუფრის წითელ ღვინოს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის რაჭის ზოგიერთ სოფლებში შავი კაბისტონი ცნობილია აგრეთვე: […]

ვაზის, ჯიშები, საქართველო
მევენახეობა

ქართული ვაზის 500-ზე მეტი ჯიში

საქართველოს ვაზის ჯიშები 1 აბისტაჯ თეთრი აფხაზეთი მცირედ გავრცელებული. 2 აბსუაჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც. 3 აბშილური შავი სამეგრელო მც. გავრც. 4 აგაშკურ ვარდისფერი აფხაზეთი მც. გავრც. 5 აგბიჯ შავი აფხაზეთი მც. გავრც. 6 აგუტოლიჯ შავი […]

ბუდეშური, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

წითელი (შავი) ბუდეშური – ქართული ვაზის ჯიში

წითელი ბუდეშური ადგილობრივი, იშვიათად გავრცელებული, მაგრამ პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების სასუფრე ყურძენს. მოსახლეობაში წითელი ბუდეშური ცნობილია აგრეთვე შავი ბუდეშურის სახელწოდებითაც. ამ ორი სახელწოდებით მოხსენებულია იგი მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაშიც (პროფ. ს. ჩოლოყაშვილი), ხოლო უფრო […]

თავკვერი, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

თავკვერი – ქართული ვაზის ჯიში

თავკვერი ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულებით განკუთვნილია ღია წითელი ფერის ორდინარული ღვინოების დასამზადებლად; ამავე დროს იგი იძლევა ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძენს. თუ როდის წარმოიშვა თავკვერი ან როგორ განვითარდა იგი საქართველოს რაიონებში, არ არის საბოლოოდ […]

ვაზის, ჯიში, ბესტავაშვილი
მევენახეობა

ბესტავაშვილის თეთრა

ბესტავაშვილის თეთრა თეთრყურძნიანი სელექციური სასუფრე ვაზის ჯიშია. ჯიში გამოყვანილია ვასილ ბესტავაშვილის მიერ 1950 წელს. ბესტავაშვილის თეთრა მაღალხარისხიან სასუფრე ყურძენს იძლევა. ზრდასრული ფოთოლი მომრგვალო ან ოვალურია, ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარე სუსტადაა შებუსული. მტევანი საშუალოზე დიდია, კონუსური, […]

ბაზალეთური, ცოლიკოური, ვაზი
მევენახეობა

ბაზალეთური ცოლიკოური

ბაზალეთური – სინ.: ბაზალეთური ცოლიკოური. ძველი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია.  ფოთოლი საკმაოდ დიდი ზომისაა და ოვალური, ზოგჯერ მრგვალი, სუსტად დანაკვთული, სამ-ხუთნაკვთიანი, ქვედა მხარეს დაფარულია ქეჩისებრი ბუსუსით. ყვავილი ფუნქციონალურად მდედრობითია. მტევანი საშუალო ზომისაა, ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, ზოგჯერ ცილინდრული, […]

საწურავი, ვაზი
მევენახეობა

საწურავი – წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში

საწურავი აჭარის წითელყურძნიანი აბორიგენული ჯიშია. მისი პროდუქცია განკუთვნილია ადგილობრივი მოხმარების ორდინარული ტიპის ღვინის დასაყენებლად. აჭარული საწურავის წარმოშობისა და გავრცელების შესახებ არავითარი წერილობითი მასალა არ მოგვეპოვება, მაგრამ მრავალი წლის განმავლობაში წარმოებულ დაკვირვებათა საფუძველზე იმ დასკვნამდე მივდივართ, […]