ვაზი, ჯიში, ჩინური, ჩინებული
მევენახეობა

ჩინური – ქართული ვაზის ჩინებული ჯიში

საქართველოს ისტორიულ, ცნობილ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჩინური განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიში. თავისი ბოტანიკურ-ბიოლოგიური ნიშან-თვისებით ჩინური ქართლის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს განეკუთვნება და ამ მხარის თეთრყურძნიან […]

ვაზის, ჯიში, ჭუმუტა, საღვინე
მევენახეობა

ჭუმუტა – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ჭუმუტა წითელყურძნიანი მაღალხარისხიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, კარგი ღვინის დასაყენებლად. წარმოშობა: გურია სინონიმები: ჯუმუტა, ჯუმუტაი ჭუმუტა მაღალხარისხიანი საღვინე ჯიშია. მისგან დაყენებული სუფრის მშრალი ღვინო ხასიათდება ლამაზი ღია წითელი შეფერვით, დიდი სხეულით, ალკოჰოლისა და მჟავიანობის ნორმალური შემცველობით, […]

კლარჯულა, ვაზი, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

კლარჯული – თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში

კლარჯული თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშთა ჯგუფს ეკუთვნის. ყურძნის საუცხოო გემური თვისებების, ტრანსპორტაბელობის, შენახვის დიდი უნარის (ინახება თითქმის გაზაფხულამდე), მტევნისა და მარცვლების გარეგნული სილამაზისა და აგრეთვე საკმაოდ უხვი მოსავლიანობის გამო კლარჯული სამართლიანად ერთ-ერთ საუკეთესო ჯიშად ითვლება საქართველოში […]

ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

კოლოში – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

კოლოში წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია ხულოს რაიონში. წარმოშობა – სამეგრელო/გურია ვაზს სახელწოდება მიღებული აქვს ადგილისგან, რომელსაც „კოლოშონა“ ერქვა (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი). „კოლო“ მეგრულად მწარეს ნიშნავს. კოლოშის გავრცელების არეალია ხულოს რაიონი. მიიღება ხარისხიანი სუფრის წითელი ღვინო, […]

რქაწითელი, ვაზი, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

რქაწითელი – ქართული ვაზის ჯიშების მიმოხილვა

რქაწითელი საქართველოს სტანდარტული, ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. ყველაზე დიდი ფართობი მას კახეთში უჭირავს. იძლევა მაღალხარისხოვან ევროპულ და კახური ტიპის სუფრის თეთრ ღვინოს, მაგარ და სადესერტო ღვინომასალას და ადგილობრივ მნიშვნელობის კარგი ღირსების სუფრის ყურძენს. მევენახეობის ლიტერატურულ […]

ბუდეშური, ვაზი, მევენახეობა, ჯიში
მევენახეობა

თეთრი ბუდეშური-ქართული ვაზის ჯიში

აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებულ ვაზის ადგილობრივ ჯიშებს შორის ბუდეშური ყურადღებას იპყრობს, როგორც სუფრის ყურძნისა და ორდინარული პროდუქციის მომცემი საღვინე ჯიში. ქართლისა და იმერეთის ზოგ რაიონში იგი ცნობილია აგრეთვე “თეთრი ბუდეშურის” სახელწოდებით, განსხვავებით შავი ანუ წითელი ბუდეშურისაგან, […]

ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

გრძელმტევანა – ქართული ვაზის ჯიში

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის სახელწოდებით (ს. ჩოლოყაშვილი). ამ სახელწოდებას ატარებს იგი სიღნაღის რაიონის ზოგიერთ სოფლებში ამჟამადაც. თავისი მორფოლოგიური ნიშნებით […]

ბუერა, ვაზისჯიში, სასუფრე, საღვინე, მევენახეობა
მევენახეობა

ბუერა – თეთრყურძნიანი საღვინე და სასუფრე ვაზის ჯიში

ბუერა – თეთრყურძნიანი საღვინე და სასუფრე ვაზის ჯიშია, მისი სინონიმებია: ბუერა ვაზი, ბუერო, ბუა ყურძენი, საჩურჩხელე, გავაზურა. წარმოშობა – კახეთი. ბუერას ნერგები თავის დროზე გაიტანეს საზღვარგარეთ და გაავრცელეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ღვინის მწარმოებელ ყველა რესპუბლიკაში. […]

მევენახეობა

კამური თეთრი (კამურა) – ქართული ვაზის ჯიში

თეთრი კამური გურიის თეთრყურძნიანი აბორიგენული ვაზის ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულებით მაღალხარისხოვან სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება, ამავე დროს მისი პროდუქცია წარმატებით გამოიყენება ადგილობრივი მნიშვნელობის საკმაოდ ხარისხოვანი თეთრი სუფრის ღვინოების დასამზადებლად. ლიტერატურულ წყაროებში, აგრეთვე გურიისა და იმერეთის […]