ქველოური, ვაზის, ჯიში, იმერეთი
მევენახეობა

ქველოური – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ქველოური წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: იმერეთი ჯიში ხასიათდება საშუალო ზრდა-განვითარებითა და საშუალო მოსავლიანობით. ქველოური მცირე რაოდენობითაა გავრცელებული იმერეთში: ხარაგოულის, ვანის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ვენახებში. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისა […]

სამარხი, გურული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

სამარხი – თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიში

სამარხი თეთრყურძნიანი, ხარისხიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია, შენახვისა და ტრანსპორტირების კარგი უნარით. წარმოშობა: გურია სახელწოდება შერქმეული აქვს შენახვის განსაკუთრებული უნარის გამო. გარეგნული და გემური თვისებებიდან გამომდინარე სამარხი ხარისხიან სასუფრე ყურძნის ჯიშად ითვლება. გააჩნია შენახვისა და ტრანსპორტირების […]

მევენახეობა

თეთრი კაპისტონი – ვაზის ჯიში – ხარისხიანი ცქრიალა და სუფრის ღვინისთვის

თეთრი კაპისტონი ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ზემო იმერეთში, იძლევა ხარისხოვან ღვინომასალას შამპანურისა და სუფრის ღვინისათვის. ადგილობრივ მევენახეთა შორის თეთრი კაპისტონის სინონიმები არ არის ცნობილი. უცხოეთის ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში (პიულა, გოეთე, ვიალა და ვერმორელი) თეთრი კაპისტონი […]

საფერე, ოცხანური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ოცხანური საფერე – ქართული ვაზის ჯიში

ოცხანური საფერე იმერეთში საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. იგი იძლევა სუფრის ხარისხოვან წითელ ღვინოს. მას იყენებენ აგრეთვე სხვა წითელი და თეთრი ღვინის შესაფერად მათი წვენის ოცხანური საფერეს ჭაჭაზე დადუღებით. ოცხანური საფერე ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, წარმოშობილია კულტურული […]

ჩინური, ჩინებული, კასპური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ჩინური თუ ჩინებული?

საქართველოს ისტორიული ცნობილ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჩინური განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიში. თავისი ბოტანიკურ-ბიოლოგიური ნიშან-თვისებით ჩინური ქართლის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს განეკუთვნება და ამ მხარის თეთრყურძნიან […]

ავასირხვა, ვაზის, ჯიში, აფხაზეთი
მევენახეობა

ავასირხვა – მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიში

ავასირხვა ქართული (აფხაზური) მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა მაღალი ღირსების თეთრ სუფრის ღვინოს და ადგილობრივი მნიშვნელობის სასუფრე ყურძენს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის და სპეციალურ ლიტერატურაში ავასირხვა ცნობილია აგრეთვე ავასარხვას, აოსირხვა- ჟის, აჟიშის, აუასირხვას, ავასირხვაჟიშის და სხვა […]

აკიდო, მტევანდიდი, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

მტევანდიდი (აკიდო) – ქართული ვაზის ჯიში – გურია

მტევანდიდი გურიაში გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. მისი პროდუქცია გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების ხარისხოვანი წითელი სუფრის ღვინის დასაყენებლად. ზემო გურიის ზოგიერთ სოფელში (ფარცხმა, საჭამიასერი, დაბლაციხე) მტევანდიდი ცნობილია აგრეთვე აკიდოს სახელწოდებით, რაც გურიაში ორმტევნიან რქას ნიშნავს. აკად. […]

რქაწითელი, ვარდისფერი
მევენახეობა

რქაწითელი ვარდისფერი

რქაწითელი ვარდისფერი – ვარდისფერყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომლისგანაც მიიღება მაღალხარისხიანი სუფრის მშრალი თეთრი და ვარდისფერი ღვინო. წარმოშობა: კახეთი. რქაწითელი ვარდისფერი არის რქაწითელის კვირტული ვარიაცია. გამოვლენილია ვასილ ლოლაძის მიერ 1948 წელს. მიიღება მაღალხარისხიანი სუფრის მშრალი თეთრი […]

დონდღლაბი, მჭკნარა, იმერული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

დონდღლაბი (მჭკნარა) – ქართული ვაზის ჯიში – იმერეთი

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს. სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის დონღლაბი ცნობილი აგრეთვე მჭკნარას, მჭკნარა-დონღდლაბის და დონდღლაბის სახელწოდებით. იგი წარმოშობილია კულტურული ვაზის ჯიშების ფორმათა […]