შავი, კამური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

კამური შავი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

კამური შავი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, განსაკუთრებული საგემოვნებო თვისებების, ხალისიანი ღვინის დასაყენებლად. წარმოშობა: გურია წარსულში კამური შავი საკმაოდ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული გურიასა და მის მიმდებარე იმერეთის სოფლებში. გურიაში მას სასუფრე ყურძნად მოიხმარდნენ და განსაკუთრებული გემოვნების […]

რქაწითელი, წითელი, ვაზის, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

რქაწითელი წითელი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

რქაწითელი წითელი  წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი რქაწითელი წითელი საშუალო ზრდა-განვითარებისა და საშუალოზე მცირე მოსავლიანია. არის იშვიათი ჯიში. გამოიყენება სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ღვინო მუქი ბროწეულისფერია. ზრდასრული ფოთოლი […]

ძელშავი, ძველშავი, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ძელშავი V საუკუნიდან – ქართული ვაზის ჯიში

ძელშავი ადგილობრივი საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების საკუპაჟე მასალას შამპანურისათვის და საშუალო ღირსების სუფრის ვარდისფერ ღვინოს. სპეციალურ ლიტერატურულ წყაროებში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის ძელშავი ცნობილია აგრევე ძველშავისა და ობჩური ძელშავის სახელწოდებით. ზემო იმერეთის […]

ვაზი, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

ვაზის ზოგიერთი მცირედ გავრცელებული კახური ჯიში

ნაშრომში განხილულია თელავის ვაზის ჯიშთა კოლექციაში დაცული მცირედ გავრცელებული ვაზის კახური ჯიშების შესწავლის შედეგები და მათი ამპელოგრაფიული დახასიათებები. შესავალი კახეთი საქართველოს ერთ-ერთი შესანიშნავი კუთხეა მევენახეობამეღვინეობის თვალსაზრისით, რასაც განაპირობებს მისი ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობები. მატერიალური კულტურის ძეგლები […]

პანეში, ვაზი, სამეგრელო
მევენახეობა

პანეში – ქართული ვაზის აბორიგენული ჯიში სამეგრელოდან

პანეში სამეგრელოში გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. მისი პროდუქცია ძირითადად ადგილობრივი მნიშვნელობის ორდინარული ტიპის ღვინოების დასამზადებლადაა განკუთვნილი. პანეშის მეტად მოკლე დახასიათება მოცემულია აკად. ივ. ჯავახიშვილისა და აგრ. ერ. ნაკაშიძის შრომებში. დასახელებული ავტორები პანეშს ათავსებენ დაბალხარისხოვან […]

ვაზის, ჯიში, ახარდანი
მევენახეობა

ახარდანი – წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში

ახარდანი – სინ.: ხარდანი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია, კარგი ფერის, სასიამოვნო გემოს, სუფრის წითელი ღვინის დასამზადებლად. გავრცელება: დასავლეთ საქართველოში (სამეგრელო, აფხაზეთი, იმერეთი) მცირედ გავრცელებული ჯიში. ფოთოლი ძალიან დიდი ან საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, სამ-ხუთნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული, […]

გორულა, სუფრის, ყურძენი
მევენახეობა

გორულა (სასუფრე) – თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში

გორულა ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო თვალსაზრისით მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს, ამის დამადასტურებელია: მტევნის გარეგნული სილამაზე, სიდიდე, მოყვანილობა, მარცვლის ფერი, სიმსხო, ხორციანობა და ფრიად კარგი გემო; აგრეთვე ყურძნის შენახვის დიდი უნარი, ტრანსპორტაბელობა, […]

აჭარული, ცხენისძუძუ, ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

ცხენისძუძუ აჭარული – ქართული ვაზის ჯიში

ცხენისძუძუ ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშის სახელწოდებაა. მაგალითად, მას ვხვდებით კახეთში, ქართლში, მესხეთში, რაჭაში, გურიაში, აფხაზეთსა და აჭარაში. იგი ამ სახელს ატარებს ცხენისძუძუს მსგავსი მოყვანილობის მარცვლების გამო. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხენისძუძუ თურქული ათმემეს-სახელწოდებით აღწერილი აქვს ს. […]

სასუფრე, ვაზის, ჯიში, განჯური
მევენახეობა

განჯური – თეთრყურძნიანი ვაზის სასუფრე ჯიში

განჯური თეთრყურძნიანი ვაზის სასუფრე ჯიშია. ხასიათდება მაღალი გემური თვისებებით, აგრეთვე მტევნისა და მარცვლების გარეგნული სილამაზით, შენახვის უნარითა და ტრანსპორტაბელობით, ამიტომ იგი სამართლიანად იჭერს საპატიო ადგილს კლასიკურ სუფრის ყურძნის ჯიშთა შორის. მევენახეობის ლიტერატურაში, აგრეთვე თავის გავრცელების […]