ბროლა, ვაზი, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ბროლა აჭარიდან (ბროლის ღვინო, ბროლის ყურძენი) – ქართული ვაზის ჯიში

ბროლა თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია შუა და ზემო აჭარაში-აჭარისწყლის ხეობის მარცხენა ზოლში. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიში, რომლისგანაც თეთრი სუფრის ღვინო მზადდება. შუა აჭარის ზოგიერთ სოფელში (ვაიო, ზვარე, სიხალიძე და სხვ.) […]

ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

დაისი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

დაისი წითელყურძნიანი სელექციური საღვინე ვაზის ჯიშია, სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ჯიში გამოყვანილია 1966 წელს მებაღეობა – მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. ავტორები: რ. კიკაჩეიშვილი, კ.შავიშვილი, ბ. მგელაძე გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ღვინო […]

ჯავახეთურა, ვაზი
მევენახეობა

ჯავახეთურა – ქართული ვაზის ჯიში

აჭარაში გავრცელებულ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჯავახეთურა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც საადრეო და ამავე დროს მაღალხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიში. იგი ასწლოვან მაღლარებად იყო გავრცელებული სოფ. ჩაოსა და ფურთიოს მიდამოებში (ხულოს რ-ნი). წერილობითი მასალები აჭარაში ჯავახეთურას გავრცელების […]

ვაზი
მევენახეობა

ადანასური – ძველისძველი იმერული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში

ადანასური სინ.: მაღლარი. ძველისძველი იმერული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფილოქსერას გამოჩენამდე საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული მაღლარი ფორმით, შემდგომ წლებში კი მისი გავრცელება მკვეთრად შემცირდა. ფოთოლი საშუალო ზომის და მომრგვალო ფორმისაა, ხუთნაკვთიანი, იშვიათად სამნაკვთიანიც, საკმაოდ ღრმად დანაკვთული, […]

სიმონასეული, ვაზის, ჯიში, ვენახი, საღვინე
მევენახეობა

სიმონასეული – მაღალი ხარისხის სუფრის მშრალი ღვინის დასამზადებლად

სიმონასეული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა: კახეთი ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, ხუთნაკვთიანი, იშვიათად სამნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარე სუსტადაა შებუსული. ყვავილი ორსქესიანია. მტევანი საშუალო ან საშუალოზე დიდი ზომის, კონუსური, ან ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, საშუალო ან […]

ვაზის, ჯიში, დანახარული, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

დანახარული – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

დანახარული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც მოსახლეობაში აგრეთვე ცნობილია: გაღმამხარულის, დანახერის და განახერის სახელწოდებით. წარმოშობა: ქართლი. პატარა ჯგუფებად იყო გავრცელებული გორში, კასპსა და ცხინვალში. მიიღება სუფრის წითელი მშრალი ღვინო. ასევე გამოიყენება საკუპაჟედ. ჯიში ძლიერი ზრდისაა.ზრდასრული […]

უბაკლური, კახური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

უბაკლური – თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიში

უბაკლური თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი. უბაკლური სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. მისი ყურძნისაგან ცალკე დაყენებული ღვინო მაღალი ღირსებისაა, ჩალისფერი, ნაზი ჰარმონიული გემოთი და ჯიშური […]

კუნძა, ვაზი, იმერეთი
მევენახეობა

კუნძა – ქართული ვაზის ჯიში – იმერეთი

კუნძა ადგილობრივი თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია ძირითადად ქვემო იმერეთში და იძლევა სუფრის ორდინარულ ღვინოს. მევენახეობის ლიტერატურულ წყაროებში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის კუნძა ცნობილია აგრეთვე კუმსას და მწვანეს სახელწოდებით. კუნძა უძველესი ვაზის ჯიშია, თავისი მორფოლოგიური ნიშნებით […]

ვაზის, ჯიშებეი, რეგიონები
მევენახეობა

ქართული ვაზის ჯიშები საქართველოს რეგიონების მიხედვით

ივ. ჯავახიშვილს თავისი შესანიშნავი წიგნის „საქართველოს ეკონომიური ისტორიის“ II ტომში (70) ჩვენი მევენახეობა დაწვრილებით აქვს განხილული და ძველი საქართველოს ჩათვლით 413 ვაზის ჯიში აქვს აღნიშნული. ამ 413 ჯიშისაგან ჰერეთში ყოფილა გარვცელებული 8 ჯიში, კახეთში _ […]