აჭარული, ცხენისძუძუ, ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

ცხენისძუძუ აჭარული – ქართული ვაზის ჯიში

ცხენისძუძუ ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშის სახელწოდებაა. მაგალითად, მას ვხვდებით კახეთში, ქართლში, მესხეთში, რაჭაში, გურიაში, აფხაზეთსა და აჭარაში. იგი ამ სახელს ატარებს ცხენისძუძუს მსგავსი მოყვანილობის მარცვლების გამო. საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხენისძუძუ თურქული ათმემეს-სახელწოდებით აღწერილი აქვს ს. […]

მევენახეობა

თეთრი კაპისტონი – ვაზის ჯიში – ხარისხიანი ცქრიალა და სუფრის ღვინისთვის

თეთრი კაპისტონი ადგილობრივი საღვინე ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ზემო იმერეთში, იძლევა ხარისხოვან ღვინომასალას შამპანურისა და სუფრის ღვინისათვის. ადგილობრივ მევენახეთა შორის თეთრი კაპისტონის სინონიმები არ არის ცნობილი. უცხოეთის ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში (პიულა, გოეთე, ვიალა და ვერმორელი) თეთრი კაპისტონი […]

სამარხი, გურული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

სამარხი – თეთრყურძნიანი სასუფრე ვაზის ჯიში

სამარხი თეთრყურძნიანი, ხარისხიანი სასუფრე ვაზის ჯიშია, შენახვისა და ტრანსპორტირების კარგი უნარით. წარმოშობა: გურია სახელწოდება შერქმეული აქვს შენახვის განსაკუთრებული უნარის გამო. გარეგნული და გემური თვისებებიდან გამომდინარე სამარხი ხარისხიან სასუფრე ყურძნის ჯიშად ითვლება. გააჩნია შენახვისა და ტრანსპორტირების […]

საფერე, ოცხანური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ოცხანური საფერე – ქართული ვაზის ჯიში

ოცხანური საფერე იმერეთში საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. იგი იძლევა სუფრის ხარისხოვან წითელ ღვინოს. მას იყენებენ აგრეთვე სხვა წითელი და თეთრი ღვინის შესაფერად მათი წვენის ოცხანური საფერეს ჭაჭაზე დადუღებით. ოცხანური საფერე ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, წარმოშობილია კულტურული […]

ავასირხვა, ვაზის, ჯიში, აფხაზეთი
მევენახეობა

ავასირხვა – მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიში

ავასირხვა ქართული (აფხაზური) მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა მაღალი ღირსების თეთრ სუფრის ღვინოს და ადგილობრივი მნიშვნელობის სასუფრე ყურძენს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის და სპეციალურ ლიტერატურაში ავასირხვა ცნობილია აგრეთვე ავასარხვას, აოსირხვა- ჟის, აჟიშის, აუასირხვას, ავასირხვაჟიშის და სხვა […]

მევენახეობა

ჩხავერი – ქართული ვაზის ჯიში – გურია

გურიის აბორიგენულ ვაზის ჯიშებს შორის ჩხავერი ძველთაგანვე ცნობილია, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე ჯიში. აღმოსავლეთ გურიის ზოგიერთ სოფელში (ხიდისთავი, იანოული, ბურნათი, საჭამიასერი) ჩხავერი ცნობილია აგრეთვე “ჩხაველის” სახელწოდებით. მცირეოდენი მასალა ჩხავერის შესახებ წარმოდგენილია ე. ნაკაშიძის შრომაშიაც, […]

აკიდო, მტევანდიდი, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

მტევანდიდი (აკიდო) – ქართული ვაზის ჯიში – გურია

მტევანდიდი გურიაში გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. მისი პროდუქცია გამოიყენება ადგილობრივი მოხმარების ხარისხოვანი წითელი სუფრის ღვინის დასაყენებლად. ზემო გურიის ზოგიერთ სოფელში (ფარცხმა, საჭამიასერი, დაბლაციხე) მტევანდიდი ცნობილია აგრეთვე აკიდოს სახელწოდებით, რაც გურიაში ორმტევნიან რქას ნიშნავს. აკად. […]

ჩინური, ჩინებული, კასპური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ჩინური თუ ჩინებული?

საქართველოს ისტორიული ცნობილ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჩინური განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიში. თავისი ბოტანიკურ-ბიოლოგიური ნიშან-თვისებით ჩინური ქართლის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს განეკუთვნება და ამ მხარის თეთრყურძნიან […]

ვაზის, ჯიში, რაჭა, ლეჩხუმი
მევენახეობა

ნაკუთვნეული – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ნაკუთვნეული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. სინონიმები: ნაგუთნეული, მრგვალოპორთა (მრგვალფოთლიანი), ნაგუთნოური, ნაკუთნოული, ნაკუთნოური. წარმოშობა: რაჭა-ლეჩხუმი გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ძირითადად გავრცელებულია სოფელ ორბელში, უსახელოში, ცაგერში არსებულ სხვადასხვა […]