ვაზის, ჯიში, აჭარა
მევენახეობა

ხოფათური – ქართული ვაზის ჯიში – აჭარა

აჭარის თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ხოფათური ძველთაგანვეა ცნობილი, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიში. ლიტერატურული მასალები ხოფათურის წარმოშობის შესახებ არ მოიპოვება. ე. ნაკაშიძეს თავის შრომაში მოხსენებული აქვს ჯიში ქვაფათური, რომელიც გავრცელებული ყოფილა გურიაში (სოფ. გურიანთა, ლანჩხუთი, […]

ცხვედიანის, თეთრა, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ცხვედიანის თეთრა – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ცხვედიანის თეთრა თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. წარმოშობა: ლეჩხუმი ჯიში ხასიათდება საშუალო ზრდა-განვითარებითა და საშუალო მოსავლიანობით. გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ცხვედიანის თეთრა გავრცელებული იყო რაჭასა და ლეჩხუმში, […]

უსახელოური, ვაზის, ჯიში, ვენახი
მევენახეობა

უსახელოური – ქართული ვაზის უნიკალური ჯიში

უსახელოური ადგილობრივი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია ცაგერის რაიონში, ძირითადად ზუბი_ოყურეშის მიკროუბანში და იძლევა მაღალი ხარისხის ბუნებრივად ნახევრადტკბილ და სუფრის წითელ ღვინოს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის, უსახელოური ცნობილია აგრეთვე ოყურეშულის სახელწოდებითაც. უსახელოური კულტურულ ვაზის ჯიშების ფორმათა წარმოშობის […]

თითა, ვაზის, ჯიში, სასუფრე
მევენახეობა

თითა ქართლური – სუფრის ყურძნის შესანიშნავი ჯიში

თითა ვაზის ჯიშის ფართოდ ხმარებული სახელია. როგორც წერილობითი წყაროები, ისე ცალკეულ პირთა გადმოცემა ადასტურებს ვაზის ამ ჯიშის გავრცელებას: კახეთში, საინგილოში, ქართლში, მესხეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიასა და აჭარაში. ასე მაგალითად, კახეთში გავრცელებულია კახური თითა ყურძენი; მესხეთში – ცხენისძუძუ, იგივე […]

ძელშავი, ძველშავი, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ძელშავი V საუკუნიდან – ქართული ვაზის ჯიში

ძელშავი ადგილობრივი საკმაოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა კარგი ღირსების საკუპაჟე მასალას შამპანურისათვის და საშუალო ღირსების სუფრის ვარდისფერ ღვინოს. სპეციალურ ლიტერატურულ წყაროებში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის ძელშავი ცნობილია აგრევე ძველშავისა და ობჩური ძელშავის სახელწოდებით. ზემო იმერეთის […]

შავი, კამური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

კამური შავი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

კამური შავი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, განსაკუთრებული საგემოვნებო თვისებების, ხალისიანი ღვინის დასაყენებლად. წარმოშობა: გურია წარსულში კამური შავი საკმაოდ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული გურიასა და მის მიმდებარე იმერეთის სოფლებში. გურიაში მას სასუფრე ყურძნად მოიხმარდნენ და განსაკუთრებული გემოვნების […]

მეკრენჩხი, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

მეკრენჩხი – ქართული ვაზის ჯიში – გურია-აჭარა

მეკრენჩხი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ყურძნის გემოთი, ტრანსპორტაბელობითა და შენახვის უნარიანობით იგი მაღალხარისხოვან სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. მეკრენჩხი გურიაში საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული, ე.წ. მაკურენჩხის სახელწოდებით. გურიაში შერჩენილი მაკურენჩხისა და აჭარაში ამჟამად არსებული მეკრენჩხის ერთმანეთთან შედარება […]

ვაზის, ჯიშებეი, რეგიონები
მევენახეობა

ქართული ვაზის ჯიშები საქართველოს რეგიონების მიხედვით

ივ. ჯავახიშვილს თავისი შესანიშნავი წიგნის „საქართველოს ეკონომიური ისტორიის“ II ტომში (70) ჩვენი მევენახეობა დაწვრილებით აქვს განხილული და ძველი საქართველოს ჩათვლით 413 ვაზის ჯიში აქვს აღნიშნული. ამ 413 ჯიშისაგან ჰერეთში ყოფილა გარვცელებული 8 ჯიში, კახეთში _ […]

ვაზი, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

ვაზის ზოგიერთი მცირედ გავრცელებული კახური ჯიში

ნაშრომში განხილულია თელავის ვაზის ჯიშთა კოლექციაში დაცული მცირედ გავრცელებული ვაზის კახური ჯიშების შესწავლის შედეგები და მათი ამპელოგრაფიული დახასიათებები. შესავალი კახეთი საქართველოს ერთ-ერთი შესანიშნავი კუთხეა მევენახეობამეღვინეობის თვალსაზრისით, რასაც განაპირობებს მისი ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობები. მატერიალური კულტურის ძეგლები […]