ბრენდი, ლოგო, რეგისტრაცია
PDF

რა არის საჭირო საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციისთვის

რა არის სასაქონლო ნიშანი? სიმბოლო, რომელიც გამოიყენება მეწარმის მიერ წარმოებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების საიდენტიფიკაციოდ და განასხვავებს მას კონკურენტის საქონლისა თუ მომსახურებისაგან. რა შეიძლება იყოს სასაქონლო ნიშანი? ნებისმიერი სიმბოლო, რომელიც გამოისახება გრაფიკულად და აქვს უნარი […]

პომიდორი, პამიდორი, იმერეთი
PDF

პომიდვრის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი იმერეთის რეგიონში

პომიდორი საქართველოს ყველა რეგიონში მოჰყავთ. აღსანიშნავია, რომ ბოსტნეული კულტურებიდან ის ყველაზე დიდი რაოდენობით იწარმოება. საქართველოს ერთ-ერთ უპირატესობას, პომიდვრის წარმოების კუთხით, წარმოადგენს პომიდვრის გემოვნური თვისებები და ასევე კლიმატი, რომელიც ხელსაყრელია არასეზონური წარმოებისათვის. პომიდორი ყველაზე მოხმარებადი ბოსტნეულია […]

ჟოლო, მაყვალი, მოცვი, კენკრა
PDF

კენკრა ევროპის ბაზარზე – ექსპორტის გზამკვლევი

განვითარებადი ქვეყნებიდან ევროპაში კენკროვანი კულტურების იმპორტი, უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გაორმაგდა და კვლავაც განაგრძობს ზრდას. მომხმარებლის ცნობიერებაში კენკროვანი კულტურები ერთ-ერთ ყველაზე ჯანსაღ პროდუქტთან ასოცირდება და შესაბამისად, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ევროპულ ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში […]

სათიბი, საძოვრები, განოყიერება
PDF

ბუნებრივი საკვები სავარგულების განოყიერება

სასუქების შეტანა წარმოადგენს ბუნებრივი საკვები სავარგულების გაუმჯობესების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ, სწრაფადმოქმედ, მაღალეფექტიან, პრაქტიკაში ცნობილ ყველა აგროტექნიკურ ხერხებს შორის მიღებულ და ფართოდ გამოყენებულ ღონისძიებას. სასუქების შეტანისას მთავარ მიზანია ბალახნარის მოსავლის მაქსიმალური მატების მიღება და საკვების ხარისხის […]

ლურჯი, მოცვი, ექსპორტი, მარკეტინგი
PDF

რა უნდა ვიცოდეთ თუ მოცვის ექსპორტზე გატანა გვინდა

ყველა მეწარმემ, რომელთაც სურთ სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და განსაზღვრავს სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის მინიმალური ხარისხის, შეფუთვის, ზომისა თუ აღნიშვნის წესებსა და მოთხოვნებს. ზემოაღნიშნული […]

თხილი, ბაღი, კვება, დაცვა
PDF

თხილის ბაღის გაშენება, კვება, თხილის დაცვის სქემა

ინფორმაცია თხილის სხვადასხვა ჯიშების შესახებ, რეკომენდაციები, ნიადაგის დამუშავება, მორწყვა, კვების და დაცვის სქემები, მავნებლები და დაავადებები, აღწერილია აგროტექნიკური სამუშაოები. სარჩევი: კულტურის ზოგადი დახასიათება; თხილის ძირითადი ქართული ჯიშები; ნიადაგის დამუშავება, მოვლა; თხილის დარგვა; თხილის ბაღის გაშენება; […]

სიმინდი, სილოსი, გლეხი
PDF

სიმინდის სილოსის დამზადების მარტივი მეთოდი გლეხურ მეურნეობაში

დასილოსება წარმოადგენს რძემჟავა დუღილის საფუძველზე დაკონსერვების ბიოლოგიურ მეთოდს. ამისთვის აუცილებელი რძემჟავა ბაქტერიები თავად მცენარეებშია, და ხშირ შემთხვევაში საკმაო რაოდენობით. ამავდროულად ამ მცენარეებში აგრეთვე არსებობს სხვადასხვა მიკროორგანიზმების სახეობები. მათგან ბევრმა შეიძლება გამოიწვიოს დასილოსების პროცესის დარღვევა. ამიტომ […]

რძის, პირველადი, გადამუშავება
PDF

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება

ფერმერების მიერ წარმოებული რძე მიეწოდება გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით, ხოლო მისგან მიღებული რძის პროდუქტები უნდა უზრუნველყოფდეს მის უვნებლობასა და კეთილხარისხოვნებას. შესაბამისი სანიტარულ–ვეტერინარული წესების დაცვით, რძე უნდა იყოს მიღებული ჯანმრთელი ფურებიდან. […]

მეფუტკრეობა, ბიზნესი
PDF

სამრეწველო მეფუტკრეობა

სამრეწველო მეფუტკრეობის გზამკვლევში წაიკითხვათ: ძირითადი სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში საზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში; საშემოდგომო სამუშაოები; ფუტკრის ოჯახების ზამთრობა; საგაზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში. მეფუტკრეობის ინვენტარი სკები და ჩარჩოები; ფუტკრის მოვლის თავისებურებები სხვადასხვა კონსტრუქციის სკებში. ფუტკრის ძირითადი დაავადებების მკურნალობა ბიომეთოდებით […]