მარწყვის დარგვა, მოვლა, ბაღის გაშენება

მარწყვი, მოვლა, მოყვანა, ბაღი

მარწყვის შესახებ გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

გზამკვლევში შეგიძლიათ წაიკითხოთ:

→ ადგილის შერჩევა;
→ ნიადაგის მომზადება;
→ პლანტაციის გაშენება;
→ მარწყვის ჯიშები;
→ ზამთარში მოყინვისგან დაცვა;
→ მარწყვის მოყვანა დახურულ გრუნტში;
→ ირიგაცია;
→ განოყიერება;
→ დამტვერვა;
→ სარეველებთან ბრძოლა;
→ მავნებლები;
→ დაავადებები;
→ მოსავლის აღება.

დაკლიკეთ ფოტოზე (ყდაზე) და წაიკითხეთ

მარწყვი, ბაღი, გაშენება

კრედო ბანკი