კელაპტარა, ფითრი, აბრეშუმა
ფერმერთა სკოლა

ყვავილოვანი პარაზიტი მცენარეები

საქართველოში ყვავილოვანი პარაზიტი მცენარეებიდან თავისი გავრცელებით და მავნეობით გამოირჩევიან: აბრეშუმა, კელაპტარა, ფითრი, ჩაწყობილა და სხვ. აბრეშუმა (Cuscuta) აბრეშუმა ეკუთვნის – Cuscutaceae-ს ოჯახს, რომელიც ერთ გვარს შეიცავს. კერძოდ, Cus­cuta-ს. აბრეშუმას სხეული შდგება გრძელი, წვრილი, ყვითელი ძაფებისაგან. […]

ფერმერთა სკოლა

მზის თბიერების სათბური

სათბურის (დახურული გრუნტის) გამოყენება ადამიანმა, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო, რაც ხელი მიჰყო სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოყვანას და მიხვდა, რომ არასეზონურ პერიოდშიც შეიძლებოდა, ძირითადად ბოსტნეული კულტურების წარმოება-მოყვანა. პირველ ეტაპზე, შედარებით მეტად განვითარებული იყო კვალსათბურები, ძირითადად, […]

ბიომეურნეობა
ფერმერთა სკოლა

რა არის ორგანული სოფლის მეურნეობა

ტერმინ „ორგანულ სოფლის მეურნეობას“ მრავალგვარი განმარტება და განსაზღვრება აქვს, მაგრამ ყველა ისინი ერთმანეთს ემსგავსება  იმაში, რომ ეს არის ისეთი სისტემა, რომელიც მიმართულია  ეკოსისტემის მართვისაკენ და არა შიდა სასოფლო-სამეურნეო რესურსების გამოყენებისაკენ. ეს არის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს […]

ნიადაგი, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

არახელსაყრელი ნიადაგური პირობებით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები

ნიადაგი, რომლის ძირითად თვისებად ითვლება ნაყოფიერება, ამარაგებს მცენარეებს საკვები ნივთიერებებითა და წყლით. მასში საკმაო რაოდენობითაა სითბო, ჰაერი და სხვა ფაქტორები, რომლებზეც დამოკიდებულია მცენარის ზრდა და განვითარება და მაშასადამე, მოსავლის დონე და ხარისხი. მოკლე დროითაც კი […]

ჭიაყელები, კომპოსტი, გამრავლება
ფერმერთა სკოლა

ჭიაყელების გამრავლება, ჭიაყელების სუბსტრატი

ჭიაყელების გამრავლება შეიძლება ხეების ჩრდილში, ფარდულში, სარდაფში – ყუთებში, ძველ აბაზანაში ან სპეციალურად მოწყობილ საჭიაყელეში, სადაც დაყრილი უნდა იქნეს 40-50 სმ სისქის კარგად დატენიანებული კომპოსტი. ტენიანობა ნორმალურია მაშინ, თუ ხელის მოჭერით კომპოსტს გაუვა 1-2 წვეთი […]

მთის, ღანძილი
ფერმერთა სკოლა

მთის ღანძილი

მთის ღანძილი (Allium Victorialis L) შროშანისებრთა ოჯახში შედის. მძაფრი ნივრის სუნის მქონე მრავალწლიანი ბოლქვიანი მცენარეა, მოგრძო კონუსისმაგვარი ბოლქვები საცრისებრი ბოჭკოების გარსშია გახვეული. ღერო 30-75 სმ სიმაღლისაა, ძირში სიფრიფანა ვაგინით შემოხვეული. ლანცეტა ან ელიფსური 10-20 სმ […]

კენკროვანი, სარეველები
ფერმერთა სკოლა

კენკროვანი კულტურების სარეველები

საქართველოში კენკროვანი კულტურები ფართოდ არის გავრცელებული, ზოგი მათგანი ველურად იზრდება, ზოგიც ადამიანს მოჰყავს, ისინი წარმოადგენენ მრავალწლიან მცენარეებს (ბუჩქებს, ნახევარბუჩქებს, ბალახებს), რომელთაც საჭმელად ვარგისი ნაყოფი კენკრა აქვთ.  საქართველოში უმეტესად მოჰყავთ: მარწყვი, ჟოლო, უეკლო მაყვალი,  ლურჯი მოცვი, […]

ცირცელი, ჭნავი
ფერმერთა სკოლა

ცირცელი (ჭნავი) კულტურის დახასიათება, გამოყენება

I ზოგადი ნაწილი 1.1 ზოგადი დახასიათება ცირცელი – Sorbus aucuparia L. (=S. boissierii Sneid) მიეკუთვნება ვარდისებრთა – Rosaceaes-ს ოჯახს. იგი უეკლო ხეა, რომლის სიმაღლე 4-6 მ-ია, იშვიათად ბუჩქის სახით გვხვდება. ღეროების ქერქი გლუვია, რუხი ფერის. […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

რატომ უნდა ვისარგებლოთ კულტურათა მონაცვლეობით

ერთანირი ტიპის მცენარეებს ერთი და იგივე ნივთიერებები გამოაქვთ ნიადაგიდან. როდესაც არ ხდება კულტურათა მონაცვლეობა, ნიადაგი იფიტება. გარდა ამისა ნიადაგში და ნიადაგის ზედაპირზე გროვდებიან ამ კონკრეტული კულტურის დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმები და მავნებლები, რომლებიც შემდეგ წელს უფრო […]