კაკლის ბაღის გასხვლა-ფორმირება

გასხვლა, კაკალი, ფორმირება

კაკალი ერთბინიანი, სქესგაყოფილი, ჯვარედინ დამამტვერიანებელი მცენარეა. ზრდასრულ ასაკში მცენარე საშუალოდ 25 მეტრ სიმაღლეს აღწევს,  პროდუქტიულობას ინარჩუნებს ასზე მეტი წლის განმავლობაში.

თანამედროვე ინტენსიური მებაღეობისთვის განკუთვნილი ჯიშების სიმაღელე გაცილებით ნაკლებია საშუალოდ 4-6 მეტრი.

ტრადიციული ჯიშების ერთი ხე საშუალოდ 150-200 კგ ნაყოფს იძლევა (პირველი მოსვალი საშუალოდ 8-12 წელს), თანამედროვე ჯიშების ერთი ხე საშუალოდ 20-35 კგ-ს.

პირველი მოსვალი საშუალოდ 3-10 წელი (ჯიშების მიხედვით).

როგორ უნდა გაისხლას ახალგაშენებული _ 2-3 და მეტ წლიანი კაკლის ბაღი? ამის შესახებ მოგვითხრობს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ზვიად ბობოქაშვილი.

კაკლის გასხვლა-ფორმირება

თქვენი რეკლამა