სორგო
მემცენარეობა

სორგო – თესვა, მოვლა-მოყვანა, რამდენიმე ჯიში

ზოგადი ინფორმაცია სორგო (Sorghum) მარცვლოვანთა ოჯახის ერთი ან მრავალწლიანი მცენარეა, აერთიანებს 30 ზე მეტ სახეობას. კულტურაში გხვდება: ტექნიკური სორგო, შაქროვანი სორგო, ცოცხის სორგო, სამარცვლე სორგო და სხვა. ფესვთა სისტემა ფუნჯაა, ძლიერი სიღრმით – 2,5 მ, […]

სელი
მემცენარეობა

სელი – კულტურა, თესვა-მოყვანა, გამოყენება

სელი (ლათ. Linum) იძლევა 2 სახის ნედლეულს, სართავ ბოჭკოსა და თესლს. მისგან მზადდება ძვირფასი, ნაზი ქსოვილები, ბატისტი, ასევე სხვადასხვა სახის ტილოები, სუფრები, პირსახოცები. უხეში ქსოვილისაგან მზადდება ტომრები, ბრეზენტი, თოკები და სხვა. სელის ბოჭკო ორჯერ მაგარია […]

მემცენარეობა

ერთწლოვანი საკვები ბალახების თესვის დრო, ნორმები და წესები

ერთწლოვან საკვებ ბალახებს დიდი სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა აქვს. მათი თესვა-მოყვანა წარმოებს ცხოველთა საკვებად, ადამიანის საზრდოდ და მრეწველობისა და წარმოების მრავალი დარგისათვის ნედლეულის მისაღებად. ერთწლოვანი საკვები ბალახები ითესება მაშინ, როდესაც ნიადაგი იმდენად შეშრება, რომ სათესის მუშაობა არ დაბრკოლდება […]

იონჯა
მემცენარეობა

იონჯა – იონჯას მოყვანა და მნიშვნელობა

იონჯა (Medicago) პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელი, უმთავრესად მრავალწლოვანი (საშუალოდ 5-7 წელი) ბალახოვანი მცენარეა. აქვს 60—90 სმ (იშვიათად 140 სმ) სიგრძის ღეროები, რომლებიც ბუჩქს ქმნიან. ფოთოლი სამყურაა, ყვავილედი-მტევანი 15—20 კაშკაშა ყვავილით. ნაყოფი სპირალისებურად დახვეული პარკია. ფესვთა სისტემა მთავარღერძოვანი, მძლავრი და დატოტვილია, […]

სამყურა, მდელოს
მემცენარეობა

სამყურა – საქონლის საუკეთესო საკვები და თაფლოვანი მცენარე

სამყურა (ლათ. Trifolium) პარკოსანთა ოჯახის ერთწლოვანი ან მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ფოთოლი ძირითადად სამ ფოთოლაკიანია (აქედან მოდის მისი სახელიც), იშვიათად გვხვდება ოთხ ფოთოლაკიანი. ყვავილები შეკრებილია თავაკისებრ, მტევნისებრ ყვავილებად. ნაყოფი პატარა პარკია, 1-2, იშვიათად 3-6 თესლით. სახეობის […]

მემცენარეობა

ხანჭკოლა – მწვანე სასუქი მოსავლიანობის გასაზრდელად

ხანჭკოლა (ლათ. Lupinus) – მოჰყავთ ძირითადად, როგორც მწვანე სასუქი, რადგანაც ის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით აგროვებს აზოტს და ნიადაგში ტოვებს ორგანულ ნივთიერებებს. ხანჭკოლა ერთ ჰექტარზე (საშუალო მოსავალი 5-6 ტონა მწვანე მასა) 180-200 კგ ორგანულ ნივთიერებებს აგროვებს. […]

მემცენარეობა

სუდანურა (სუდანის ბალახი), მისი სამეურნეო მნიშვნელობა და აგროტექნიკა

მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნის საქმეში სუდანურა, სუდანის ბალახი (ლათ. Sorghym sudanense) უმნიშვნელოვანეს კულტურათა რიცხვს მიეკუთვნება. მას კარგად ჭამენ ცხოველები. სუდანურას იყენებენ მწვანე საკვებად, თივად, სასილოსედ, საძოვრად, სენაჟად, სამარცვლედ და სხვა სახით. იგი გამოირჩევა დიდი გვალვაგამძლეობით. […]

მემცენარეობა

ლობიო – ლობიოს თესვა, მოყვანა, ტექნოლოგიური რუკა

შესავალი ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია, წვრილმარცვლიანია, დაბალტანიანია, გრძელი და ვიწრო პარკით, პარკში მარცვლების დიდი რიცხვით-6 და მეტი. ამერიკული ლობიოსათვის […]

მემცენარეობა

ბარდა (Горох, Pisum) თესვა, მოვლა, მოყვანა

ზოგადი ინფორმაცია ბარდა (ლათ. Pisum) – პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. ბარდის სამშობლოდ აღმოსავლეთი ავღანეთი და ჩრდილო-დასავლეთი ინდოეთი ითვლება. კულტურაში ფართოდ არის გავრცელებული ჩვეულებრივი ბარდა (Pisum sativum), რომელიც ერთწლოვანი საგაზაფხულო ან საშემოდგომო მცენარეა. ბარდა აქვს 30-180 სმ-მდე […]