ფუტკარი, ვაროა, ბრძოლა
მეფუტკრეობა

ვაროატოზთან ბრძოლის ზოოტექნიკური მეთოდი

უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ, რომ ზოოტექნიკური მეთოდები ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდებია, ამიტომ შეგვიძლია სეზონის ნებისმიერ დროს გამოვიყენოთ. ამასთან ზოოტექნიკური მეთოდების მიმართ, ტკიპებს შემგუებლობა არ უნვითარდებათ. ვროატოზის საწინააღმდეგო ზოოტექნიკური მეთოდების ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია, თუმცა მეფუტკრეების უმრავლესობა მათ არ […]

ჯენტერი
მეფუტკრეობა

ჯენტერის ჩარჩო – დედა ფუტკრების და ფუტკრის სადედე რძის მიღება

მაღალპროდუქტიული დედა ფუტკრების და ფუტკრის სადედე რძის მიღება ჯენტერის ჩარჩოს საშუალებით. საფუტკრეში მაღალპროდუქტიული დედა ფუტკრების გამოყვანა დიდ შრომას და ენერგიას მოითხოვს, ამის გამო ბევრი მეფუტკრე უარსაც კი ამბობს მათ გამოყვანაზე. ჯენტერის ჩარჩოს საშუალებითაც საკმაოდ რთულია […]

მჟაუნმჟავა, ვაროა, ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ვაროას საწინააღმდეგოდ მჟაუნმჟავათი შეწამვლის სხვადასხვა მეთოდები

1. მჟაუნმჟავას 2-3 % წყალხსნარი (20-30 გრ ერთი ლიტრ წყალში), გამოიყენება იმავე დღეს. უმჯობესია გადადუღებული ან დისტილირებული წყალი: 1.1. 10-12 მლ ხსნარი, პულვერიზატორით ესხურება თითო ჩარჩოზე. ბარტყის დროს 4-ჯერადი შესხურება, 3-4 დღის ინტერვალით. ეფექტურობა 80-85%. […]

ფუტკარი, მტვერი
მეფუტკრეობა

ყვავილის მტვერი – შემადგენლობა, მოპოვება, შენახვა, გამოყენება

ფუტკრები იკვებებიან ნექტრითა და ყვავილის მტვრით. ორივეს აგროვებენ ყვავილებიდან. ნექტარი ძირითადად წარმოადგენს წყალში გახსნილ შაქრებს. მისგან ფუტკრები, ინვერტირების (შაქრის დაშლით გლუკოზა და ფრუქტოზამდე) და ამოშრობის (80% ტენიანობიდან 18-20%-მდე დაყვანით) შედეგად ამზადებენ თაფლს. ფუტკრის განვითარებისათვის, ცვილისა […]

მეფუტკრეობა, სკა, მოვლა, რუტი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლა მრავალკორპუსიან სკებში

ჯერ ცოტა რამ თვითონ მრავალკორპუსიან სკაზე, რომელიც შედარებით უკეთ პასუხობს სამრეწველო მეფუტკრეობის მოთხოვნებს. საერთოდ, სკა უნდა აკმაყოფილებდეს სამ ძირითად მოთხოვნას: 1. მინიმალურად ვარგისი უნდა იყოს ფუტკრის ოჯახის საცხოვრებლად; 2. მაქსიმალურად ადვილი მოსახმარი იყოს მეფუტკრისთვის; 3. […]

ნოზემატოზი, ფუტკარი, მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

ნოზემატოზი – დაავადების აღწერა, რა უნდა ქნას მეფუტკრემ?

ნოზემატოზი Nosema apis/Nosema ceranae(spp.) დაავადების აღწერა: ნოზემა აპისი და ნოზემა ცერანა არის დასავლური მეთაფლე ფუტკრის ფართოდ გავრცელებული პარაზიტი, რომლის ბუნებრივი გამავრცელებელიც გახლავთ აზიური ფუტკარი (აპის ცერანა/Apis cerana). ნოზემატოზი ინვაზიური (პარაზიტული) დაავადებაა რომელსაც ახასიათებს მაღალი ვირულენტულობა […]

მეფუტრკეობა, მოვლა, წოლელა, სკა, ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლა წოლელა სკაში

ჩვენი ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში მეფუტკრეები ამჯობინებენ წოლელა ტიპის სკებს (საქართველოში ძირითადად გამოიყენება 16, 20 და 24 ჩარჩოიანი წოლელა სკები). მათი გამოყენების დროს მეფუტკრეს არ უწევს მძიმე კორპუსების აწევა და მისი სამუშაო მხოლოდ სკაში ჩარჩოების გადაადგილებით […]

დედა, ფუტკარი, ხელოვნური, გამოყვანა
მეფუტკრეობა

დედა ფუტკრების ხელოვნური გამოყვანა – რამდენიმე მეთოდი

საფუტკრეში ყოველწლიურად ბევრ მეფუტკრეს გამოჰყავს ახალი დედა ფუტკრები საჭიროებისამებრ გამოსაყენებლად – ფუტკრის ოჯახების, გასამრავლებლად, ძველი, ხნიერი, დაავადებული, გაცრუებული დედების ახლით შესაცვლელად, ღალიანობის დროს დამხმარე დედად გამოსაყენებლად და სხვა მიზნებისათვის. ყველასათვის ცნობილია, რომ ფუტკარს ახალი დედები […]

ფუტკრის, შხამი, მეფუტკრეობა
მეფუტკრეობა

ფუტკრის შხამი

ფუტკრის შხამი ცხოველური წარმოშობის შხამებს მიეკუთვნება, რომლის დანიშნულება მტრებისგან ფუტკრის ოჯახის დაცვაა. შხამს გამოიმუშავებს მუშა და დედა ფუტკრის მუცლის დაბოლოებაში არსებული საშხამე აპარატი, რომელშიც შედის სასრიალო, ორმახვილიანი ნესტარი, სამი წყვილი ქიტინოვანი ფირფიტა, დიდი და მცირე […]