ფუტკარი, მეფუტკრეობა, მეფუტკრე
მეფუტკრეობა

ფუტკრის მოვლისა და გამრავლების მეთოდები – კაშკოვსკის სისტემა

კაშკოვსკის სისტემა ცნობილმა მეცნიერმა და პრაქტიკოსმა მეფუტკრემ ვლადიმერ კაშკოვსკიმ შექმნა „ფუტკრის მოვლის კემეროვოს სისტემა“. მას შემდეგ, ფუტკრის მოვლის ეს პროგრესული სისტემა კაშკოვსკის ან კემეროვოს სისტემის სახელითაა ცნობილი. ვფიქრობ, ქართველი მკითხველისთვის საინტერესო იქნება მასთან გაცნობა. მასში […]

საფუტკრე, მეურნეობა, მეფუტკრე
მეფუტკრეობა

რა უნდა გავითვალისწინოთ საფუტკრე მეურნეობის მოწყობისას

საფუტკრე მეურნეობის პროდუქტულობა მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად სწორად იქნა განსაზღვრული მისი ადგილმდებარეობა. გაზაფხულზე თუ ვაპირებთ მეურნეობის ამოქმედებას ტერირორიის შერჩევა და მომზადება უმჯობესია დავიწყოთ შემოდგომიდან. ეს პირობა უნდა დავიცვათ იმის გამო, რომ სკების […]

მაჭახელას, თაფლი
მეფუტკრეობა

გეოგრაფიული აღნიშვნა „მაჭახელას თაფლი“

ფუტკრის ხასიათის გამოცნობის უმარტივესი წესი ასეთია – რაც უფრო მომრგვალებული დანაყოფები აქვს ფიჭას, მით უფრო ნაკლებად ავი და აგრესიულია მისი შემქმნელი ფუტკარი. რაც უფრო ზუზუნებს მაჭახელას ხეობაში ტყე, მით უფრო აქტიურად მუშაობს ფუტკარი და ამზადებს […]

ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები და პრეპარატები

ფერმერები კარგად უნდა აცნობიერებდნენ, რომ მეფუტკრეობის დარგის რენტაბელობელობის ასამაღლებლად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ფუტკრის დაავადებების ცოდნას და მათთან ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებების გატარებას. ფუტკრის დაავადებათა კლასიფიკაცია დაყოფილია ეთიოლოგიის ანუ გამომწვევი მიზეზის მიხედვით – გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებად. […]

მეფუტკრეობა

6 მარტივი გზა ფუტკრების მხარდასაჭერად

მსოფლიო საკვების მარაგის მესამედზე მეტი დამმტვერავ მწერებზე, უმეტესად, ფუტკრებზეა დამოკიდებული. ფუტკარი ეკო და კვების სისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ისინი ეძებენ საკვებს, ნექტარს, რომელიც შაქრითა და ცილებითაა მდიდარი, ამ ნექტრის შეგროვებისას კი ყვავილები იმტვერება, რაც, თავისთავად, მცენარეების […]

საფუტრკე, ფუტკარი, შემოდგომა
მეფუტკრეობა

საშემოდგომო სამუშაოები საფუტკრეში

ბუნებაში ფუტკრების მიერ ნექტრის შემოტანის შემცირების შემთხვევაში (ჩვენს პირობებში ეს პერიოდია – სექტემბრის ბოლო – ოქტომბრის დასაწყისი) საშემოდგომო შემოწმების დროს ვადგენთ ფუტკრის ოჯახში დედა ფუტკრის არსებობას და მის ხარისხს, ბარტყის რაოდენობას, ბუდის საერთო მდგომარეობას, ფიჭის […]

ვაროა
მეფუტკრეობა

ვაროას საწინააღმდეგო მეორე მარტივი და ეფექტიანი ზოოტექნიკური მეთოდი

ვაქვეყნებთ ვაროას საწინააღმდეგო მეორე ზოოტექნიკურ მეთოდს, რომელიც გამოირჩევა სიმარტივით და საკმაოდ ეფექტურია. მაგალითისთვის მოვიყვან წლეულს, ლენტეხში ბატონ დემურ ლიპარტელიანის საფუტკრეში ჩატარებულ ტრენინგის შედეგებს. ტრენინგის 14 მონაწილის თვალწინ, ხუთ ფუტკრის ოჯახში ჩატარებული იყო ვაროას გამოსავლენი ტესტი […]

სანექტრე, კონვეირი, ცხრილი
მეფუტკრეობა

სანექტრე კონვეიერი – უწყვეტი ღალიანობა

მაღალპროდუქტიული და რენტაბელური მეფუტკრეობის არსებობას თაფლოვანი მცენარეებით მდიდარი ადგილსამყოფელი წარმოადგენს. სწორედ ასეთი ადგილების შერჩევაა საჭირო, რომელიც უზრუნველყოფს ფუტკარს ღალით სეზონის განმავლობაში. ღალიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში საჭიროა ფუტკარი სასწრაფოდ გადავიყვანოთ განმეორებითი ღალის ასათვისებლად (სამთაბაროდ). დღეისათვის ფუტკრის მთაბარობა […]

ფუტკრის, გამრავლება
მეფუტკრეობა

ფუტკრის გამრავლება

დედა ფუტკარი დებს განაყოფიერებულ კვერცხებს, რომლებიდანაც ვითარდებიან  მუშა ფუტკრები და შედარებით დიდ უჯრედებში გაუნაყოფიერებულ კვერცხებს, რომლებიდანაც ვითარდებიან მამალი ფუტკრები. კვერცხის დადებიდან მესამე დღეს იჩეკებიან მატლები, რომელთა გამოკვებით და მოვლით მუშა ფუტკარია დაკავებული. ერთ კვირაში, ინტენსიური […]