ბალახის თესვა, ბალახნარი, როგორ მივიღოთ თივის დიდი მოსავალი

2074 Views

ბალახების თესვისას დიდად მნიშვნელოვანია თესვის ვადა, წესი და ბალახნარევის თესვის ტექნიკა, თესლის ჩათესვის სიღრმე, ნათესის მოვლა.

თესვის ვადა

მარცვლოვანი და პარკოსანი მცენარეების ბალახნარევის თესვის საუკეთესო ვადა ადრე გაზაფხული და გვიანი ზაფხულია.

თესლის ჩათესვის სიღრმე 

ჩათესვის სიღრმე დამოკიდებულია ნიადაგურ პირობებთან. ტენიანი მდელოს ნიადაგებზე იგი უნდა იყოს ზერელედ, ხოლო მსუბუქ სწრაფად შრობად ნიადაგებზე თესლი ითესება უფრო ღრმად, ამ პირობების გათვალისწინებით ბალახების წვრილი თესლი ითესება 1-1,5 სმ სიღრმეზე, ხოლო მსხვილი 2-4 სმ-ზე.

ბალახნარევის მნიშვნელობა და მათი გამოყენება

ბალახნარევის მოსავალი წმინდა ნათესთან შედარებით მაღალია (25%-ით). ნათესი ბალახების კვებითი ღირებულება განისაზღვრება არამარტო მათი ყუათიანობით, არამედ ჭამადობითაც, საძოვრების გამოყენების პროცენტით და მასის საერთო მოსავლიანობით, ამ მხრივ ბალახნარევებსაც აქვს უპირატესობა წმინდა ნათესთან შედარებით.

ბალახნარევის მყარი მოსავლიანობა აისახება იმით, რომ ისინი უფრო მეტად უწევენ წინააღმდეგობას არახელასაყრელ პირობებს და უკეთესად ებრძვიან სარეველებს (ანუ მარტო მარცვლოვნების ნათესიან პარკოსნების ნათესი ადვილად დასარევლიანდება ვიდრე მათი ნარევის ნათესი). 

პარკოსან-მარცვლოვანი ბალახნარევების უპირატესობა იმაშია, რომ შეთხელებული პარკოსნების ნაცვლად მათ ადგილს იკავებს უფრო გამძლე და ხანგრძლივად მოზარდი მარცვლოვნები.

ამასთან ერთად პარკოსნების და მარცვლოვანი ბალახების არათანაბარი ზრდისა და განვითარების შედეგად, ნარევად თესვის დროს, თითოეული მათგანისათვის იქმნება უფრო ხელსაყრელი პირობები.

საკვები ნივთიერებისა და ნიადაგის ტენის გამოყენებისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ თივის დიდ მოსავალს და გათიბვის და გაძოვების შემდეგ ბალახის უკეთესად წამოზრდას. 

ბალახნარევი ძლიერად ამაღლებს ნიადაგის ნაყოფიერებას, პარკოსან-მარცვლოვანი ბალახნარევი წმინდა ნათესთან შედარებით ხელს უწყობს უფრო სწრაფად, მტკიცე წვრილმარცვლოვანი სტრუქტურის შექმნას, მაშასადამე ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებასაც.

ბალახების შერჩევა და ბალახნარის შედგენლობა

ბუნებრივი პირობების მიხედვით ბალახის სახეობები და ბალახის შედგენილობა იცვლება, მასში შეაქვთ ამა თუ იმ რაიონში უფრო მეტად მოსავლიანი პარკოსანი და მარცვლოვანი ბალახები.

ბალახნარში კომპონენტების შერჩევისას ითვალისწინებენ თითოეული სახის ბალახის დამოკიდებულებას ნიადაგისადმი, წყლის რეჟიმისადმი და ა.შ. მარცვლოვნებს უფრო მეტად სჭირდება აზოტი, ამიტომ ისინი კარგად იზრდება ნაყოფიერ ნიადაგებზე, რომლებიც მდიდარია საკვების ამ ელემენტებით, პარკოსნები უკეთესად ვითარდება მიწაზე, რომელიც შეიცავს ბევრ კალიუმსა და ფოსფორს.

ბალახნარის შერჩევისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ნიადაგის ტენიანობის ხარისხი. საშუალო ტენიანობის ნიადაგზე უკეთესად იზრდება მდელოს წივანა, უფხვო შვრიელა, მდელოს თივაქასრა, სათითურა, სამყურა. ხოლო ტენიან ნიადაგებზე ტიმოთელა, მდელოს მელაკუდა, თეთრი ნამიკრეფია და ვარდისფერი სამყურა.

სათიბი სავარგულის მოსაწყობად აუცილებელია ბალახები შერჩეული იყოს ერთნაირი ვეგეტაციის პერიოდის და დაახლოებით ერთნაირი ფენოლოგიური ფაზების გავლის ერთნაირი ვადით, ეს მიმსთვის, რომ განსაზღვრულ დროში უფრო მეტი მოსავალი და მეორე და მესამე განათიბი მიიღონ (იონჯა, ესპარცეტი).

საძოვრად გამოყენების ან მწვანე საკვებად გასათიბ ბალახნარში უნდა შეიტანოთ ბალახები განსხვავებული მომწიფების ვადით (ადრე მწიფადი, საშუალო მწიფადი, და გვიან მწიფადი), რომლებიც კარგად წამოიზრდებიან გაძოვების შემდეგ.

საძოვრად გამოყენების შემთხვევაში ბალახნარში მიზანშეწონილია შეტანილი იქნეს დაბალღეროიანი მცენარეები, რომლებიც გამოირჩევა უფრო მაღალი გაძოვებისადმი ამტანობით და გაძოვების შემდეგ კარგი წამოზრდის უნარით (კოინდარები, სათითური, კურდღლის ფრჩხილა, ყვითელი იონჯა, თეთრი სამყურა).

მრავალწლიანი ბალახების თესვა შეიძლება არამარტო საძოვრებსა და სათიბებში, არამედ ნებისმიერ ნიადაგზე კულტურათა მონაცვლეობის მიზნით, მრავალწლიანი ბალახები აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას და ამაღლებს მის ნაყოფიერებას.

”მეურნე”
agrokavkaz.ge

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
სამკურნალო მცენარეები
წითელი მოცვი — სამკურნალო თვისებები — ნაყენის და ნახარშის რეცეპტი
2165 Views

წითელი მოცვი მარადმწვანე ბუჩქოვანი მცენარეა, 25-30 სმ-ის სიმაღლის, მცოცავი ჰორიზონტალური ფესურით, რომელიც ნიადაგის ზედაპირულ

სრულად
აგროკავკასია FB