საძოვრის, საძოვარი, ეფექტური
ფერმერთა სკოლა

საძოვრის ეფექტური გამოყენება

საძოვრის მთელი ტერიტორია იყოფა უბნებად, რომელზედაც უნდა მიემაგროს გარკვეული ნახირი ან ფარა. სასურველია ბანაკთან ახლო მდებარე ნაკვეთები გამოყოფილი იქნას 5-6 თვის ასაკის მოზარდებისათვის, მაწოვარა და მაკეობის მეორე ნახევარში მყოფი დედებისათვის, მაღალპროდუქტიული ფურებისათვის. უბანი თავის რიგად, […]

ავასირხვა, ვაზის, ჯიში, აფხაზეთი
მევენახეობა

ავასირხვა – მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიში

ავასირხვა ქართული (აფხაზური) მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იძლევა მაღალი ღირსების თეთრ სუფრის ღვინოს და ადგილობრივი მნიშვნელობის სასუფრე ყურძენს. ადგილობრივ მევენახეთა შორის და სპეციალურ ლიტერატურაში ავასირხვა ცნობილია აგრეთვე ავასარხვას, აოსირხვა- ჟის, აჟიშის, აუასირხვას, ავასირხვაჟიშის და სხვა […]

ხამსა, ქაფშია
მეთევზეობა

ქაფშია (ხამსა) ანუ ევროპული ანჩოუსი

როგორც იცით ევროკავშირმა საქართველო დაამატა იმ მესამე ქვეყნების ჩამონათვალს, საიდანაც ევროპის ბაზარზე შესაძლებელია შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა. ქაფშია, ხამსა – სახეობის აღწერა ქაფშიას (ლათ.Engraulis encrasicolus) მოზრდილი ინდივიდების სხეულის სიგრძე ჩვეულებრივ 12-15 სმ, […]

ჩაი, ყავა
AgroPlus

ჩაი თუ ყავა?

ჩაი თუ ყავა? ჩვენს მენიუში მყარად დაიფუძნა ადგილი სასურსათო პროდუქტებმა, რომელიც არ წარმოადგენს „საკვებს“, ანუ არ აქვს კვებითი ღირებულება, მაგრამ სამაგიეროდ მასტიმულირებლად მოქმედებს ადამიანის ნერვულ სისტემაზე. ესენია: ჩაი, ყავა და სხვა მსგავსი მოქმედების სასმელები, რომელსაც […]

სამკურნალო მცენარეები

მდგნალი – სასარგებლო და დეკორატიული მცენარე

მდგნალი (Salix Caprea L) ტირიფისებრთა ოჯახში შემავალი 15 მეტრამდე სიმაღლის ხეა ან მაღალი დეკორატიული ბუჩქია. მდგნალი საქართველოს სხვადასხვა მხარეში ნაირგვარი სახელწოდებითაა ცნობილი. კახურად – ბატიჭუკა, მთიულურად და ხევსურულად დგნალი და დგნარი, ფშავურად – ფოხვი, აჭარულად […]

სათიბი, საძოვრები, განოყიერება
PDF

ბუნებრივი საკვები სავარგულების განოყიერება

სასუქების შეტანა წარმოადგენს ბუნებრივი საკვები სავარგულების გაუმჯობესების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ, სწრაფადმოქმედ, მაღალეფექტიან, პრაქტიკაში ცნობილ ყველა აგროტექნიკურ ხერხებს შორის მიღებულ და ფართოდ გამოყენებულ ღონისძიებას. სასუქების შეტანისას მთავარ მიზანია ბალახნარის მოსავლის მაქსიმალური მატების მიღება და საკვების ხარისხის […]

მებაღეობა

კაკალი – მყნობა, ნერგის გამოყვანა

კაკალი, ნიგვზის ხე, ერთ-ერთი საუკეთესო მერქნიანი მცენარეა, რომლის, თითქმის, ყველა ნაწილი _ ფოთლიდან ფესვამდე, უნიკალური თვისებებით ხასიათდება, აქვს უძვირფასესი საკვები თვისებების ნაყოფი _ ნიგოზი და შესანიშნავი მერქანი, _ შეუცვლელი საავეჯო მრეწველობაში, ფოთლები, მაღალი ფიტოსანიტარული თვისებებით, […]

ფუტკარი
მეფუტკრეობა

ფუტკრის ოჯახების ხელოვნური გამრავლების მეთოდები

ჩვენ უკვე განხილული გვაქვს ფუტკრის ბუნებრივი ნაყრიანობა და მისი მნიშვნელობა ფუტკრის ოჯახების გამრავლების თვალსაზრისით. მაგრამ მეფუტკრეობის პროგრესი შეუძლებელია ფუტკრის ოჯახის ხელოვნური გამრავლების გარეშე. ნოვატორი მეფუტკრეები ამ მხრივ მუდმივად გვთავაზობენ სიახლეებს ან სრულყოფის გზებს. ფუტკრის ხელოვნური […]

ფური, ძროხა, ხბო
მეცხოველეობა

ფურის მომზადება მოგებისათვის და ჯანმრთელი ხბოს მიღება

მოგებისათვის ფურების მომზადების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მათი დროული გაშრობა. გაშრობიდან მოგებამდე პერიოდს, როდესაც ფური აღარ იწველება მშრალობის პერიოდი ეწოდება. მშრალობის პერიოდი ნორმალურად 45-60 დღე გრძელდება, მაგრამ ერთნაყოლი ან დაბალი ნაკვებობის ფურებისათვის 10-15 დღით უფრო ხანგრძლივი […]