’’ლომთაგორას“ მარცვლეულის გა­დასამუშავებელი საშრობ-შესანახი ქარხა­ნა

327 Views Comment Off

მარნეულის რაიონის, ლომთაგორას დასახლებაში კომპანია ”ლომთაგორა“ უკვე წლებია ადგილობრივი ხორბლისა და სიმინდის მეთესლეობას ეწევა, სადაც სხვადასხვა რეგიონებისადმი მისადაგებული ხორბლის და სიმინდის ახალი ჯი­შების გამოყვანა-გამოცდა და გამრავლება მიმდინარეობს.

„ლომთაგორას“ უკვე შექმნილი და დარეგისტრირებული აქვს უხვმოსავლიანი და დაავადე­ბებისადმი გამძლე სიმინდისა და ხორბლის ჯიშები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ზღვის დონის მიხედვით ითესება და უხვმოსავლიანობით გამოირჩევა.

დღეს, შეიძლება ითქვას, რომ „ლომთაგორა“ მეთესლეობის სფეროში ქვეყანაში ერთადერ­თი სპეციალიზებული საწარმოა, რომელიც საქმიანობის სფეროს სულ უფრო აფართოებს.

საწარმომ წლეულს იაფი კრედიტის ფარგლებში შემოიტანა და უკვე დაასრულა „TUDORS“ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მარცვლეულის შესანახი სილოსების მშენებ­ლობა-მონტაჟი, სადაც ერთდროულად 2000 ტონა მარცვლეულის შენახვაა შესაძლებელი. თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 1000, 500 და ორი 200-ტონია­ნი მოცულობის მარცვლეულის შესანახი ბუნკერი ავტომატურ რეჟიმში ანხორციელებს მარცვლეულის შრობას, შენახვასა და დახარისხებას.

დღეს ქვეყანაში განსაკუთრებით აქ­ტუალური სიმინდის მარცვლის დაბინავებაა, რადგან სიმინდის შრობის პროცესს და მისი ტენიანობის ტექნოლოგიურ კონდიციამდე – 12=14%-მდე დაყვანას და შენარჩუნებას ხა­რისხიანი პროდუქციის მისაღებად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.

ლომთაგორას მარცვლეულის საწარმო ფერმერებს სწორედ ასეთი ტექნოლოგიით გამარ­თულ გარანტირებულ მომსახურებას სთავაზობს. მთავარია, ფერმერმა მოწეული მარცვლე­ული საწარმომდე მიიტანოს, სადაც იგი სპეციალურ სასწორზე აიწონება, გაიზომება მარცვ­ლის ტენიანობა და ავტომატურად ჩაიტვირთება საშრობში. სასურველ კონდიციამდე გაშ­რობის შემდეგ იგი გადავა გასაგრილებელ ბუნკერებში და თუ პატრონი სურვილს გამოთქ­ვამს, ავტომატურად ჩაიტვირთება სილოსში – მარცვლეულის შესანახ ბუნკერში, სადაც მის ხანგრძლივი დროით მაღალხარისხიან შენახვას კომპიუტერული ტექნოლოგიები უზ­რუნველყოფს.

მარცვლეულის შესანახი სილოსების კომპიუტერული აღჭურვილობა აკონტ­როლებს ტენიანობას, საჭიროების შემთხვევაში რთავს საშრობ სანიავებლებს და თუ ესეც არ იქნება საკმარისი, ავტომატურად იწყებს მარცვლეულის ამობრუნებას საათში 50 ტონის წარმადობით და უზრუნველყოფს ტენიანობის მითითებულ დონემდე დაყვანას. რისკფაქ­ტორი, რომ მარცვალი გაფუჭდეს, ფაქტობრივად არ არსებობს.

კიდევ ერთი სიახლე, რასაც „ფირმა ლომთაგორა“ სთავაზობს ფერმერებს, უახლესი გერმა­ნული ტექნოლოგიებით დამუშავებული ხორბლის თესლია. ხორბლისა და სხვა მარცვლეუ­ლი კულტურების გადასამუშავებელი საწარმო, რომელიც ახლახანს ამოქმედდა ლომთაგო­რაში, მარცვლეულის გაწმენდა-დახარისხებას ევროპული ტექნოლოგიების შესაბამისად ანხორციელებს.

ყანიდან შემოსული მარცვლეული ჯიშების მიხედვით სილოსებში ჩაიტვირთება და დასა­მუშავებლად ქარხანაში გადადის, სადაც მიმდინარეობს მისი პირველადი გაწმენდა, დაკა­ლიბრება, შეწამვლა და კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად 25 ან 50-კილოგრამიან ტომრებ­ში ფასოვდება.

„ფირმა ლომთაგორა“ ფერმერებს სთავაზობს უმაღლეს დონეზე დამუშავებულ გენეტიკუ­რად და კონდიციურად A კლასის ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა ჯიშის ხორბლის თესლს, რომელებსაც რეგიონების, ზღვის დონის შესაბამისად, გავლილი აქვთ ჯიშთა გა­მოცდა. ადაპტირებულია შესაბამის ზონისა და კლიმატური პირობებისადმი.

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
აგროსფერო
კლაასი
თქვენი საეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
AgroPlus
მარანში ტემპერატურის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი
2332 Views

პრობლემატური საკითხიდან გამომდინარე გვინდა, ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ ჩვენი მოსაზრება იმ საგნის შესახებ, რასაც მარანში ჰაერის

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
კუნელი — სამკურნალო მცენარე, რამდენიმე რეცეპტი
1286 Views

კუნელის (ლათ. Crataegus; რუს. Боярышник) მრავალი სახეობა არსებობს. ამათგან სამკურნალოდ იყენებენ ძირითადად ორი სახეობის კუნელს – ეკლიანს ანუ ჩვეულებრივ 

სრულად
აგროკავკასია FB