მემცენარეობა

ქართული ხორბლის ევოლუციის რადიობიოლოგიური ჰიპოთეზა

საქართველოსთვის ხორბალს, ისევე როგორც ვაზს, გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა, უდიდესი ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამითაა განპირობებული ის დიდი ინტერესი, რომელსაც ხორბლის წარმოშობისა და გავრცელების საკითხებთან მიმართებაში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევები იწვევენ. მოლეკულურ-გენეტიკური, ბიოქიმიური, ბოტანიკური, ციტოლოგიური, […]

ამარანტი, ჯიჯლაყა
AgroPlus

ჯიჯლაყა (ამარანტი) – უნიკალური, მარცვლოვანი, საბოსტნე და დეკორატიული მცენარე

ჯიჯლაყა (ამარანტი, Amaranthus)-21-ე საუკუნის იდეალურ მცენარედ დასახელებული, არატრადიციული ნედლეულით  გამოიყენება როგორც მარცვლოვანი კულტურა, რომელსაც შეუძლია გამოკვების მთელი მსოფლიო. ამარანტში ცილების შემცველობა რძეზე მეტია, ახანგრძლივებს ახალგაზრდობას და აჯანსაღებს ორგნიზმს! ამარანტი (ჯიჯლაყა)  – 8 ათასი წლის მანძილზე, […]

წიწიბურა, გრეჩეხა, აგროწესები
მემცენარეობა

წიწიბურას მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

წიწიბურას ბოტანიკური და მორფოლოგიური დახასიათება წიწიბურა (Fagópyrum) — მიეკუთვნება ერთწლოვან, იშვიათად მრავალწლოვან მცენარეთა გვარს, მატიტელასებრთა ოჯახს. მისი სამშობლოა შუა და აღმოსავლეთ აზია. აგროტექნიკის თავისებურებიდან გამომდინარე, ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ წიწიბურა ხასიათდება სწრაფი განვითარებით, პირველი ნამდვილი […]

ხორბალი, დაცვა, წამალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო სამუშაოები საშემოდგომო ხორბლის ნათესში

ადამიანისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტებში პური ყველაზე გამორჩეულია, ამიტომ ხორბალს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ნათესებს შორის პირველი ადგილი უკავია. ბიოლოგიური თავისებურების მიხედვით არჩევენ ხორბლის საშემოდგომო (ითესება მხოლოდ შემოდგომაზე), საგაზაფხულო (თესვა მხოლოდ გაზაფხულზე) და ორთესელა – ფაკულტატური (ითესება როგორც […]

მარცვლეული, შვრია, ქერი, ხორბალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ქერის, ხორბლის და შვრიის განოყიერება

საგაზაფხულო ხორბლის და ქერის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა უფრო ნაყოფიერი და ნეიტრალური არეს რეაქციის მქონე ნიადაგები. ამ კულტურების მოსავალი მკვეთრად მცირდება დაბალი ნაყოფიერების, მძიმე და მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებზე. ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან ნიადაგის ხსნარის გადიდებული […]

შვრია, მარცვლეული
მემცენარეობა

შვრია – წარმოების აგროტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება შვრია მარცვლოვანთა ბოტანიკური ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მას აწარმოებენ უმთავრესად მარცვლის და ნამჯის მიღების მიზნით, რომელიც გამოიყენება როგორც შინაური პირუტყვის საკვებად, ასევე ადამიანის კვების ინდუსტრიაში. კულტურის ფესვთან სისტემა ფუნჯაა, თბილი […]

სიმინდი, თესვა, ნიადაგი
მემცენარეობა

სიმინდის დასათესად ნიადაგის დამუშავება და განოყიერება

ნიადაგის დამუშავება სიმინდის მოსავლის რაოდნეობის გასაზრდელად დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის დამუშავებას. ამ ღონისძიებამ უნდა უზრუნველყოს ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა და გაუმჯობესება: უნდა აღადგინოს კოშტოვანი სტრუქტურა, ხელი შეუწყოს წყლისა და საკვების მომარაგებას, გაწმინდოს ნაკვეთი სარეველებისაგან. ნიადაგის დამუშავების […]

ქერი, მარცვლეული, ქართული
მემცენარეობა

ქერი – თესვა, მოვლა-მოყვანა და ჯიშები

ქერი მსოფლიოს უძველესი კულტურაა, საერთაშორისო მონაცემების მიხედვით ის კულტურაში შევიდა 7000 წლის წინათ. მოიცავს 50 სახეობას. საქართველო და ამიერკავკასია წარმოადგენს ქერის წარმოშობის კერას. ქერს ჩვენი ქვეყნის სახალხო მეურნეობაში აქვს მრავალმხრივი გამოყენება. პირველ რიგში ის წარმოადგენს […]

ხორბალი, თესვა, პურეული
მემცენარეობა

საგაზაფხულო ხორბალი – რჩევები ხორბლის თესვისთვის

საგაზაფხულო პურეულის ვეგეტაციის პერიოდი საშემოდგომო პურეულზე უფრო გრძელია, უფრო გვიან მწიფდება, საგაზაფხულო პურეულს უფრო სუსტი ბარტყობა ახასიათებს, მოსავლიანობითაც ჩამორჩება საშემოდგომო პურეულს. საქართველოს მთიანი ზონის რაიონებში (ახალქალაქი, ბორჯომი, წალკა, სტეფანწმინდა, სვანეთი, დუშეთი, თიანეთი…), სადაც მკაცრი ზამთრის […]