ვაზი, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

ვაზის ზოგიერთი მცირედ გავრცელებული კახური ჯიში

ნაშრომში განხილულია თელავის ვაზის ჯიშთა კოლექციაში დაცული მცირედ გავრცელებული ვაზის კახური ჯიშების შესწავლის შედეგები და მათი ამპელოგრაფიული დახასიათებები. შესავალი კახეთი საქართველოს ერთ-ერთი შესანიშნავი კუთხეა მევენახეობამეღვინეობის თვალსაზრისით, რასაც განაპირობებს მისი ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური პირობები. მატერიალური კულტურის ძეგლები […]

ასპინძურა, მესხური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ასპინძურა შავი – მესხური ვაზის ჯიში

შავი ასპინძურა – ჯიში აღწერილია შ. წიქვაძის მიერ 1958 წელს, ხოლო სახელწოდება პროფესორმა მ. რამიშვილმა შეარქვა. შავი ასპინძურა მესხური წარმოშობის წითელყურძნიანი ჯიშია. გაშენებული იყო ასპინძის რაიონში, მტკვრის მარცხენა სანაპიროს ჭალებსა და ძველთაძველ ტერასებზე, მაღლარის სახით. […]

პანეში, ვაზი, სამეგრელო
მევენახეობა

პანეში – ქართული ვაზის აბორიგენული ჯიში სამეგრელოდან

პანეში სამეგრელოში გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. მისი პროდუქცია ძირითადად ადგილობრივი მნიშვნელობის ორდინარული ტიპის ღვინოების დასამზადებლადაა განკუთვნილი. პანეშის მეტად მოკლე დახასიათება მოცემულია აკად. ივ. ჯავახიშვილისა და აგრ. ერ. ნაკაშიძის შრომებში. დასახელებული ავტორები პანეშს ათავსებენ დაბალხარისხოვან […]

ვაზის, ჯიში, ახარდანი
მევენახეობა

ახარდანი – წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში

ახარდანი – სინ.: ხარდანი წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია, კარგი ფერის, სასიამოვნო გემოს, სუფრის წითელი ღვინის დასამზადებლად. გავრცელება: დასავლეთ საქართველოში (სამეგრელო, აფხაზეთი, იმერეთი) მცირედ გავრცელებული ჯიში. ფოთოლი ძალიან დიდი ან საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, სამ-ხუთნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული, […]

ჭვიტილური, მეგრული, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

ჭვიტილური – ქართული ვაზის ერთ-ერთი უძველესი ჯიში

ჭვიტილური – სამეგრელოს აბორიგენული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. სამეურნეო დანიშნულების მიხედვით იგი მაღალხარისხოვან საღვინე ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. სპეციალურ ლიტერატურაში, აგრეთვე სამეგრელოს მოსახლეობაში ცნობილია მისი დამატებითი სახელწოდებანი: „ჭვიტილოური“ და „ჭყვიტილური“. ჭვიტილურის წარმოშობის შესახებ არავითარი წერილობითი ცნობა არ მოიპოვება. […]

რქაწითელი, წითელი, ვაზის, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

რქაწითელი წითელი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

რქაწითელი წითელი  წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი რქაწითელი წითელი საშუალო ზრდა-განვითარებისა და საშუალოზე მცირე მოსავლიანია. არის იშვიათი ჯიში. გამოიყენება სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ღვინო მუქი ბროწეულისფერია. ზრდასრული ფოთოლი […]

ბროლა, ვაზი, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ბროლა აჭარიდან (ბროლის ღვინო, ბროლის ყურძენი) – ქართული ვაზის ჯიში

ბროლა თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია შუა და ზემო აჭარაში-აჭარისწყლის ხეობის მარცხენა ზოლში. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიში, რომლისგანაც თეთრი სუფრის ღვინო მზადდება. შუა აჭარის ზოგიერთ სოფელში (ვაიო, ზვარე, სიხალიძე და სხვ.) […]

გორულა, სუფრის, ყურძენი
მევენახეობა

გორულა (სასუფრე) – თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში

გორულა ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო თვალსაზრისით მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს, ამის დამადასტურებელია: მტევნის გარეგნული სილამაზე, სიდიდე, მოყვანილობა, მარცვლის ფერი, სიმსხო, ხორციანობა და ფრიად კარგი გემო; აგრეთვე ყურძნის შენახვის დიდი უნარი, ტრანსპორტაბელობა, […]

უბაკლური, კახური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

უბაკლური – თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიში

უბაკლური თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი. უბაკლური სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. მისი ყურძნისაგან ცალკე დაყენებული ღვინო მაღალი ღირსებისაა, ჩალისფერი, ნაზი ჰარმონიული გემოთი და ჯიშური […]