ჩინური, ჩინებული, კასპური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ჩინური თუ ჩინებული?

საქართველოს ისტორიული ცნობილ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჩინური განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც ხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიში. თავისი ბოტანიკურ-ბიოლოგიური ნიშან-თვისებით ჩინური ქართლის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს განეკუთვნება და ამ მხარის თეთრყურძნიან […]

ვაზის, ჯიში, რაჭა, ლეჩხუმი
მევენახეობა

ნაკუთვნეული – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ნაკუთვნეული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. სინონიმები: ნაგუთნეული, მრგვალოპორთა (მრგვალფოთლიანი), ნაგუთნოური, ნაკუთნოული, ნაკუთნოური. წარმოშობა: რაჭა-ლეჩხუმი გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ძირითადად გავრცელებულია სოფელ ორბელში, უსახელოში, ცაგერში არსებულ სხვადასხვა […]

დონდღლაბი, მჭკნარა, იმერული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

დონდღლაბი (მჭკნარა) – ქართული ვაზის ჯიში – იმერეთი

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს. სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის დონღლაბი ცნობილი აგრეთვე მჭკნარას, მჭკნარა-დონღდლაბის და დონდღლაბის სახელწოდებით. იგი წარმოშობილია კულტურული ვაზის ჯიშების ფორმათა […]

საფენა, ვაზის, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

საფენა – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

საფენა თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, ღვინო რბილია ჰარმონიული და კარგად გამოხატული ჯიშური არომატით. წარმოშობა: კახეთი საფენას ღვინო არის რბილი, საშუალოდ ექსტრაქტული, ჰარმონიული და კარგად გამოხატული ჯიშური არომატით. რქაწითელთან და მწვანე კახურთან ერთად გამოიყენება სუფრის თეთრი […]

კაჭიჭი, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

კაჭიჭი – ქართული ვაზის ჯიში – სამეგრელო-აფხაზეთი

კაჭიჭი წითელყურძნიანი საწარმოო ვაზის ჯიშია. იძლევა სუფრის ხარისხოვან წითელ ღვინოს. გავრცელებულია აფხაზეთისა და სამეგრელოს მევენახეობის რაიონებში მცირე ფართობზე. ადგილობრივ მევენახეთა შორის და მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში კაჭიჭი ცნობილია კაჭიჭის (სამეგრელოს რაიონებში), კაჭიჭიჟის, აჟკაჭიჭის, კაჯიჯის, კაჭიჭის და […]

კურკენა, კახური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

კურკენა – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

კურკენა თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, არომატული თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. სინონიმი: კურკიანი. წარმოშობა: კახეთი კურკენას ღვინო ხასიათდება საკმაოდ განვითარებული ჯიშური არომატით და ხალისიანი სიმჟავით. გამოიყენება აგრეთვე სხვა ჯიშებთან ერთად თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. სახელწოდება მიღებული […]

შავკაპიტო, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

შავკაპიტო – ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში

შავკაპიტო – ქართლის წითელყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. ძირითადად გავრცელებულია შიდა ქართლისა და ცხინვალის რეგიონის რაიონებში, სადაც მას ვაზის ადგილობრივ ჯიშებს შორის წამყვანი ადგილი უჭირავს. სამეურნეო დანიშნულებით მისი პროდუქცია განკუთვნილია ხარისხოვანი ღია წითელი ფერის სუფრის ღვინოების […]

მევენახეობა

საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების მიმოხილვა-შასლა თეთრი

შასლა ფართოდ ცნობილი ვაზის ჯიშია. ამ სახელწოდებით მისი მრავალი ფორმაა წარმოდგენილი, რომლებიც მიღებულია ვეგეტატიური სელექციის, შეჯვარების ან თესლების მასობრივი თესვის გზით, როგორც მაგალითად: თეთრი შასლა, ვარდისფერი შასლა, მუსკატისებრი, შასლა გროკულარი, იისფერი შასლა, შასლა # 135, […]