მანდარინი, ბაზარი, კვლევა
PDF

მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი აჭარის რეგიონში

მანდარინი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ აგრო-სასურსათო პროდუქტს, რომელიც ექსპორტზე გადის და ყოველწლიურად შემოსავლები მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის. მიუხედავად ამისა, დარგში არსებობს უამრავი გამოწვევა, რაც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომებს ამ დარგის ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ რგოლში, იმისათვის რათა დარგმა უპასუხოს […]

მაყვალი, კვლევა
PDF

მაყვლის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი კახეთის რეგიონში

საქართველოში კენკროვანი კულტურები უძველესი დროიდან გვხვდება, თუმცა ეს იყო ველურად გავრცელებული კენკროვნები და მათი ენდემური სახეობებიც კი არსებობს. მსოფლიოში დიდი ხანია დაიწყო კენკროვნების გაკულტივირება, ანუ ფერმერულ მეურნეობებში მოყვანა. მცირე ფერმერული მეურნეობებისათვის ერთ-ერთი გამოსავალია შედარებით მაღალი […]

კავკასიური, რცხილა
ფერმერთა სკოლა

კავკასიური რცხილა

რცხილას (Carpinus) ოცამდე სახეობაა ცნობილი, რომლებიც გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ზომიერი ჰავის ზონაში. კავკასიაში კი გავრცელებულია რცხილას გვარის სამი სახეობა: ჯაგრცხილა, კავკასიური რცხილა, შუშის რცხილა. რცხილას გვარში შემავალი მცენარეები ხეები ან ბუჩქებია, რომლებიც ყოველწლიურად კარგავენ ფოთლებს. […]

სექვოია, მარადმწვანე, გიგანტური
AgroPlus

სექვოია ბუნების საოცრება, რომელიც საქართველოშიც კარგად ხარობს

დედამიწაზე გავრცელებული 30 000-მდე სახეობის ხე და ბუჩქიდან გვხვდება როგორც ჯუჯა მცენარეები, რომელთა დანახვა მხოლოდ და მხოლოდ მიკროსკოპის საშუალებით შეიძლება და გიგანტურებიც. სწორედ გიგანტების ჯგუფს მიეკუთვნება სექვოია. თავდაპირველად სექვოიათა გვარში ბოტანიკოსები ორ სახეობას: მარადმწვანესა და […]

ვაშლის, ქეცი, მკურნალობა
მებაღეობა

როგორ ვერბრძოლოთ ქეცს ვაშლის კულტურაში

ქეცი საკმაო ზიანს აყენებს, როგორც ვაშლის კუტურას ასევე ფერმერს, რადგან პროდუქტს უკარგავს სასაქონლო სახეს და უქვეითებს შენახვის უნარს. ამიტომ, აუცილებელია მას პირველივე ნიშნების გამოჩენისთანავე ებრძოლოთ. ქეცის პირველი ნიშნები აპრილიდან ფოთლებზე ჩნდება, მოგვიანებით ნაყოფზე და გრძელდება […]

ფუჭფუჭა, დეკორატიული, მებაღეობა
ფერმერთა სკოლა

ფუჭფუჭა აღმოსავლური

ფუჭფუჭა (Colutea) – ოჯახი Leguminosae – პარკოსნები გვარში გაერთიანებულია 20-მდე სახეობა, რომლებიც ძნელად განასხვავდება ერთმანეთისაგან. ისინი გავრცელებულია ევრაზიის ზომიერი კლიმატის რეგიონებში (ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა, კავკასია, მცირე და შუა აზია). ორიგინალური და ლამაზი ბუჩქებია. განსაკუთრებით […]

ოქროწვიმა, დეკორატიული, მებაღეობა
ფერმერთა სკოლა

ოქროწვიმა – დეკორატიული მცენარე

ოქროწვიმა (Laburnum anagyroides) – ოჯახი პარკოსნები (Leguminosae) ლამაზი ფოთოლმცვენი ბუჩქი ან ხეა. გავრცელებულია ევროპაში. აქვს ღია  მწვანე  ფერის, რთული, სამმაგად დანაკვთული ფოთლები და გრძელ ჩამოკიდებულ მტევან ყვავილედად შეკრებილი ყვითელი ყვავილები. ბოტანიკური აღწერა 5-7 მ-მდე სიმაღლის […]

გოგრა, ჯიშები
მემცენარეობა

საქართველოში გავრცელებული გოგრის ზოგიერთი ჯიში

დიდნაყოფა გოგრა დიდნაყოფა გოგრას აქვს გრძელი მხოხავი ღერო და მძლავრი, ფართოდ დატოტვილი ფესვთა სისტემა. ფოთლები მომრგვალოა, თითქმის დაუნაკვთავი. ფოთლის ფირფიტა თეთრი ლაქების გარეშეა ან სუსტადაა გამოხატული. ყვავილი, სხვა გოგროვნების მსგავსად გაყოფილსქესიანი და ასიმეტრიულია. ნაყოფი მრგვალი […]

ბიოტა, ტუია
ფერმერთა სკოლა

აღმოსავლეთის ბიოტა

ბოტანიკური აღწერა აღმოსავლეთის ბიოტა (აღმოსავლეთის ტუია; Biota orientalis; Platycladus orientalis; Thuja orientalis) – 7-15 მ-მდე სიმაღლის ხეა. ხშირად მიწის პირიდანვე იტოტება და ბუჩქად იზრდება. ღერო დაფარულია მუქი მონაცრისფრო ქერქით და ფირფიტებად სცვივა. ყლორტები ვერტიკალურ სიბრტყეში […]