ინდაური, გაზრდა
მეფრინველეობა

ინდაურის მოშენება – ინდაურის ხორცის წარმოება

შესავალი ინდაური ყველაზე მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო ფრინველია, მისი მოშენება, ძირითადად, ხდება სახორცე მიმართულებით, ამ ფრინველს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მოსახლეობისთვის, რადგან ტრადიციული ეროვნული კერძი – საცივი სწორედ მისგან მზადდება. თანამედროვე ინდაურის კროსები (გარკვეული სქემებით შეჯვარებით მიღებული […]

ვაშლი, წამლობა, სქემა
აგრომარკეტი

ვაშლის წამლობის (დაცვის) ზოგადი სქემა

„აგროსფერო“ გთავაზობთ ვაშლის წამლობის ზოგად სქემას, რომელიც ითვალისწინებს ყველა დასაშვებ შემთხვევას, წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან შემცირდეს ჯერადობა. მოცემული სქემის გამოყენებით თქვენ დაიცავთ ვაშლის მოსავალს როგორც […]

რთველი, მევენახეობა, აგროტექნოლოგია
მევენახეობა

როგორ ჩავატაროთ რთველი

რთველის ორგანიზებულად ჩატარებისათვის საჭიროა სათანადო გეგმის შედგენა, რომელიც ძირითადად უნდა ემყარებოდეს მოსავლის რაოდენობასა და მის დასაკრეფად საჭირო ტექნიკური საშუალებების განსაზღვრას. მოსავლის წინასწარი განსაზღვრა შესაძლებელია „ბადის“ მეთოდით რომელიც გულისხმობს ამა თუ იმ ნაკვეთზე ვაზების საერთო რაოდენობის […]

კავკასიური, როჭო, მეფრინველეობა, რეკომენდაციები
მეფრინველეობა

კავკასიური როჭო

აღნიშნული რეკომენდაციები დაეხმარება როჭოს მოშენებით დაინტერესებულ სამონადირეო მეურნეობებს, ფერმერებს, მეფრინველეობის დარგის სპეციალისტებს და მოყვარულებს. თანამედროვე პირობებში ადამიანის საქმიანობის გავლენა ბიოცენოზებზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც არსებითად ვლინდება მათ ფუნქციონირებაზე. აქ არსებული ბუნებრივი კავშირების რღვევა განაპირობებს რა ცხოველებისა […]

პომიდორი, სათესლე
მებოსტნეობა

ოჯახურ პირობებში პომიდვრის სათესლე მასალის აღება და შენახვა

თუ კარგი ჯიშის პომიდორი გაქვთ, შეგიძლიათ მარტივად აიღოთ სათესლე მასალა და და მომავალშიც მოიყვანოთ. ოჯახურ პირობებში პომიდვრის სათესლე მასალის ასაღებად და შესანახად საჭიროა: 1. სათესლედ შეარჩიეთ ჯანსაღი და მწიფე (არა გადამწიფებული) ნაყოფი; 2. 10-15 დღე (დამწიფების შესაბამისად) დააწყვეთ […]

ქველოური, ვაზის, ჯიში, იმერეთი
მევენახეობა

ქველოური – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ქველოური წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის წითელი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: იმერეთი ჯიში ხასიათდება საშუალო ზრდა-განვითარებითა და საშუალო მოსავლიანობით. ქველოური მცირე რაოდენობითაა გავრცელებული იმერეთში: ხარაგოულის, ვანის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ვენახებში. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ზომისა […]

ფერმერთა სკოლა

მზის თბიერების სათბური

სათბურის (დახურული გრუნტის) გამოყენება ადამიანმა, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო, რაც ხელი მიჰყო სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოყვანას და მიხვდა, რომ არასეზონურ პერიოდშიც შეიძლებოდა, ძირითადად ბოსტნეული კულტურების წარმოება-მოყვანა. პირველ ეტაპზე, შედარებით მეტად განვითარებული იყო კვალსათბურები, ძირითადად, […]

ტრადიციული, კვება, ჯანმრთელობა
AgroPlus

ტრადიციული კვება მოსახლეობის სიცოცხლისუნარიანობის ძირითადი ფაქტორია

,,საქართველოს ბუნებრივი მრავალფეროვნების საფუძველზე ქართველმა ერმა შექმნა მრავალნაირი საკვები და სასმელი, რომლი­თაც ის თავის ჯანმრთელობასაც იცავს და გემოვნების მოთხოვნილე­ბებსაც იკმაყოფილებს”. ივანე ჯავახიშვილი საკვები ადამიანის მატერიალური კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი შემადგენელი ნაწილია. საკვების სახეობა, საკვებწარმოების წესი, […]

ცხრატყავა, ლონიცერა, აგროტურიზმი, პლანტაცია
აგრო სიახლეები

ცხრატყავას პლანტაციები ტურისტებისთვის

„პოლონეთში ტურისტებისთვის ცხრატყავას 27 პლანტაცია გაიხსნა. პლანტაციაში ვიზიტის დროს მათ საშუალება ექნებათ შეაგროვონ და შეიძინონ უჩვეულო პროდუქტი“ – იუწყება sadyogrody.pl. ინიციატივას, რომელიც ხელს უწყობს ნაკლებად ცნობილი კენკრის პოპულარიზაციას „ივნისი ცხრატყავას პლანტაციებში“ ეწოდება. როგორც ინიციატივის ორგანიზატორები […]