თავიანი ხახვის მოყვანის ტექნოლოგია და ტექნოლოგიური რუკა

ხახვი, აგრო, ტექნოლოგია

ხახვის კულტურის ბიოლოგიური დახასიათება, ნიადაგის დამუშავება და განოყიერება, თესლის შერჩევა და შემოწმება, კვების არე, თესვა და მოვლა, ტექნოლოგიური რუკა…

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, სპეციალისტების და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

*ფასები ცვლადია, შესაბამისად ბროშურაში მოცემული ცხრილში შეიტანეთ მიმდინარე ფასები.

წასაკითხად დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე)

ხახვი, აგრო

კრედო ბანკი