საქართველოს ნიადაგები

საქართველო, ნიადაგები, გზამკვლევი

გზამკვლევი „საქართველოს ნიადაგები“ განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების, აგრარული სპეციალობების სტუდენტებისა და ფერმერებისთვის.

ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებულია მსოფლიოს მრავალი და ევროპის ყველა ნიადაგი.

საქართველოში მსოფლიოში პირველად იყო აღწერილი და აღიარებული რამდენიმე ნიადაგი:

• ყავისფერი ‒ 1904 წელს პროფესორ ს. ზახაროვის მიერ მცხეთის მიდამოებში;

• მდელოს-ყავისფერი ‒ 1956 წელს პროფესორ ვ. ფრიდლანდის მიერ მუხრანში;

• ყვითელ-ყომრალი ‒ 1968 წელს აკადემიკოს თ. ურუშაძის მიერ მთა მტირალაზე ბათუმის მიდამოებში.

„საქართველოს ნიადაგები“ გამოცემულია შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით.

ტექსტის ავტორი – აკადემიკოსი თენგიზ ურუშაძე;

განოყიერების საკითხები – აკად. დოქტორი ამირან თხელიძე;

კარტოგრაფიული უზრუნველყოფა – აკად. დოქტორი გიორგი ღამბაშიძე.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ნიადაგები, საქართველო, გზამკვლევი

თქვენი რეკლამა