კახეთის მეხილეობის ზონა – ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება

ხეხილოვანი, დარაიონება, კახეთი

ახმეტის მუნიციპალიტეტი და პანკისის ხეობა

ზღვის დონედან 572 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 40380C;
ნალექი 500-700 მმ.

ჯოყოლო

ზღვის დონედან 665 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 38350C;
ნალექი 300 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, ნექტარინი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.
შრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა.
კენკროვანი კულტურები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, ქაცვი, ძახველი, მაყვალი.

თელავის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 568 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 41140C;
ნალექი 620-800 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ატამი, გარგარი, ნექტარინი, ბრუნიონი, ალუბალი, ბალი, შინდი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, უნაბი, მუშმულა.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 416 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 43130C;
ნალექი 620 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ალუბალი, შინდი, ალუჩა, ტყემალი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ზეთისხილი, უნაბი, ხართუთა, მუშმულა.
კენკროვნები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ძახველი, კოწახური, აქტინიდია, ქაცვი.

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 440 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 43470C;
ნალექები 570-800 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ალუბალი, ნექტარინი, ბრუნიონი, შინდი, ალუჩა, ტყემალი.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ზეთისხილი, უნაბი, მუშმულა, ხართუთა.
კენკროვნები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ძახველი, კოწახური, აქტინიდია, ქაცვი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან სიმაღლე 435 მ.
ნალექები _ 570-800 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ალუბალი, ნექტარინი, ბრუნიონი, შინდი, ალუჩა, ტყემალი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, წაბლი, ფსტა.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ზეთისხილი, უნაბი, მუშმულა, ხართუთა.
კენკროვნები: მარწყვი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, მაყვალი, ძახველი, კოწახური, აქტინიდია, ქაცვი.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი _ წნორი

ზღვის დონედან 224 მ;
ნალექები _ 670-880 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ალუბალი, შინდი, ალუჩა, ტყემალი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ხართუთა.
კენკროვანი კულტურები: მარწყვი, ჟოლო, მოცხარი, ხურტკმელი, ქაცვი, აქტინიდია, კოწახური, მოცვი, მაყვალი, ძახველი.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 552 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 37110C;
ნალექი 620-800 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, შინდი, ნექტარინი, ბრუნიონი.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ფეიხოა.
კენკროვანი კულტურები: მარწყვი, ჟოლო, მოცხარი, ხურტკმელი, ქაცვი, კოწახური, მაყვალი, ძახველი.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ზღვის დონედან 802 მ;
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 38670C;
ნალექები 700 მმ.

კულტურების შესაძლო გავრცელება:

თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი.
კურკოვნები: ქლიავი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, გარგარი, ატამი, შინდი, ნექტარინი, ბრუნიონი.
კაკლოვნები: კაკალი, თხილი, ნუში, ფსტა.
მშრალი სუბტროპიკები: ლეღვი, ბროწეული, ხურმა, ფეიხოა.
კენკროვნები: მარწყვი, ჟოლო, მოცხარი, ხურტკმელი, ქაცვი, კოწახური, მაყვალი, ძახველი.

ავტორი: იუზა ვასაძე _ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

ხეხილოვან კულტურათა აღნიშნული დარაიონება სტატისტიკურ მონაცმებზე დაყრდნობითაა გაკეთებული, თანამედროვე ჯიშებიდან და ჰიბრიდებიდან გამომდინარე, შესაძლოა კულტურის დამატება. ამიტომ სანერგე მასალის შეძენისას აუცილებლად უნდა გაეცნოთ მის მონაცემებს (მოთხოვნებს) და კონკრეტული ნაკვეთის ნიადაგის ანალიზი გააკეთოთ – აგროკავკასია.

იხილეთ აგრეთვე: ქვემო ქართლის მეხილეობის ზონა – ხეხილოვან კულტურათა დარაიონება

კრედო ბანკი