გოგრა, ბაღჩა, გოგრის
მემცენარეობა

გოგრა – კულტურა, მოვლა-მოყვანა და ჯიშები

გვარი Cucurbita აერთიანებს რამდენიმე სახეობის გოგრას, აქედან მთელ მსოფლიოში უპირატესად გავრცელებულია გოგრის სამი სახეობა: მაგარკანიანი (C. pepo L.), დიდნაყოფა (C. maxima Duch.) და მუსკატური (C. moschata Duch). მაგარკანიანი ანუ ხოკერა გოგრა წარმოშობილია ცენტრალური ამერიკის მთიან […]

მანდარინი, ბაღის, გაშენება
მებაღეობა

მანდარინი – დარგვა, მოვლა-მოყვანა, ბაღის გაშენება

1. მანდარინის საბაღე ნაკვეთის შერჩევა და გაშენება მანდარინის ბაღის გაშენებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილის ოპტიმალური პირობების შერჩევას და მის სწორ ორგანიზაციას. აქ შეცდომის დაშვება არ შეიძლება, რომელიც გვიან აუცილებლად გამოვლინდება და მისი გამოსწორება უკვე შეუძლებელი […]

მოცხარი, გასხვლა, ფორმირება
მებაღეობა

როგორ გავსხლათ შავი მოცხარის ბუჩქი

როგორ გავსხლათ შავი მოცხარის მსხმოიარე ბუჩქები შავი მოცხარის (ლათ. Ribes nigrum, რუს. смородина черная) მსხმოიარე ბუჩქების გასხვლის მთავარი პრინციპია-მობერებული ძირითადი ტოტების, ახალი ნაზარდით დროული შეცვლა და რეგულარული გამეჩხრება, მეტისმეტი გახშირების თავიდან ასაცილებლად. ტოტებს, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში […]

ნაგალა, ჯუჯა, გასხვლა, ხეხილი
მებაღეობა

ნაგალა (ჯუჯა) ხის ტიპის ფორმირება და გასხვლა (წლების მიხედვით)

ნაგალა ხის ვერტიკალურ ღერძიანი (Vertical axes) სისტემა ვერტიკალური ღერძიანი სისტემა ხის ფორმირების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ხის ფორმირების სისტემაა, რომელიც მთელ მსოფლიოში გამოიყენება ნაგალა საძირეებზე გაშენებული მაღალი სიხშირის ბაღებისთვის. ფორმირების ვერტიკალური ღერძის მეთოდი ითვალისწინებს ნაგალა […]

ხილი, მეხილეობა
მებაღეობა

შიდა ქართლის მეხილეობის ზონა – კულტურათა შესაძლო გავრცელება

კასპის მუნიციპალიტეტი ზღვის დონედან 568 მ; აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 38400C; ნალექები _ 460-660 მმ. კულტურების შესაძლო გავრცელება: თესლოვნები: ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი. კურკოვნები: ატამი, ქლიავი, გარგარი, ალუჩა, ტყემალი, ალუბალი, ბალი, შინდი, ღოღნოშო, ჭანჭური. კაკლოვნები: კაკალი, […]

მარწყვი, ბაზო
მებაღეობა

მარწყვი – შემაღლებული ბაზო-კვლების გამოყენება

მარწყვის გაშენების ოპტიმალური მიდგომაა შემაღლებულ ბაზო კვლებზე გაშენება. როგორც წესი, მარწყვს რგავენ, დაახლოებით, 20 სანტიმეტრის სიმაღლის შემაღლებულ კვლებზე. შემაღლებული კვლების გამოყენება ხელს უწყობს ადრეული მოსავალის აღებას, ნიადაგის კარგ დრენაჟს, მწერებთან და დაავადებებთან ბრძოლასა და უხვი […]

ხანჭკოლა, მწვანე, სასუქი
მემცენარეობა

ხანჭკოლა – მწვანე სასუქი მოსავლიანობის გასაზრდელად

ხანჭკოლა (ლათ. Lupinus) – მოჰყავთ ძირითადად, როგორც მწვანე სასუქი, რადგანაც ის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით აგროვებს აზოტს და ნიადაგში ტოვებს ორგანულ ნივთიერებებს. ხანჭკოლა ერთ ჰექტარზე (საშუალო მოსავალი 5-6 ტონა მწვანე მასა) 180-200 კგ ორგანულ ნივთიერებებს აგროვებს. […]

ვაშლი, სწრაფმზარდი
მებაღეობა

ვაშლის ბაღის გაშენება მომგებიან ნაგალა საძირეებზე

სუსტად მზარდ საძირეზე ხილის მოშენება გამოსადეგია როგორც მსხვილი წარმოებისათვის, ასევე მცირე ბაღებისათვის. ხეებისა და ბუჩქნარების თანამედროვე ნარგავების უმეტესობა სწორედ ამ ფორმით იზრდება. მას ძირითადად იყენებდნენ მსხლისა და ვაშლის ხეებში, თუმცა მისი გამოყენება უკვე შეიძლება ისეთ ხეხილთანაც, […]

ციტრუსი, ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი
მებაღეობა

ფორთოხალი, მანდარინი, ლიმონი – ნაკვეთის დაგეგმვა და დარგვა

ციტრუსოვანთა ნერგი მუდმივ ადგილზე შემოდგომაზე 20 სექტემბრიდან 20 ოქტომბრამდე ირგვება, გაზაფხულზე 25 მარტიდან აპრილის ბოლომდე. ვაკე ადგილებსა და 15 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე მთლიანი დამუშავებისას, მცენარეები ირგვება სწორკუთხოვნად. დარგვის წინ, მონიშნულ ადგილებში ამოიღებენ ორმოს (90 სმ […]