PDF

ქლიავის ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები

ქლიავი (Prunus domestica L) ფართოდ გავრცელებული პოლიმორფული ხეხილოვანი კულტურაა, რომელიც ხასიათდება ქვესახეობების, ჯიშების, ფორმებისა და პოლიპლოიდური ფორმების მრავალფეროვნებით. სამეცნიერო კვლევები ადასტურებს, რომ შინაური ქლიავი სავარაუდოდ წარმოშობილი უნდა იყოს ტყემლისა (P. cerasifera) და კვრინჩხის (P. Spinosa) […]

თხილი, თხილის, ბაღის, ნაკვეთი
მებაღეობა

თხილის ბაღების გასაშენებლად ადგილის შერჩევა

ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ თხილი ნიადაგისადმი დიდი შეგუებით ხასიათდება, იგი კარგად ხარობს როგორც მჟავე, ისე ნეიტრალურ და ტუტე ნიადაგებზე. მისთვის საუკეათესოა ჰუმუსით მდიდარი სტრუქტურული ნიადაგები, ის ვერ ეგუება ჭარბტენიან და ბიცობ ნიადაგებს. წყლისადმი საკმაოდ მომთხოვნია, […]

კაკალი, მოსავალი, შრობა, შენახვა, ნიგოზი
მებაღეობა

კაკლის მოსავლის აღება, შრობა, შენახვა

კაკლის მოსავლის აღება სრულ მსხმოიარობაში შესვლის შემდეგ, შესაბამისი მოვლისა და აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში, 1 ჰა-დან შეიძლება მივიღოთ 3-7 ტონა მოსავალი. კაკალი იკრიფება (იბერტყება) სრული სიმწიფის სტადიაში. მოსავლის დაგვიანებული კრეფა იწვევს: გულის გამოშრობას, ზომაში დაპატარავებას, […]

ბაღი, ნაკვეთი, ხეხილი
მებაღეობა

საბაღე ადგილის შერჩევა და ტერიტორიის ორგანიზაცია ბაღის გასაშენებლად

სამრეწველო მიზნით ბაღების გაშენების გადაწყვეტილების მისაღებად ერთერთი მთავარი და გადამწყვეტი როლი საბაღე ადგილის შერჩევას და გაშენების წესების დაცვას ენიჭება. სწორად შერჩეული საბაღე ადგილი, შესაბამისად შერჩეული ხეხილოვან კულტურათა ჯიშური ასორტიმენტი, გაშენების დროის და წესების დაცვა განაპირობებს […]

მებაღეობა

ხურმა – მოსავლის აღება, შენახვა, ხურმის ჩირი

ხურმის ნაყოფის კრეფის დრო დამოკიდებულია როგორც ჯიშზე, ისე მათი გამოყენების პირობებზე. ხიაკუმეს ნაყოფის კრეფა დასაშვებია მათი სრული გაყვითლების შემდეგ. ფუიუს გასაგზავნად ან შესანახად გამიზნული ნაყოფები იკრიფება უფრო ადრე, სრულ სიმწიფეში შესვლამდე. ჰაჩია იკრიფება მაშინ, როდესაც […]

მეხილეობა
მებაღეობა

საქართველოს მეხილეობის ზონები და მათი სამეურნეო მიმართულებები

საქართველოს ეკოლოგიური პირობები მეტად მრავალფეროვანია. საქართველოს რეგიონები და მუნიციპალიტეტები ნიადაგობრივი, კლიმატური და ეკონომიკური პირობების შესაბამისად დაყოფილია მეხილეობის და სუბტროპიკული კულტურების ზონებად. საქართველოს მეხილეობის და სუბტროპიკული კულტურების ზონები: მეხილეობის სამრეწველო ზონა (შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი); ქ. თბილისის […]

მებაღეობა

ზღმარტლი – მცენარე, რომელიც იმსახურებს ყურადღებას

მუშმულას და უნაბის შემდეგ, ჩვენს მკითხველებს უნდა ვესაუბროთ ზღმარტლის კულტურაზე. ეს არის მცენარე, რომლის საწარმოო გავრცელება შეზღუდულია, თუმცა, ის ყველანაირად იმსახურებს ყურადღებას. იგი შეიცავს ადამიანისთვის სასარგებლო ნივთიერებებს და არ ჩამოუვარდება სხვა თესლოვან, ხეხილოვან კულტურებს. ზღმარტლის […]

ვაშლის, მოსავლის, აღება
მებაღეობა

როგორ ავიღოთ ვაშლის მოსავალი

ხეზე დასაკრეფ მდგომარეობამდე მიყვანილი ვაშლის ხარისხის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მოსავლის აღების სათანადო მეთოდების გამოყენება. მოსავლის აღების და დამუშავების არასწორი პროცედურების შედეგად შეიძლება წყალში ჩაიყაროს მაღალხარისხოვანი ხილის მოსაყვანად გაწეული მძიმე შრომა. ვაშლის ყველა ჯიშისთვის არსებობს მოსავლის აღების […]

ევკალიპტი
ფერმერთა სკოლა

ევკალიპტი – მრავალმხრივი გამოყენების მცენარე

ევკალიპტი მიეკუთვნება ტვიასებრთა (Myrtsceae) დიდ ოჯახს, წვრილთესლოვანთა (Leptospermae) ქვეოჯახს და ევკალიპტის (Eucalyptus) გვარს. მის გვარში ითვლიან 380 სახეობას და 120 სახესხვაობას. მისი ბუნებრივი არეალი ავსტრალია, თასმანია და მიმდებარე კუნძულებია. ევკალიპტები მცენარეთა სამყაროს ყველაზე მაღლი (150 […]