ქლიავის სხვლა-ფორმირება (ვიდეორჩევა)

ქლიავი, სხვლა, ფორმირება, გასხვლა, ვიდეო, რჩევა

ქლიავი უძველესი დროიდან გავრცელებულია მსოფლიოს თითქმის ყველა მხარეში. იგი ყოველ წელს მსხმოიარობს, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ გამონაკლის შემთხვევებს, როდესაც რაიმე ხელის შემშლელი ფაქტორის ზეგავლენით მეწლეობაში ჩავარდება.

დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი. ქლიავი არის სინათლის, სითბოს და ტენის მოყვარული, ყინვაგამძლე კულტურა – იგი იტანს -250C –მდე ყინვას.

ქლიავის წარმოებისათვის ჰაერის ოპტიმალური ტენიანობა არის 60-65%-ის ფარგლებში, ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობა კი 70-80%-ია. ნიადაგის არეს ოპტიმალური რეაქცია (pH) ქლიავისათვის 6,0-დან 7,0- მდეა. კრიტიკული ტემპერატურული მინიმუმი ქლიავისთვის იწყება -260C -დან, ხოლო კრიტიკული ტემპერატურული მაქსიმუმი არის 40-420C.

განათებისადმი მომთხოვნია და საჭიროებს კარგად განათებულ ადგილებს.

სხვლა-ფორმირება

ქლიავის გასხვლისათვის უმთავრესად გამოიყენება ჯამისებური და ცენტრალურ-ლიდერული ფორმირება, ზოგჯერ – შპინდელი.

გასხვლის მეთოდის შერჩევისას, ასევე მხედველობაშია მისაღები ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, ქარისაგან დაცულობის თვალსაზრისით.

წყარო: ქლიავის წარმოების აგროტექნოლოგია

გთავაზობთ ვიდეოს ქლიავის ხის სხვლა-ფორმირების შესახებ

თქვენი რეკლამა