ვაშლი – დარგვა, გასხვლა, მოვლა-მოყვანა, ბაღის გაშენება

ვაშლი, დარგვა, ბაღისგაშენება, მოვლა, მეხილეობა, მებაღეობა

წიგნის მიზანია, მიაწოდოს მკითხველს ძირითადი ინფორმაცია ვაშლის წარმოება–მოყვანის მიმართულებით გამოყენებული ტექნოლოგიების შესახებ.

გზამკვლევში მოცემულია ვაშლის წარმოებისას გასათვალისწინებელი საკითხების სრული სპექტრი: ბაღის გასაშენებელი ადგილის შერჩევა, ხეების დარგვა, მცენარეთა დაცვა, ჯიშების თავისებურებები და მოვლის აგროტექნიკური ღონისძიებები.

მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი მცენარეთა დაცვას და მოსავლის აღების შემდგომ ღონისძიებებს.

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის.

გზამკვლევში შეგიძლიათ წაიკითხოთ:

ვაშლის ბაღის გაშენება;
ვაშლის ბაღის ნიადაგის მომზადება გასაშენებლად;
ვაშლის ხის ფორმირება, გასხვლა და საყრდენი სისტემის მომზადება;
ვაშლის მცენარეთა დაცვა დაავადებებისგან;
ვაშლის ბაღის განახლება;
ვაშლის მოსავლის აღების მეთოდები;
ვაშლის გაწმენდა/გარეცხვა, დახარისხება და შეფუთვა;
ვაშლის გაცივება და შენახვა.

დაკლიკეთ ფოტოზე (ყდაზე) და წაიკითხეთ

ვაშლი, დარგვა, ბაღისგაშენება, მოვლა, მეხილეობა, მებაღეობა

თქვენი რეკლამა