მეჩხერიანობა, ვენახში, შევსება
მევენახეობა

მეჩხერიანობა ვენახში და გაცდენილი ადგილების შევსების წესები

მოსავლიან ვენახში გაცდენილი ადგილების შევსება წარმოებს ნამყენი ნერგის გამორგვით და ვაზის გადაწვენის სხვადასხვა წესის გამოყენებით. ვაზის გამორგვა ვაზის გამორგვა მოსავლიან ვენახში იმ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც მწკრივს თანმიმდევრობით რამდენმე ვაზი აკლია. ამ შემთხვევაში, მოცდენილ ადგილას […]

ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

გრძელმტევანა – ქართული ვაზის ჯიში

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის სახელწოდებით (ს. ჩოლოყაშვილი). ამ სახელწოდებას ატარებს იგი სიღნაღის რაიონის ზოგიერთ სოფლებში ამჟამადაც. თავისი მორფოლოგიური ნიშნებით […]

ნაფარეული, მევენახეობა, მეღვინეობა, ზონა
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა-ნაფარეული

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა „ნაფარეული“ მდებარეობს კახეთის რეგიონში, მდ. ალაზნის ზემო წელში, მის მარცხენა სანაპიროზე. სავენახედ ასათვისებელი ფართობები მოქცეულია მდ. ალაზნის მარცხენა შენაკადების, კავკასიონის სამხრეთი ტოტებიდან ჩამონადენ სტორისა და დიდხევ-ლოპოტას ხეობების ქვემო წელში. […]

ვაზი, გასხვლა, ფორმირება
მევენახეობა

რჩევები ვაზის გასხვლა-ფორმირების შესახებ

ვაზის გასხვლის მიზანი ცნობილია, რომ გაუსხლავად ნაზარდ ვაზს ბევრი და გრძელი რქა უვითარდება, ახასიათებს არათანაბარი მოსავალი, დაბალი სიმწიფე, ნაკლები სიტკბო და მეტი მჟავიანობა; მარცვალი წვრილი და უხარისხოა. გასხვლით ეს უარყოფითი მხარეები დადებითად იცვლება. ამიტომ გასხვლისას […]

ვაზის, ჯიში, ჭუმუტა, საღვინე
მევენახეობა

ჭუმუტა – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ჭუმუტა წითელყურძნიანი მაღალხარისხიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, კარგი ღვინის დასაყენებლად. წარმოშობა: გურია სინონიმები: ჯუმუტა, ჯუმუტაი ჭუმუტა მაღალხარისხიანი საღვინე ჯიშია. მისგან დაყენებული სუფრის მშრალი ღვინო ხასიათდება ლამაზი ღია წითელი შეფერვით, დიდი სხეულით, ალკოჰოლისა და მჟავიანობის ნორმალური შემცველობით, […]

საძრე, ვაზის, სანერგე
მევენახეობა

საძირე ვაზის სანერგე

სადედის გასაშენებლად გამოყოფილი ტერიტორიის ორგანიზაცია ნიადაგის დარგვისწინა მომზადება და დამუშავება სადედის გასაშენებლად ისევე უნდა განხორციელდეს, როგორც ეს ჩვეულებრივი ვენახის გასაშენებლად არის რეკომენდებული (იხ. ტერიტორიის ორგანიზაცია და ნიადაგის მომზადება ვენახის გასაშენებლად). საქართველოში სადედის გაშენება დასაშვებია როგორც […]

ვაზისჯიში, ყინვაგაძლეობა, კახეთში
მევენახეობა

ვაზის ჯიშების ყინვაგამძლეობა და დაზიანების შემცირების ღონისძიებები კახეთში

ნაშრომში მოცემულია კახეთის მევენახეობა–მეღვინეობის რეგიონში ვაზის ზოგიერთი აბორიგენული და ინტროდუცირებული ჯიშის შედარებითი ყინვაგამძლეობა; თანამედროვე პერიოდში, დედამიწაზე მიმდინარე გლობალური დათბობის პირობებში, წლებისა და სეზონების მიხედვით ჰაერის ტემპერატურული მაჩვენებლების ცვლილება; განხილულია აგრეთვე, ზონების მიხედვით ვაზის მოზამთრე კვირტების […]

ბუერა, ვაზისჯიში, სასუფრე, საღვინე, მევენახეობა
მევენახეობა

ბუერა – თეთრყურძნიანი საღვინე და სასუფრე ვაზის ჯიში

ბუერა – თეთრყურძნიანი საღვინე და სასუფრე ვაზის ჯიშია, მისი სინონიმებია: ბუერა ვაზი, ბუერო, ბუა ყურძენი, საჩურჩხელე, გავაზურა. წარმოშობა – კახეთი. ბუერას ნერგები თავის დროზე გაიტანეს საზღვარგარეთ და გაავრცელეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ღვინის მწარმოებელ ყველა რესპუბლიკაში. […]

ყურძნის, შენახვა
მევენახეობა

ყურძნის შენახვაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები

ყურძენი ინახება მაცივარში მისი გაყიდვის პერიოდის გახანგრძლივების და არასახარბიელო საბაზრო კონიუნქტურის თავიდან აცილების მიზნით. ყურძნის შენახვის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა გაცივების ეფექტური მეთოდების შემუშავების, გოგირდის ორჟანგის წარმატებით გამოყენების, ტემპერატურისა, ტენის რეგულირების და ახალი ტექნიკური საშუალებების დანერგვის […]