რქაწითელი, წითელი, ვაზის, ჯიში, კახეთი
მევენახეობა

რქაწითელი წითელი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

რქაწითელი წითელი  წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი რქაწითელი წითელი საშუალო ზრდა-განვითარებისა და საშუალოზე მცირე მოსავლიანია. არის იშვიათი ჯიში. გამოიყენება სუფრის წითელი, მშრალი ღვინის დასამზადებლად. ღვინო მუქი ბროწეულისფერია. ზრდასრული ფოთოლი […]

ბროლა, ვაზი, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ბროლა აჭარიდან (ბროლის ღვინო, ბროლის ყურძენი) – ქართული ვაზის ჯიში

ბროლა თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გავრცელებულია შუა და ზემო აჭარაში-აჭარისწყლის ხეობის მარცხენა ზოლში. იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მომცემი ჯიში, რომლისგანაც თეთრი სუფრის ღვინო მზადდება. შუა აჭარის ზოგიერთ სოფელში (ვაიო, ზვარე, სიხალიძე და სხვ.) […]

გორულა, სუფრის, ყურძენი
მევენახეობა

გორულა (სასუფრე) – თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში

გორულა ქართლის თეთრყურძნიანი ვაზის აბორიგენული ჯიშია. სამეურნეო თვალსაზრისით მიეკუთვნება ხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიშთა ჯგუფს, ამის დამადასტურებელია: მტევნის გარეგნული სილამაზე, სიდიდე, მოყვანილობა, მარცვლის ფერი, სიმსხო, ხორციანობა და ფრიად კარგი გემო; აგრეთვე ყურძნის შენახვის დიდი უნარი, ტრანსპორტაბელობა, […]

ღვინო, დაყენება
მევენახეობა

ღვინის დაყენება შინაურ პირობებში, ყურძნის დაკრეფიდან – მარნამდე

საქართველო ვაზისა და ღვინის კლასიკური ქვეყანაა, სადაც „ვენახის ჭეშმარიტი სამშობლო“ ეგულებათ, სადაც ვაზ-ყურძნის უთვალავი ჯიში გამოუყვანიათ, სადაც „ისეთ ჩინებულ ღვინოს სვამენ, როგორსაც არსად“, სადაც „ცოცხალია მევენახეობა-მეღვინეობის ისეთივე არქაული წესები, როგორსაც ძველი ბერძნული და რომაული თხზულებები […]

რთველი, ყურძნის, დაკრეფვა
მევენახეობა

ყურძნის სიმწიფე და რთველი

„ყურძნის დაკრეფის დღიდან თავდება მოვალეობა ვენახის მკეთებლისა და იწყება საქმე და მოვალეობა ღვინის მკეთებლისა“. ვაზის ჯიშები ყურძნის სიმწიფის თვალსაზრისით რამდენიმე პერიოდად იყოფა. ესენია: მეტად საადრეო, საადრეო, საშუალო, საგვიანო და მეტად საგვიანო ჯიშები. საქართველოში სიმწიფის ხუთივე […]

უბაკლური, კახური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

უბაკლური – თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიში

უბაკლური თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი. უბაკლური სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. მისი ყურძნისაგან ცალკე დაყენებული ღვინო მაღალი ღირსებისაა, ჩალისფერი, ნაზი ჰარმონიული გემოთი და ჯიშური […]

მუკუზანი, საფერავი, მიკროზონა
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა – მუკუზანი

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა „მუკუზანი“ მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა კახეთში, გურჯაანის მუნიცი­­პალიტეტში. იგი განთავსებულია მდ. ალაზნის ხეობის მარჯვენა სანაპიროზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ დაქანებაზე, ზღვის დონიდან 400 – 650 მ სიმაღლის ფარგლებში. ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ და […]

ჯანი, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

ჯანი – ქართული ვაზის ჯიში – გურია

გურიის წითელყუძნიან, ენდემურ ვაზის ჯიშებს შორის ჯანს წარსულში ერთ-ერთი პირველი ადგილი ეჭირა, როგორც მაღალხარისხოვანი მასალის მომცემ საღვინე ჯიშს. მაღალ გემურ თვისებებთან ერთად ჯანის ყურძენი მეტად ტრანსპორტაბელურია და მშვენივრად ინახება. ამიტომ იგი შეიძლება ჩაითვალოს ადგილობრივი მოხმარების ხარისხოვან […]

ამლახუ, აფხაზური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ამლახუ – ქართული ვაზის ჯიში – აფხაზეთი

ამლახუ საქართველოში (აფხაზეთი) მცირედ გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია, რომლის ყურძნიდან მიიღება მაღალხარისხოვანი მოოქროსფრო-ვარდისფერი, ცქრიალა სუფრის ღვინო. ადგილობრივ მევენახეთა შორის და მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში ამლახუ ცნობილია: აჩკიკ, აჩკირკ (ვ. ჩერნიავსკი), აგრეთვე შეცდომით ამლახუჟის სახელწოდებითაც. ეს უკანასკნელი […]