კაკლოვანი, კენკროვანი
მებაღეობა

კაკლოვანი, კენკროვანი და სუბტროპიკული კულტურების საძირეთა სტანდარტი

კაკლოვანი კულტურები თხილი – (როგორც გარეული, ისე საბაღო ფორმები) მრავლდება: თესლით და ვეგეტატურად, მაგრამ თესლით გამრავლების შემთხვევაში ადგილი აქვს შთამომავლობით ნიშანთვისებების ე.წ. “გათიშვას”. ერთწლიანი ნათესარის სიმაღლე – 40 სმ; ძირითადი ფესვების რაოდენობა 2-3. ფესვის სიგრძე […]

მებაღეობა

როგორ შევარჩიოთ მაყვლის ჯიში

მაყვლის სამი ფორმა ღეროს ზრდის მახასიათებლების მიხედვით ღეროს ზრდის მახასიათებლების მიხედვით განასხვავებენ მაყვლის სამ ფორმას. ეს ფორმებია: სწორმდგომი, ნახევრად გამართულღეროიანი და ხვიარა. სწორმდგომ მაყვალს სწორი და მყარი ღერო წარმოექმნება. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ტიპის მაყვალს […]

ჟოლოს
მებაღეობა

ჟოლოს დასარგავად ნაკვეთის შერჩევის ფაქტორები

ჟოლოს დასარგავად ნაკვეთის შერჩევისას საჭიროა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინება: ნიადაგის ტიპი და მისი ნაყოფიერება; დრენაჟის სისტემა, ქარისგან დაცულობა; მზით განათება; წყლის ხელმისაწვდომობა; წინამდებარე კულტურების სახეობა. ჟოლოს დასარგავად შერჩეულ ადგილს მთლიანად უნდა ხვდებოდეს მზის სინათლე. უნდა […]

მოცვი, ლურჯი, გაშენება, კენკრა
მებაღეობა

მოცვი – ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა, ადგილი თესლბრუნვაში

რელიეფი და ნიადაგის არეს რეაქცია (pH). მოცვის გაშენებისათვის საუკეთესოა ვაკე ან ფერდობი ადგილი, სადაც კარგია აერაცია, ნაკლებია სოკოვანი დაავადებები და მოყინვით გამოწვეული დაზიანება; დაცულია ცივი ქარებისგან ქარსაცავით, რაც ამცირებს კვირტების გამოშრობას და სიცივით გამოწვეულ დაზიანებას. […]

რეგიონები

ლურჯი მოცვი – შესაძლებლობა ფერმერებისთვის

ლურჯი მოცვი ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე კენკროვანი კულტურაა, რომლის მიმართ ინტერესი და გაყიდვების მოცულობა წლიდან წლამდე მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. შესაბამისად, მოგებისა და რენტაბელობის მაჩვენებლებიც ყოველწლიურად იზრდება. მხოლოდ  2018-2020 წლებში ლურჯი მოცვის განაშენიანების მაჩვენებელმა ევროპაში (პოლონეთი, […]

კენკრა
AgroPlus

მოცვი – გავრცელება, გამოყენება, მოცვისგან მიღებული პროდუქტები

მოცვი (Vaccinium) ფოთლოვანი მცენარეა, რომლის სიმაღლე 20-60 სმ-ს აღწევს. აქვს ღია მწვანე ფერის, უბუსუსო ტოტები. მისი ღია მწვანე ფერის, დაკბილული ფოთლები ოვალური ფორმისაა, სიგრძით 3 სმ-მდე. ყვავილები მარტოულია ან ჯგუფურად განლაგებული, ვარდისფერი ან მომწვანო-მოვარდისფრო, მოკლე […]

მარწყვი, მოვლა, მოყვანა, ბაღი
PDF

მარწყვის დარგვა, მოვლა, ბაღის გაშენება

მარწყვის შესახებ გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის. გზამკვლევში შეგიძლიათ წაიკითხოთ: → ადგილის შერჩევა; → ნიადაგის მომზადება; → პლანტაციის გაშენება; → მარწყვის ჯიშები; → ზამთარში […]

მაყვლის, ნაკვეთის, არჩევა
მებაღეობა

მაყვალი – როგორ შევარჩიოთ ნაკვეთი მაყვლის დასარგავად

მაყვლის გასაშენებლად ადგილის შერჩევისას საჭიროა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინება: ნიადაგის ტიპი და ნაყოფიერება; დრენაჟი; ქარისგან დაცვა; განათება; წყლის ხელმისაწვდომობა; მაყვლის გასაშენებლად უნდა შეირჩეს კარგად განათებული ადგილი. მაყვალი არ უნდა დაირგას ხეების რიგების ან შენობების ჩრდილში. […]

კენკროვნები
აგრო სიახლეები

მარწყვის მოსავლის ასაღები მანქანა ამერიკულ ბაზარზე

Advanced Farm Technology მარწყვისა და ვაშლის კრეფისთვის რობოტულ ტექნოლოგიებს აუმჯობესებს. „ედვანსდ ფარმ ტექნოლოჯი“ (Advances Farm Technologies) იუწყება, რომ დასრულდა სერია B-ს საინვესტიციო პროექტი, რომელიც 25 მილიონი დოლარით გაიზარდა, რათა ინვესტორებს კომპანიისთვის ახალი ტექნოლოგიებით მარწყვის აღების […]