ბოსტნეული კულტურები – პრაქტიკული რჩევების სახელმძღვანელო

ბუკლეტში განხილულია ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლისა და მოყვანის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.

ბუკლეტში მოცემულია:

ბოსტნეული კულტურების კლასიფიკაცია და ბიოლოგიური თავისებურებანი;

ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების გაშენება;

ნაკვეთის მომზადება და ნიადაგის მომზადება;

ნიადაგის განოყიერება, სასუქის სახეები, კომპოსტი და მულჩირება;

კულტურათა მონაცვლეობა;

სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემები;

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მავნებელ-დაავადებათა კონტროლი;

მცენარეთა მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ბუნებრივი საშუალებები;

საკვები ელემენტების ნაკლებობის გარეგნული ნიშნები;

ჩითილის წარმოების ტექნოლოგია;

მარტივი ტიპის დაცული გრუნტის მოწყობა;

კიტრის, პომიდვრის, კარტოფილის, ლობიოს, მწვანილის მოყვანა და სხვა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ბოსტნეული, ბოსტანი, ბაღჩა