ბოსტნეული კულტურები – პრაქტიკული რჩევების სახელმძღვანელო

ბოსტნეული, ფერმერის, წიგნი

ბუკლეტში განხილულია ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლისა და მოყვანის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.

ბუკლეტში მოცემულია:

• ბოსტნეული კულტურების კლასიფიკაცია და ბიოლოგიური თავისებურებანი;
• ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების გაშენება;
• ნაკვეთის მომზადება და ნიადაგის მომზადება;
• ნიადაგის განოყიერება, სასუქის სახეები, კომპოსტი და მულჩირება;
კულტურათა მონაცვლეობა;
• სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემები;
• ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მავნებელ-დაავადებათა კონტროლი;
• მცენარეთა მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ბუნებრივი საშუალებები;
• საკვები ელემენტების ნაკლებობის გარეგნული ნიშნები;
ჩითილის წარმოების ტექნოლოგია;
• მარტივი ტიპის დაცული გრუნტის მოწყობა;
• კიტრის, პომიდვრის, კარტოფილის, ლობიოს, მწვანილის მოყვანა და სხვა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ბოსტნეული, ბოსტანი, ბაღჩა

თქვენი რეკლამა