კომპოსტი – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალება

კომპოსტი, კომპოსტირება, ორგანული

სახელმძღვანელოში, პრაქტიკაში დასანერგად, კომპოსტირების მარტივი მეთოდები მოცემული. 

კომპოსტი შეიძლება დამზადდეს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალურად სახლებში ან საბაღე მეურნეობებში.

მიღებული კომპოსტი შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც საუკეთესო სასუქი ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მოსავლიანობის ასამაღლებლად.

სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ 

• კომპოსტირების ძირითადი უპირატესობები;
• კომპოსტირების პროცესი;
• კომპოსტის გამოყენება;
• კომპოსტი, როგორც ნიადაგის გამანოყიერებელი;
• კომპოსტირების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები;
• კომპოსტის დამზადებისა და მოვლისათვის მნიშვნელოვანი მომენტები და სხვა.

დაკლიკეთ ფოტოზე (დოკუმენტზე) და წაიკითხეთ

კომპოსტი

კრედო ბანკი