ვაზის წამლობათა სქემა ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

ბიოვენახი

ნიადაგის განოყიერება
ორგანულ-მინერალური სასუქი ბიომიქსი – 10-14 ტომარა ერთ ჰექტარზე.

I წამლობა
კვირტის ჭიისა (ბუკნა) და ტკიპების წინააღმდეგ
ფენოფაზა – კვირტების დაბერვიდან და  გაშლამდე. მარტის ბოლო – აპრილის I დეკადა.
ლეპიდინი (5-7 ლიტრი) + ტურინგენი (5-7 ლიტრი).

II  წამლობა
ჭრაქის წინააღმდეგ.
ფენოფაზა – პირველი ორი ფოთოლი ნორმალური სიდიდის 2/3-ია. მაისის I დეკადა.
სპილენძის შემცველი პრეპარატი (1%).

III  წამლობა – II წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის, ნაცრის, ტკიპების და ყურძნის ჭიის I თაობის მატლების წინააღმდეგ.
ფენოფაზა – ყვავილედებზე კოკრების განცალკევება – ბუტონიზაცია. მაისის II- III დეკადა.
ლეპიდინი (6 ლიტრი) + კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცვლელი პრეპარატი (1%) + გოგირდის შემცველი პრეპარატი (0,5%).

IV წამლობა – III წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის, ნაცრის,  და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ.  
ფენოფაზა – ყვავილობა. მაისის ბოლო, ივნისის I დეკადა.
აგროკატენა (8 -10 ლიტრი) + ლეპიდინი (5 ლიტრი).

V  წამლობა – IV წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის, ნაცრისა და ყურძნის ჭიის  II თაობის მატლების წინააღმდეგ. 
ფენოფაზა – გამოხორბვლა. ივნისის II-III დეკადა.
ორგანიკა (3 ლიტრი ) + ლეპიდინი (5 ლიტრი) + კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცველი პრეპარატი (1%) + გოგირდის შემცველი პრეპარატი (0.4-0.5%).

VI წამლობა – V წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის,ნაცრის და ცრუფარიანების მოხეტიალე მატლების წინააღმდეგ
ფენოფაზა – ისვრიმობა. ივლისის  I-II დეკადა .
აგროკატენა 18 ლიტრი + ლეპიდინი 6 ლიტრი + გოგირდის შემცველი პრეპარატი 0.5%.

VII წამლობა – VI წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის, ნაცრის, და ყურძნის ჭიის III თაობის მატლების წინააღმდეგ
ფენოფაზა – მარცვლების დამსხვილება. ივლისის II-III დეკადა.
ლეპიდინი (5 ლიტრი) + სპილენძის შემცვლელი პრეპარატი (1%)  + გოგირდის შემცველი პრეპარატი (0.4-0.5%).

VIII წამლობა – VII წამლობიდან  7-10 დღეში.
ჭრაქის, ნაცრის, და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ. 
ფენოფაზა – შეთვალების დასაწყისი. ივლისის ბოლო აგვისტოს I დეკადა.
აგროკატენა (6 ლიტრი) + ბიოკატენა (10 ლიტრი) +ლეპიდინი (5 ლიტრი).

IX წამლობა – VII წამლობიდან  7-10 დღეში.
ნაცრის,  სიდამპლეების და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ.
ფენოფაზა – სიმწიფეში შესვლა. აგვისტოს II დეკადა.
აგროკატენა (6 ლიტრი) + ბიოკატენა (6 ლიტრი) + ლეპიდინი (4 ლიტრი).

დამატებითი ინფორმაცია

• წამლობებს შორის პერიოდი მოცემულია ვაზის განვითარების ფენოფაზების მიხედვით, თუმცა, რეგიონისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, მათ შორის ინტერვალი შიძლება შემცირდეს ან გაიზარდოს;

• წამლობა უნდა ჩატარდეს დილით ნამის შეშრობის მერე ან  დღის მეორე ნახევარში მზის გადასვლის შემდეგ;

• მცენარეზე პრეპარატების კარგად გადანაწილებისა და შენარჩუნებისათვის, სასურველია ბიო მიმწებებელის გამოყენება;

• მნიშვნელოვანია მომავალი წლისთვის  მომზადება და ნოემბრის თვეში ფართობის დამუშავება ბიოპრეპარატით ბიოკატენა. საჰექტრო ნორმა 5-7 ლიტრი;

• სქემაში სპილენძის და გოგირდის შემცველებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი დასახელების პრეპარატი;

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებები: თხევადი ორგანული სასუქი ორგანიკა, ბიოკატენა, აგროკატენა, ლეპიდინი, ბიომიქსი.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებების შესახებ და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე: http://bioagro.ge

*ტრადიციული მევენახეობიდან ორგანულზე გადასვლას სჭირდება სპეციალური სქემა, ამ საკითხზე კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრს „ბიოაგრო“.

*რედაქციას არ აქვს კავშირი აღნიშნულ სქემასთან პრეაპარატების შესახებ და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ ზემოთ მოცემული ბმულით.