გერმანია ორგანული წარმოების გაზრდას გეგმავს

გერმანია, ორგანული, წარმოება

2030 წლისთვის გერმანიაში საკვები პროდუქტის წარმოების 30% სერტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც ორგანული.

ამ წლის დასაწყისში გერმანიის მთავრობამ გამოაქვეყნა ეროვნული კვების პირველი სტრატეგია. ქვეყანა ხელს შეუწყობს ორგანული პროდუქტების მოყვანას და ასევე გაზრდის საკუთარი წარმოების ბოსტნეულისა და ხილის წილს.

ამის შესახებ AgroTimes ნიდერლანდების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმოხილვაზე დაყრდნობით წერს.

სტრატეგია ასევე ყურადღებას ამახვილებს სურსათის წარმოებისა და მიწოდების მდგრადობაზე. მთავრობა აშკარად ირჩევს ორგანულ მეურნეობას, როგორც საკვების წარმოების მდგრად ფორმას და ადგენს მიზანს, რომ 2030 წლისთვის გერმანიაში საკვები პროდუქტის წარმოების 30% სერტიფიცირებული უნდა იყოს როგორც ორგანული.

სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით, მთავრობა აღიარებს მოწყვლადობას საკვების ჯგუფების დაბალი თვითკმარობის გამო, როგორიცაა ბოსტნეული (35%) და ხილი (20%). სურსათის წარმოების ამ კატეგორიებში გერმანიის თვითუზრუნველყოფის დონე ძალიან დაბალია და ისინი დამოკიდებულნი არიან საკვების წარმოებაზე საზღვარგარეთ.

გერმანიაში ფერმერების მხარდასაჭერად ახალი კულტურების მოყვანაში და ამით უფრო ფართო თვითკმარობის შესაქმნელად, არსებობს სხვადასხვა პროგრამები. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამის პროფესიულ განათლებაზე.

იხილეთ აგრეთვე: რა არის ორგანული სოფლის მეურნეობა

თქვენი რეკლამა