აწეული, შემაღლებული, თბილი, კვლები
ფერმერთა სკოლა

აწეული კვლები ბოსტანში – გავაკეთოთ ჩვენი ხელით

ყოველწლიურად იზრდება იმ ფერმერთა თუ მოყვარულთა რიცხვი, რომლებიც საკუთარ მეურნეობაში (კარ-მიდამოში, ბოსტანში და ა.შ) იყენებენ შემაღლებული (აწეული) კვლების ტექნოლოგიას. არსებობს დასახელების რამდენიმე ვარიანტი: თბილი, მაღალი, აწეული… თუმცა მთავარი პრინციპია და არა დასახელება. შემაღლებული კვალს (მწკრივს) […]

თესვა, ჯანმრთელი, მცენარე
ფერმერთა სკოლა

თესვის წესები და მცენარეთა დაცვა

თესვის წესები არსებობს მობნევით და მწკრივად თესვის წესები. მობნევით თესვის დროს ფართობზე თესლის განაწილება და ნიადაგში ჩაფლა-ჩათესვა ერთიმეორისაგან მოწყვეტით სრულდება. ამგვარი მობნევით თესვა ვერ აკმაყოფილებს აგროტექნიკურ მოთხოვნებს და არარაციონალურია, მწკრივად თესვა კი აგროტექნიკურად მისაღებია. არასრულყოფილი […]

ბროკოლი, ბიო, ორგანული
მებოსტნეობა

ბროკოლი – ბროკოლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

ზოგადი ინფორმაცია ბროკოლის (სატაცურა კომბოსტო) სამშობლოა სამხრეთ იტალია, ბოლო ცნობებით მიღებულია სახალხო სელექციის გზით, ჯერ კიდევ V-IV საუკუნეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ამჟამად ბროკოლი ფართოდაა გავრცელებული საფრანგეთში, კანადაში, აშშ-ში, იაპონიაში და სხვა ქვეყნებში. კვებითი ღირებულებით ბროკოლი ყვავილოვან […]

მცენარეთა, დაცვა, ბიომეურნე, ორგანული
ფერმერთა სკოლა

ანტაგონისტები მცენარეთა დაავადებების წინააღმდეგ

მიკროორგანიზმებს შორის ანტაგონისტური დამოკიდებულება ფართოდაა გავრცელებული ბუნებაში. განსაკუთრებით ეს მკვეთრად გამოხატულია ნიადაგის მიკროფლორის წარმომადგენლებს შორის. არა მხოლოდ სოკოები და აქტინომიცეტები, არამედ ნიადაგში საპროფიტულად მცხოვრები მრავალი ბაქტერიები ანტაგონისტურ დამოკიდებულებაშია სოკოებთან და ბაქტერიებთან, მათ შორის მცენარის პათოგენებთანაც. […]

თხილი, ბიო, ორგანული
PDF

თხილი – დარგვა, გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის. თხილის მნიშვნელობა და გამოყენება; ბოტანიკური დახასიათება; თხილის ბიოლოგიური თვისებები; თხილი გაშენება, ვეგეტაციის პერიოდი და დარგვის წესი; თხილის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია; […]

მემცენარეობა

იონჯის ბიოწარმოება აღმოსავლეთ საქართველოს სტეპურ ზონაში

იონჯა (ლათ. Medicago) – მცენარის გვარი პარკოსანთა ოჯახისა. უმთავრესად მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა (საშუალოდ 5-7 წელი). იონჯის ოჯახი (Medicago) 60-მდე სახეობას მოიცავს, სამეურნეო-საწარმოო დანიშნულებით ძირითადად იყენებენ: ლურჯს (Medicago sativa L.) და ყვითელს (Medicago falcata L). იონჯის […]

ორგანული, ბიომეურნეობა, მოსავალი
PDF

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ბიოწარმოების მეთოდები

მცენარე ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც იკვებება, სუნთქავს, იზრდება, მრავლდება, რეაგირებს გარე გამაღიზიანებლებზე ბერდება და კვდება. მცენარეთა ზრდა-განვითარება და პროდუქტიულობა განისაზღვრება მცენარის სასიცოცხლო ფაქტორების (სინათლე, სითბო, ტენი, კვება, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი) ერთდროული მოქმედებით. თითოეულ ფაქტორს თანაბარი მნიშვნელობა აქვს […]

თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

საკვები კულტურების თესლბრუნვა

მეცხოველეობის დარგის განვითარებისათვის მყარი საკვები ბაზის შექმნა აუცილებელია, რაც შესაძლებელია საკვები კულტურების სწორი შერჩევით და განლაგებით. ეს საშუალებას მოგვცემს ფერმერულ მეურნეობებში დავნერგოთ „საკვები თესლბრუნვა“ და შევქმნათ ინტენსიური საკვებწარმოება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორიგეობით თესვა-მოყვანას მინდვრად დაყოფილ მიწის ნაკვეთზე […]

ბიოჰუმუსი, ორგანული, ბიოსასუქი
ფერმერთა სკოლა

ბიოჰუმუსი-100% ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული სასუქი

თანამედროვე მსოფლიო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ადამიანს შეუძლია დააჩქაროს ნიადაგის პროდუქტიულობის აღდგენა, შექმნას „ცოცხალი მიწა’’. სწორედ ამ პროცესს ემსახურება ბიოჰუმუსის შეტანა ნიადაგში. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში პრიორიტეტული ხდება ეკოლოგიურად სუფთა საკვები პროდუქტების წარმოება. ამიტომ დღითი დღე მატულობს […]