ტურინგენი და ნიმის ზეთი ვაზის ტკიპისა და ფარიანების წინააღმდეგ

ვაზი, ტკიპა, ფარიანა, ვენახი, ორგანული, ბიო

ვაზის ერთ-ერთ პრობლემურ მავნებლად ტკიპა მიიჩნევა, რადგან იგი მთელი სეზონის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩნდება, მრავლდება სწრაფად და მისი კონტროლი რთულია.

სავეგეტაციო პერიოდების მიხედვით სამი ტიპის ტკიპა ჰყავს ვაზს:

1. ვაზის მეგალე ტკიპა – ჩნდება ფოთოლზე, სეზონის განმავლობაში;
2. ვაზის აბლაბუდიანი ტკიპა – ჩნდება ფოთოლზე და ახალგაზრდა ყლორტებზე, სეზონის განმავლობაში;
3. კვირტის ტკიპა – ადრე გაზაფხულზე, მარტი – აპრილის თვეში, კვირტების გაშლამდე ჩნდება.

ვაზი, ტკიპა, ფარიანა, ვენახი, ორგანული, ბიო, ბიოაგრო

ტკიპასთან ერთად პრობლემურია ვაზის ბალიშა ცრუფარიანა – ივლისის თვეში ჩნდება მოხეტიალე მატლები და სწორედ ამ პერიოდში საჭიროებს შეწამვლას.

ვაზი, ტკიპა, ფარიანა, ვენახი, ორგანული, ბიო, ბიოაგრო

„ბიოაგრო – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი“ გთავაზობთ ამ მავნებლებთან ბიოლოგიურად ბრძოლის ღონისძიებესა და საჭირო ინსექტიციდებს.

სამუშაო ნაზავის მომზადება: ბიოლოგიური ინსექტიციდი ტურინგენი 2%-იანი + ბიოლოგიური ინსექტოაკარიციდი ნიმის ზეთი 0,5 – 0,7%-იანი. პროცენტულობები შეიძლება შეიცვალოს მდგომარეობის მიხედვით, სპეციალისტთან კონსულტაციით.

ვაზი, ტკიპა, ფარიანა, ვენახი, ორგანული, ბიო, ბიოაგრო

ამ წამლობით, წელს, შატო მუხრანმა წარმატებით დაიცვა ვაზი და ბიოლოგიურად ჯანსაღ მოსავალსაც ელოდებიან.

როგორც „შატო მუხრანის“ აგრონომი, გივი მუსელიანი გვიზიარებს, ვაზში ტკიპების გარდა სხვა მავნებლის პრობლემა არ ჰქონიათ, ტკიპას კი ტურინგენისა და ნიმის ზეთის სამუშაო ნაზავით წარმატებით ებრძოლეს.

„შატო მუხრანში“ ინსექტიციდები მთელი სეზონის განმავლობაში სულ 4-ჯერ შეიტანეს შემდეგი დოზირებით:

1 ჰექტარზე:

• ტურინგენი – 5 ლიტრი;
• ნიმის ზეთი – 1 ლიტრი.

წამლობა მეორდება მე-10 – მე-14 დღეს.

ეს წამლობები სრულად საკმარისი აღმოჩნდა „შატო მუხრანში“ მავნებლების საკონტროლოდ.

როგორც გვეუბნებიან, შედეგით კმაყოფილები არიან და შემდეგ წელსაც ანალოგიური სქემით აპირებენ წამლობების ჩატარებას.

ვაზი, ტკიპა, ფარიანა, ვენახი, ორგანული, ბიო, ბიოაგრო

ტურინგენის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

http://bioagro.ge/produqcia/biologiuri-inseqticidebi/turingeni.html

ნიმის ზეთის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

http://bioagro.ge/produqcia/biologiuri-inseqticidebi/nimis-zethi.html

კონსულტაციისთვის დაუკავშირდით:

599582420 კარლო;
591619088 დავითი.

ინფორმაცია მოგვაწოდა მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრმა „ბიოაგრო“. http://bioagro.ge/

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან. დამატებითი კითხვებისთვის ისარგებლეთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციით.

თქვენი რეკლამა