მარწყვის დაცვის (წამლობის) სქემა ბიომეურნეობისთვის

1847 Views

ნერგის  მომზადება: ფესვები ჩაალბეთ  სასუქის ორგანიკა 2%-იანი + ბიოკატენა 2%-იანი სამუშაო კომბინირებული ნაზავში 12 საათის განმავლობაში.

ნიადაგის მომზადება: ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით ყოველ ერთ ჰექტარ ფართობზე უნდა შევიტანოთ 30 ლიტრი სასუქი “ორგანიკა” + 3 ლიტრი ბიოკატენა რომელიც უნდა გაიხსნას 200-300 ლიტრ წყალში.

I წამლობა: ყვავილობის დაწყებამდე, მცენარეს უნდა მოშორდეს დაავადებული და დაზიანებული ფოთლები, ხოლო შემდეგ ჩატარდეს წამლობა დაავადებების (ლაქიანობები, ფესვის სიდამპლეები) წინააღმდეგ, ფიტოკატენა +ბიოკატენა (თითოეული პრეპარატის ხარჯვის ნორმა 3 ლიტრი ჰექტარზე) + ორგანიკა (ხარჯვის ნორმა 5 ლიტრი ჰექტარზე).

II წამლობა: ყვავილობის დამთავრების შემდეგ, დაავადებების (ლაქიანობები, ფესვის სიდამპლეები) და მავნებლების (მარწყვის ცხვირგრძელა, ბუგრები) წინააღმდეგ, ფიტოკატენა +ბიოკატენა + ლეპიდინი (თითოეული პრეპარატის ხარჯვის ნორმა 5 ლიტრი ჰექტარზე) + ორგანიკა (ხარჯვის ნორმა 3 ლიტრი ჰექტარზე).

III წამლობა: II წამლობიდან 7-10 დღის შემდეგ, იგივე კომბინირებული ნაზავით.

მცენარეზე პრეპარატების კარგად გადანაწილებისა და შენარჩუნებისათვის სასურველია ყოველ 100 ლიტრ გამოყენებულ წყალს დაემატოს 50-80 მლ. მიმწებებელი მულტიმასტერი.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებების შესახებ და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე: http://bioagro.ge

*ტრადიციული მეურნეობიდან ორგანულზე გადასვლას სჭირდება სპეციალური სქემა, ამ საკითხზე კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრს „ბიოაგრო“.

იხილეთ აგრეთვე: კიტრის დაცვის (წამლობის) სქემა ბიომეურნეობისთვის

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
სტარტაპერი
ბიოაგრო
ორგანული, ბიო, აგრო
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგრარული, საქართველო
აგროკავკასია FB